foto: arhiv ZMT

Etnološka zbirka - Rudarsko stanovanje in »situ« Muzej

foto: arhiv ZMT

Vstopnina: vstop prost.

Cena delavnic: brezplačno.

Cena učnih ur: brezplačno.

Naslov

Trg svobode 23, Trbovlje

Telefonska številka

030 203 101,
030 /203 105

Stalne razstave

 • Stalna razstava

  Razstava, umeščena v prvobitno okolje rudarske kolonije Njiva, priča o načinu življenja rudarjev in njihovih družin. Ambientalni postavitvi dveh stanovanj ponazarjata  razmere po prvi svetovni vojni in v šestdesetih letih 20. stoletja ter hkrati prikazujeta bivalno kulturo kot dinamičen proces.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Med “hauzi” oz. igre na “hofu”
  Ogled rudarskega stanovanja »in situ« ter filma iz časa Kraljevine Jugoslavije omogočata spoznavanje življenja tedanjega prebivalstva Zasavja, izdelava igrač in izvajanje iger na »hofu« pa seznanitev z življenjem otrok med »hauzi«. | V5+, OŠ/1,2 |
 • “Knapusk” kvrtir
  Kolonijsko življenje je predstavljeno v pogovornem jeziku, značilnem za Zasavje v prvi polovici 20. stoletja. Udeleženci pogovorne izraze “prevedejo” v danes razumljiv oz. knjižni jezik in poiščejo vsebinsko razlago oz. izvor poimenovanja (lahko tudi v šoli). | OŠ/3, SŠ |
 • Bivalna kultura oz. etnološka pot
  Udeleženci spoznavajo bivalno kulturo kot proces vezan na spreminjajoče okoljske normative in tehnične spremembe v družbi, kar je vidno v dveh rudarskih stanovanjih iz različni zgodovinskih obdobij (kraljevina oz. socialistična Jugoslavija). Videno in slišano dopolnijo z ogledom različnih tipov kolonij “in situ” po Trbovljah. | OŠ/3, SŠ |
foto: arhiv ZMT
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole