foto: arhiv Goriškega muzeja

Vila Bartolomei Muzej

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

TO, ČE od 10. do 15. ure,
SO, NE od 14. do 18. ure,  

Zaprto: 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra, 25. decembra.

 

Vstopnina: 1,5 € (predšolski otorci brezplačno) , 2 € z vodstvom (1 €  predšolski otroci).

Cena delavnic:  3 € (2 € predšolski otroci).

Naslov

Pod vinogradi 2,
5250 Solkan

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Stalne razstave

 • Restavratorska razstava Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri

Občasne razstave

 • ZAČASNA MEJA. Življenje in hrepenenje v coni A (september 2018 - avgust 2019)

  Razstava obeležuje 71-letnico nastanka zahodne slovenske meje. Posveča se orisu življenja na območju Julijske krajine pred nastankom meje leta 1947 in s spomini prebivalcev odstira kompleksne odnose v pokrajini v času zavezniške vojaške uprave (ZVU). Obdobje ZVU je za prebivalce pomenilo prehod iz pomanjkanja v blagostanje, izhod iz revščine in začetek novega, povojnega življenja. Obenem pa je nova začasna zavezniška oblast na ozemlje vnašala novo negotovost, nacionalne napetosti ter nasilje, ki je še kako dalo misliti, da konec vojne ni prinesel dokončnega miru. Plesal se je boogie-woogie in začel se je boj za novo, pravično mejo.

  Učna ura: Slovenska zahodna meja skozi 20. stoletje (OŠ/3, SŠ)

  Vodenje: Pregledno vodenje po občasni razstavi (OŠ, SŠ),

  Delavnice: Muzejski predmet spregovori, Zgradili bomo Novo Gorico! (vse za V/5+, OŠ/1, 2)

  Izdelaj svojo čutaro (OŠ/2)

  | V/ 5+, OŠ/ 1, 2, 3, SŠ |

Pedagoški programi

 • Arheopeskovnik: spoznajmo poklic arheologa

  Kot pravi arheologi, otroci, odkrivajo predmete v arheopeskovniku, jih prepoznajo, rišejo, razvrščajo in pripravijo za muzejsko razstavo. Pri tem se spoznajo tudi z materialno kulturo določenega obdobja.

  | OŠ/2, 3 |
 • Kako so izdelovali posodje v prazgodovini

  Otroci se bodo praktično spoprijeli z delom prazgodovinskih lončarjev in izdelali posodo po originalni predlogi na prastar način.

   

  | OŠ/ 1, 2, 3, SŠ |
 • Kako so se igrali naši predniki

  Udeleženci delavnice si bodo najprej ogledali razstavo Igre moje mladosti, na kateri bodo spoznali številne igre in igrače, s katerimi so se igrali njihovi starši oz. stari starši. Med igrami je tudi nekaj družabnih iger, ki se jih današnji otroci ne igrajo. Na delavnici bodo nekaj takšnih iger spoznali, jih izdelali in se jih naučili igrati. Igre bodo na koncu delavnice odnesli domov.

  | V/4, OŠ/1, 2 |
 • Rekonstrukcija posodja

  Udeleženci delavnice s pomočjo konservatorja-restavratorja najprej teoretično, nato pa še praktično spoznajo osnovne konservatorsko-restavratorske postopke na keramiki: iskanje in določevanje posameznih delov in števila posod, sestavljanje in lepljenje, lahko tudi dopolnjevanje manjkajočih delov in njihovo barvno toniranje. Praktičnemu delu sledi ogled stalne razstave Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri v Vili Bartolomei v Solkanu.

  | OŠ/ 2,3 |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole