foto: Boštjan Colarič

Grad Rajhenburg Muzej

foto: Boštjan Colarič
Odprto

Od oktobra do marca: TO–PE od 10. do 16. ure, SO–NE  od 10. do 17. ure,
od aprila do septembra: TO–NE od 10. do 18. ure,
od 3. SO v juniju do konca avgusta TO–NE od 10. do 20. ure.
Zaprto: PO, 1. januar, 1. november, 24., 25., 26. in 31. december.
Za najavljene skupine je grad odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina:
študenti, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  3,5 €,
organizirane skupine več kot deset oseb: študenti, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  2,5 €.

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, brezposelni (z dokazili), člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a. novinarji, turistični vodniki (z dokazili), predstavniki občinske uprave s svojimi gosti, sponzorji/donatorji s svojimi poslovnimi partnerji, poslovni partnerji MNZS-enota Brestanica. 

Cena delavnic: od 1,5 € do 5 €.

Na gradu deluje Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica.

Stalne razstave

 • Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg

  Z razstavo podrobno, skozi šest razbranih stavbnih faz, predstavljamo razvoj grajske stavbe, ki danes sodi v sam vrh tovrstne kulturne dediščine v našem prostoru in tudi širše. Predstavljeni pa so tudi posegi restavriranja delov grajske stavbe, s posebnim poudarkom na rekonstrukciji romanske kapele.

 • Trapisti v Rajhenburgu

  Menihi trapisti so bili lastniki gradu Rajhenburg in obsežnih posesti od leta 1881 do 1947. Na posavskem podeželju so še vedno prisotne in zaznavne njihove močne sledi. Pripravil: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica.

 • Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

  Na razstavi je predstavljeno izbrano pohištvo iz fondov narodnega muzeja Slovenije, ki prihaja iz grajskih ambientov. Pohištvo obiskovalcem poleg estetskega užitka ob pogledu na njegove prefinjene oblike spregovori tudi o svojih izdelovalcih, lastnikih in uporabnikih.

 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Na razstavi spoznavamo raznarodovalno politiko nemškega okupatorja v Slovenskem prostoru. Skozi življenske zgodbe so predstavljene usode izgnancev s celotnega slovenskega ozemlja. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica.

 • Primož Kozmus, Odličja

  Na razstavi so predstavljena odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najboljšega slovenskega atleta ter enega najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije.

 • Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966

  Po koncu druge svetovne vojne, leta 1945, so bila v Sloveniji ustanovljena Taborišča za prisilno delo, uradno imenovana kazenska taborišča. Vanje je oblast pod vodstvom komunistične partije pošiljala politične nasprotnike in ljudi, ki so bili obdolženi različnih političnih kazenskih deliktov. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota  Brestanica.

 • Spomin na Brestanico: Brestanica na razglednicah

  Na razstavi predstavljamo del bogate donacije zbiralca, zgodovinarja in geografa, Janija Zakška Kulturnemu domu Krško enoti Grad Rajhenburg. Na razstavi je predstavljen izbor 117 razglednic. Bogato gradivo je razdeljeno v več sklopov in tako spoznavamo grad in trapiste na prelomu 19. v 20. stoletje, motive povezane z vedutami gradu, pogled na spodnji in zgornji del trga Rajhenburg, ki ga, čeprav domačini še desetletja uporabljajo staro ime, od leta 1952 dalje uradno imenujemo Brestanica.

Občasne razstave

 • Če bi Slovenija bila … (do 18. majaa 2019)

  Projekt Če bi Slovenija bila… združuje sodobne slovenske avtorje, ki z medijem fotografije odgovarjajo na zastavljeni naslov in predstavljajo svoj pogled na državo in družbo. Francoski fotograf Klavdij Sluban, moderator in idejni vodja, je k sodelovanju povabil 18 fotografov, ki so med leti 2015 – 2017 razvijali svojo serijo fotografij. Vsaka serija ohranja, z drugačno vizualno estetiko, samostojnost znotraj celotnega projekta. Na Gradu Rajhenburg je projekt doživel premierno predstavitev.

Pedagoški programi

 • Vodenje po gradu Rajhenburg

  Udeleženci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, se sprehodijo po celotnem gradu ter si ogledajo stalne in občasne razstave. Vodstvo je prilagojeno starostni stopnji obiskovalcev.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Trapisti in čokolada na gradu Rajhenburg

  Na gradu Rajhenburg so menihi trapisti že pred koncem 19. stoletja začeli z industrijsko proizvodnjo čokolade. Na delavnici udeleženci spoznajo postopek priprave čokoladnih izdelkov ter si enega izmed njih tudi izdelajo.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Vodenju po razstavi sledi ogled filma, ki prikazuje usodo slovenskih izgnancev. Grad je Rajhenburg je bil največje preselitveno taborišče v Sloveniji. Na delavnici udeleženci izdelajo svetinjico z identifikacijsko številko, kakršno so spoznali na razstavi.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Zeliščni kruhek

  Udeleženci se sprehodijo po grajskem zeliščnem vrtu, kjer s čim več čutili spoznajo različna zelišča, nato v grajskih prostorih pripravijo svoj zeliščni kruhek.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3 |
 • Grajska preizkušnja

  Udeleženci po gradu iščejo skrite »kovance«, rešujejo zabavne naloge ter se pomerijo v določenih spretnostih. Ob tem spoznavajo zgodovino gradu od njegovih začetkov v 12. pa vse do 16. stoletja.

  | V/3+, OŠ/1 |
 • Kamen na kamen palača ali kako zraste grad

  Obiskovalci na sprehodu skozi del gradu in na razstavi Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg spoznajo zasnovo stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa z lesenimi gradniki zgradijo različne objekte: od preprostih hiš do gradu.

  | V/3, OŠ/1 |
 • Mošnjiček za zelišča

  Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Trapisti v Rajhenburgu, nato se v spretnosti krojenja in šivanja preskusijo tudi sami: samostojno si ukrojijo, zašijejo in okrasijo vrečke za zelišča.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Arhitektura gradu Rajhenburg

  Udeleženci ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa se osredotočijo na določen arhitekturni člen in ga poustvarijo v izbrani slikarski ali risarski tehniki.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Rast naselij ob gradovih

  Udeleženci ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg spoznajo grajsko stavbo in se seznanijo z rastjo naselja pod njim. Na delavnici se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih uporabijo pri izdelavi maket.

  | OŠ/2, 3 |
 • Prejmite lepe pozdrave

  Udeleženci delavnice se ob ogledu razstave Spomin na Brestanico: Brestanica na razglednicah seznanijo z obliko dopisnic in razglednic, spoznajo načine njihove izdelave v preteklosti, nato pa si izdelajo svojo razglednico in jo nekomu odpošljejo.

   

  | OŠ/1,2 |
 • Rajhenburški kovanec

  Udeleženci delavnice se ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg seznanijo z arheološkim raziskovanjem in načinom kovanja in shranjevanja denarja v preteklosti, izdelajo si svoj mošnjiček za kovance ter ga napolnijo z »rajhenburškimi srebrniki«.

  Po delavnici je predviden odmor za peko izdelkov (cca 15 min).

  | V/3, OŠ/1, 2 |
foto: Helena Rožman
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole