foto: Srečo Knafelc

Spominska soba Levstika in Stritarja v Levstikovem domu v Velikih Laščah

foto: Srečo Knafelc
Odprto

Vodeni ogledi so možni vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem 2 EUR/osebo, skrajšan program za skupine predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami 1 EUR/osebo.

Prost vstop: invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje, spremljevalci skupin.

Naslov

Stritarjeva cesta 1,
1315 Velike Lašče

Telefonska številka

 01/ 788 10 06,  01/ 781 03 60

Stalne razstave

  • Stritarjeva in Levstikova spominska zbirka

    Stritarjeva spominska zbirka je zanimiva predvsem zaradi številnih predmetov in dokumentov, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Stritarjev doprsni kip kiparja Alojza Gangla, izvirna Stritarjeva pisma, njegove profesorske preparacije, pečatnik in izvirne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju. Med redkimi Levstikovimi predmeti je razstavljena kanglica, s katero je hodil pri Ilijevih po vodo, njegov umivalnik in posodica za toaletne potrebščine.

Pedagoški programi

  • Fran Levstik  in Josip Stritar

    Razlaga, ki je prilagojena različnim starostnim skupinam, zajema preglede glavnih dogodkov iz življenja in dela obeh književnikov.

    V povezavi z Franom Levstikom in Josipom Stritarjem si lahko ogledate tudi Levstikovo rojstno vas Dolnje Retje z Ilijevim kozolcem in vaško lipo ter Stritarjevo Podsmreko s kaščo in zbirko malega kmečkega orodja.

    | OŠ, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole