foto: arhiv NG

Narodna galerija Galerija

foto: arhiv NG
Odprto

TO–NE od 10. do 18. ure,
vsak prvi četrtek v mesecu do 20. ure, 

1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra zaprto,
24. in 31. decembra od 10. do 15. ure,
skrajšan delovni čas.

 

Vstopnina: 7 €/5 €,
šolske skupine: 3 €.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu, predšolski otroci, častni člani NG, Prijatelji NG, člani Galovega kluba, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za umetnostno zgodovino, in ALUO, Pedagoška fakulteta - Likovna pedagogika, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, novinarji, invalidi, spremljevalci invalidov, brezposelne osebe, maturanti programa umetnostna zgodovina.

Cena delavnic: do 5 €.

 

                    

Naslov

Prešernova 24,
1000 Ljubljana

Telefonska številka

01/ 241 54 34 (centrala)
01/ 24 15 415

Stalne razstave

 • Stalna galerijska zbirka

  Vključuje temeljna dela slovenskih in evropskih slikarjev od srednjega veka do sredine 20. stoletja. 

  Opisi nekaterih najbolj priljubljenih umetnin so dostopni tudi prek oznak QR za pametne mobilnike.

Pedagoški programi

 • Kje je Gal?

  Gal je dobil novo zeleno sobo! Komaj čaka, da otrokom pokaže Gala zeleni prestol in mizo, pa še knjige velikanke. V Galovi sobi bomo najprej prebrali Galovo pismo in izvedeli za njegove skrite želje. Otrokom bo Gal razkril tudi svoje najzelenejše slike v galeriji. Za raziskovalni galerijski potep nam je pripravil zeleno skrinjo s skrivnostnimi predmeti, vonji in zvoki. Na koncu ogleda bomo ponovno pokukali v Galovo sobo in odkrili presenečenje pred vratci njegove spalnice. Otroke bomo povabili, da svojo najljubšo sliko narišejo pred izvirnimi umetninami ali pa v vrtcu.

  | V |
 • Mušičevi konjički

  Konjički so bili priljubljeni motiv slikarja Zorana Mušiča, ki je svoja dela ves čas navezoval na Kras in na kraške podobe. Ogledali si jih bomo na razstavi in raziskali živahne barve in ritem slik. Likovne elemente Mušičevih del bomo ponazorili z gibom in z zvokom in jih povezali z izštevankami, vsebino slik pa približali s pesmicami in pravljicami, v katerih nastopajo te plemenite živali.

  | v, oš/1 |
 • Zaplesane impresije

  Župančičeve uganke in pesmice o drevesih in zgodbe (o otroštvu) Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matija Jama in Mateja Sternena nas bodo uvedle v motivni svet slovenskih impresionistov. Upodobitve dreves in različnih letnih časov bomo z gibom uprizorili ob zvokih Orffovih instrumentov in ob različni glasbi. Potipali bomo debli breze in macesna in površini primerjali s slikarskimi sledmi čopiča in lopatice.

  | V, OŠ/1 |
 • Galova skrinja

  Iz pravljičnega Galovega sveta nas bo zelena skrinja s ključnimi predmeti vodila do motivno raznolikih umetnin v galerijskih prostorih. Otroci bodo aktivni opazovalci, odkrivanje in doživljanje umetnin pa bomo spodbujali z različnimi zvoki, vonji, materiali in z gibi. Z Galovimi domislicami in z interaktivnim pristopom bomo otrokom celostno doživljajsko predstavili temeljne slikarske motive. Skupaj bomo razpletali in domišljijsko nadgrajevali na slikah upodobljene zgodbe. Na koncu bomo pogledali še v Galovo sobo, kjer se Galu porajajo najbolj zelene misli.

  | OŠ/1 |
 • Gal v gotiki

  Otroci se bodo spoznali s srednjeveškim kiparstvom, s freskami in s svetniki, ki jih bomo predstavili v svetniških legendah. Pri raziskovanju umetnin nam bo v pomoč učni list. Namigi nam bodo pomagali poiskati izbrane kipe in freske, galerijski animator pa bo otrokom ob lesenih in naslikanih svetnikih predstavil legende, povezane z njihovim življenjem. Naučili se bomo tudi, s kakšnim orodjem kiparji izdelujejo kipe, kako nastanejo freske in kakšne nevšečnosti jih lahko doletijo. Spoznali bomo zgodbo o sv. Juriju, otroci pa bodo lahko z barvicami pobarvali premaganega zmaja in ga doma ali v šoli tudi sestavili.

  | OŠ/1 |
 • Galerijske slike in ljudske pripovedke

  Ob raziskovanju krajinskih slik iz obdobja romantike se bomo spomnili izbranih slovenskih ljudskih pripovedk. Izvedeli bomo, kako je velikan Hrust »zgradil« Šmarno goro, zakaj je Zlatorog jezno razril planinski raj pod Triglavom, čemú so nad brezskrbnimi pastirji razočarane vile v jezi ustvarile Blejsko jezero, in spoznali dva povodna moža – tistega, ki je izginil v valovih Ljubljanice, in tistega, ki je ustvaril Cerkniško jezero. Ob umetninah bomo srečali tudi slikarje krajinarje in njihov način dela.

  | OŠ/1, 2 |
 • Doktor Fig, Fig!

  Večplastno bomo spoznavali dr. Franceta Prešerna v stalni zbirki. Ogledali si bomo slike, povezane z njegovim življenjem, rešili križanko, prebrali pesem o povodnem možu in se tudi sami prelevili v portretiste. Iztočnica je portret pesnikove učenke in občudovalke Luize Pesjakove, ki ga otroci poiščejo med bidermajerskimi slikami iz Prešernovega časa. Ob križanki spoznamo pesnikovo življenje in njegovo podobo narišemo v že začrtani obris. Zadnji del dejavnosti je posvečen Prešernovim pesmim: ob glasbenem ozadju operete Gorenjski slavček, za katero je Luiza Pesjakova napisala libreto, otroci ob ilustracijah prisluhnejo pesmi o povodnem možu in o zali Urški.

  | OŠ/1, 2 |
 • Mušičevi grički, konjički in gorski kotički v grafičnih tehnikah

  Ogledali si bomo stalno razstavo del Zorana Mušiča s poudarkom na grafičnih tehnikah. Čeprav je slikarski, grafični in risarski mojster Zoran Mušič večino zrelega življenja preživel na tujem, je motive ves čas navezoval na domače kraške prizore. Ob umetniških delih bomo prepoznavali likovne motive in se podrobneje seznanili z grafičnimi tehnikami. Razložili bomo proces izdelave grafike in označevanje odtisov in primerjali značilnosti različnih grafičnih tehnik. Nekatere pripomočke in podlage, ki jih potrebujemo za izbrane tehnike, bodo imeli učenci priložnost videti v živo in jih vzeti v roke. V delavnici bomo ustvarjali monotipije. Likovna področja bomo kombinirali med seboj, svoje odtise pa okrasili in pobarvali še z barvicami, flomastri ali akvarelnimi barvami.

  | OŠ/2, 3 |
 • Galerijski ABC

  Z učnimi listi bomo aktivno umetnostno raziskovali umetnine v stalni zbirki. Učenci druge triade bodo ob razstavljenih umetninah spoznali umetnostne tehnike in postopke (fresko, relief, ulivanje), pripomočke (čopič, lopatica, dleto) in nekatere simbolične pomene naslikanih predmetov (jabolko). Učenci tretje triade bodo podrobneje raziskali neposredno spoznavne motive (portret, krajina, tihožitje …) in tri najpomembnejša slogovna obdobja (gotika, barok, impresionizem). Z učnimi listi spodbujamo učence k aktivnemu opazovanju razstavljenih umetnin. Učenci umetnine poiščejo, na listih pa rišejo, dopolnjujejo in odgovarjajo na vprašanja.

  | OŠ/2, 3 |
 • Zgovorne slike

  Spoznavali bomo figuralne motive in z domišljijsko igro odkrivali naslikane zgodbe. Učenci bodo na tablicah v obliki oblačkov in s kredami po svoje ubesedili upodobljene figuralne prizore. Ustavili se bomo ob treh različnih motivih: ob žanru, ob zgodovinskem prizoru in ob portretu. Vsi upodobljenci so zelo zgovorno naslikani. Obrazi in kretnje sporočajo njihove besede in misli, ki jih bomo poskušali izluščiti in ujeti na lesene tablice ter tako ustvariti stripovski prizor. Razred razdelimo na tri skupine. Po uvodni predstavitvi treh slikarjev iz treh različnih obdobij bo vsaka skupina z besedami v oblačkih po svoje razložila po eno sliko.

  | OŠ/2, 3 |
 • Zgodba o Robbovem vodnjaku

  Najprej bomo spoznali mojstra Francesca Robba in se pogovorili o uporabni, okrasni in simbolni vlogi mestnega vodnjaka. Ob poslušanju različnih zvokov bomo ugotavljali, kaj vse se je v stoletjih lahko dogajalo okrog Robbovega vodnjaka. Raziskovali bomo, kako je vodnjak sestavljen in iz katerih kamnov je Robba izklesal arhitekturne dele vodnjaka, iz katerih pa kiparske. Prepoznavali bomo značilnosti baročno razgibane umetnine in ob različno posnetih fotografijah iskali slikovite poglede na posamezne figure in na celotni vodnjak.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Umetnostno popotovanje: barok

  Z delovno mapo spodbujamo učence k aktivnemu umetnostnemu raziskovanju baročne umetnosti. Vprašanja in naloge so zastavljene tekstovno in vizualno in usmerjajo v ugotavljanje tako naslikane vsebine kakor tudi likovnih značilnosti posamezne umetnine.

  | OŠ/3 |
 • Motivi v umetnosti

  Pregledno vodstvo poteka skozi stalno zbirko. Sprehodimo se skozi vsa stilna obdobja in spoznamo ključne slovenske umetnike in njihova dela, ki so nastajala od srednjega veka vse do moderne. Obnovimo tudi znanje o motivih v umetnosti. Naša osrednja skrb je: dijake pri ogledu motiviramo, da aktivno opazujejo in razpravljajo o umetninah. Po predhodnem dogovoru pripravimo tudi vodstva, osredotočena na posamezno stilno obdobje ali motiviko. Vodstva je možno izvesti tudi v tujem jeziku.

  | OŠ/3, SŠ |
 • PrisluhniMi - brezplačne delavnice v okviru evropskega projekta HearMe

  Praktične delavnice, ki temeljijo na uporabi sodobnih metodologij, bodo v povezavi z ogledom stalne zbirke in stalne razstave del Zorana Mušiča spodbujale veščine, ki jih mladi potrebujejo v sodobnem svetu, in hkrati prispevale k vzgoji za mir in nenasilje. Program izvajamo tudi v sklopu obveznih izbirnih vsebin za srednješolce.
  Delavnica temelji na metodologijah BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking. Skupine vodi posebej usposobljen galerijski mentor. Dijaki s kockami sestavijo dogodek iz svojega življenja. Čeprav vsi uporabijo enake kocke, je vsak model videti drugače. Med raziskovanjem podobnosti in razlik fizično povežemo modele med sabo. Tako vsak pogled postane del prepletene mreže. Dijaki se vživijo v namišljeno situacijo in poskušajo skupaj rešiti izziv, ki jim ga zastavi mentor. Kdo se premakne in kam? Kaj to spremeni? Skupaj ustvarimo rešitev. Delavnico povežemo s stalno zbirko. Ivana Kobilca je petintrideset let preživela v tujini. Zoran Mušič je bil v otroštvu begunec, po prihodu iz koncentracijskega taborišča pa je živel v Benetkah in v Parizu. Zakaj so se selili? Kaj so pustili za sabo? Kako bi mi ravnali v podobni situaciji? Z uporabo metod, ki smo se z njimi seznanili, umetnost oživi in nam pomaga pri razumevanju preteklosti, sodobnosti in nas samih.

  | SŠ |
 • Tuji jezik angleščina v stalni zbirki

  Obisk stalne zbirke poteka v angleškem jeziku. Program je namenjen razvijanju in krepitvi ustnega sporazumevanja v tujem jeziku in združuje umetnostnozgodovinski pregled stalne zbirke z učnimi vsebinami TJA (tuji jezik angleščina), ki so jih dijaki spoznali v osnovni šoli. Vodstvo v prvi vrsti spodbuja dijake k izražanju opažanj in idej v angleščini, ob tem pa uvaja izbrane umetnostne izraze. Z dejavnostjo se dijaki učijo sporazumevanja v tujem jeziku, zato je pomembna poprejšnja motivacija v razredu. Cilji, ki jih želimo doseči, so spodbujanje odzivnosti, iznajdljivost, samozavest in predvsem preseganje strahu pred jezikovnimi napakami.

  | SŠ |
 • Galerijske urice za dijake

  Vsak prvi torek v mesecu med 14. in 16. uro imajo dijaki, ki se pripravljajo na maturo, pišejo seminarsko nalogo pri predmetu umetnostna zgodovina ali se le navdušujejo nad starejšo slovensko umetnostjo, možnost, da pridejo na pogovor v galerijo.Galerijski animatorji in kustosi jih bodo popeljali po zbirki, jih usmerili v knjižnico in jim pomagali pri razumevanju likovne umetnosti. Vsem skupinam maturantov omogočamo prost vstop za vodeni ogled stalne zbirke in za konzultacije.

foto: arhiv NG
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole