foto: arhiv ZMT

Zasavski muzej Trbovlje Muzej

foto: arhiv ZMT
Odprto

PO, PE od 8. do 12. ure, TO– ČE od 8. do 18. ure,  SO od 9. do 12. ure. Po dogovoru lahko  pripravimo pedagoške dejavnosti za skupine (najmanj  petnajst oseb) zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: mladina 2 € (otroci do 6 let brezplačno)

Cena delavnic/ učnih ur: 2 €

Paketi ugodnosti                                                                                 

Učna ura (ali voden ogled razstave) + 1x delavnica: 3 €
2x učna ura (ali voden ogled razstave) + brezplačna tretja dejavnost po izbiri: 4 €
2x učna ura (ali voden ogled razstave) + 2x delavnica: 5 €

Naslov

Ulica 1. junija 15, 1 420 Trbovlje

Telefonska številka

030/203-101, 030/203-105, 030/203-103

Stalne razstave

 • Srečno ... črne doline

  Z besedili, fotografijami in razstavljenimi  eksponati predstavljamo  tipična področja življenja in dela ljudi na območju Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, časovno vezana na obdobje  od  odkritja premoga v Zasavju pa do devetdesetih  let  20. stoletja.

 • Kiparska zbirka Stojana Batiča
  Razstava Rudarski ciklus, občasno deponirana, predstavlja malo plastiko v bronu in lignitu, ki jo je avtor Stojan Batič posvetil rojakom, trboveljskim rudarjem. Cikel z rudarsko motiviko dopolnjujejo plastike v steklu in bronu na temo eksplozija. Celotna zbirka obsega sedemnajst eksponatov in predstavlja kiparjevo ustvarjalno obdobje od zgodnjih šestdesetih let do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
 • Slikarska zbirka Leopolda Hočevarja
  Hočijeva zbirka, občasno deponirana, predstavlja izbor iz življenjskega opusa avtorja, ki je v slovenskem krajinarstvu znan kot poet industrijske krajine in obsega šestindvajset slik.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Pokukajmo v muzej
  Učna ura, pri kateri učenci pod vodstvom kustosa analizirajo posamezne razstavne vsebine na stalni postavitvi Srečno … črne doline. Sami odkrivajo in spoznavajo vlogo muzeja in delo kustosa pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. | V4+, OŠ/1, 2 |
 • Zgodovinski viri v vlogi muzejskih eksponatov oz. kaj pa vi sploh delate
  Učenci na podlagi praktičnega dela, z eksponati na stalni ali občasni razstavi in s predmeti iz depojev pridobijo poglobljeno znanje o vlogi muzeja oz. sami odkrijejo pomen dediščine za spoznavanje preteklosti, lažje razumevanje sodobnosti ter sklepanje o prihodnosti. | OŠ/3, SŠ |
 • Perkmandelc vam predstavi
  Perkmandelc predstavi rudarja ter njegovo delo s fotografijami, rudarskimi atributi in ambientalno postavitvijo vhoda v rudnik. Učna ura z risanimi predlogami in delovnimi listi. | V4+, OŠ/1 |
 • Skok čez kožo oz. od črnega do zelenega revirja
  Po kratki predstavitvi rudarstva v Zasavju, udeleženci odkrivajo vlogo premoga kot pomembnega energetskega vira s pozitivnimi in negativnimi posledicam za družbo in okolje, ter se seznanijo z običajem, vezanim na rudarski poklic (muzejska delavnica-izdelava rudarske svečane uniforme). | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Moj kraj nekoč in danes
  Z vodenim ogledom razstave in filma učenci spoznajo značilnosti domačega kraja (Trbovlje, Zagorje) Pridobljeno znanje utrdijo z izdelavo “panoja” oz. plakata. Fotografsko gradivo dobijo v muzeju. | OŠ/1, 2 |
foto: Edi Hribšek
foto: arhiv ZMT

Etnološka zbirka - Rudarsko stanovanje in »situ« Muzej

foto: arhiv ZMT

Vstopnina: vstop prost.

Cena delavnic: brezplačno.

Cena učnih ur: brezplačno.

Naslov

Trg svobode 23, Trbovlje

Telefonska številka

030 203 101,
030 /203 105

Stalne razstave

 • Stalna razstava

  Razstava, umeščena v prvobitno okolje rudarske kolonije Njiva, priča o načinu življenja rudarjev in njihovih družin. Ambientalni postavitvi dveh stanovanj ponazarjata  razmere po prvi svetovni vojni in v šestdesetih letih 20. stoletja ter hkrati prikazujeta bivalno kulturo kot dinamičen proces.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Med “hauzi” oz. igre na “hofu”
  Ogled rudarskega stanovanja »in situ« ter filma iz časa Kraljevine Jugoslavije omogočata spoznavanje življenja tedanjega prebivalstva Zasavja, izdelava igrač in izvajanje iger na »hofu« pa seznanitev z življenjem otrok med »hauzi«. | V5+, OŠ/1,2 |
 • “Knapusk” kvrtir
  Kolonijsko življenje je predstavljeno v pogovornem jeziku, značilnem za Zasavje v prvi polovici 20. stoletja. Udeleženci pogovorne izraze “prevedejo” v danes razumljiv oz. knjižni jezik in poiščejo vsebinsko razlago oz. izvor poimenovanja (lahko tudi v šoli). | OŠ/3, SŠ |
 • Bivalna kultura oz. etnološka pot
  Udeleženci spoznavajo bivalno kulturo kot proces vezan na spreminjajoče okoljske normative in tehnične spremembe v družbi, kar je vidno v dveh rudarskih stanovanjih iz različni zgodovinskih obdobij (kraljevina oz. socialistična Jugoslavija). Videno in slišano dopolnijo z ogledom različnih tipov kolonij “in situ” po Trbovljah. | OŠ/3, SŠ |
foto: arhiv ZMT
foto: arhiv ZMT

Muzejska zbirka Hrastnik Muzej

foto: arhiv ZMT
Odprto

PO–PE od 8. do 14. ure.

Po predhodnem dogovoru (vsaj 1 teden) je mogoč ogled za skupine (najmanj deset oseb) zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: osnovnošolci, dijaki 1 €, predšolski brezplačno.
Cena delavnic: brezplačno – razen v izvedbi zunanjih sodelavcev. Do 150 € na skupino (do 45 oseb).

Naslov

Cesta 1. maja 41, Hrastnik (muzej), 

Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik (TIC)

Telefonska številka

Turistično informacijski center Hrastnik: 03/ 564 23 77 ali 030 479 240

Stalne razstave

 • Znamenja ob poti

  Razstava prikazuje razvoj hrastniške doline od odkritja premoga pred približno  dvesto leti pa do  današnjih dni. Pri predstavitvi posameznih tem, kot sta npr .kmetijstvo ali z  arheološkimi najdbami potrjene naselbine, časovno sega  v obdobje srednjega veka in antike. 

 • Druga svetovna vojna v Zasavju

  Razstava predstavlja štiriletno obdobje okupacije oz. civilno in vojaško življenje na območju celotnega okraja Trbovlje.

 • Osnovno šolstvo v Hrastniku

  Razstava z ambientalno postavljeno učilnico, opremljeno z najpomembnejšim šolskim inventarjem in učnimi pripomočki, tipičnimi za šole in poučevanje od konca 19. stoletja pa do prvih desetletij socialistične Jugoslavije, nazorno predstavlja razvoj šolstva v domačem in širšem slovenskem prostoru.

 • Lutke in lutkarji

  Zbirka marionet in javank je dediščina dolgoletne kulturne dejavnosti, v kateri sta uspešno združena amatersko navdušenje in visoka profesionalna izdelava ključnih elementov. V vitrinah s scenskimi postavitvami je razstavljenih več kot 120 eksponatov. Zbirko dopolnjujeta marionetni oder in oder za ročne lutke ter dokumentarni film o lutkarjih in njihovih lutkah.

 • Igračenje

  Razstava s predstavljenimi igračami v vitrinah in opisi iger informatorjev posega v otroštvo ter dopolnjuje podobo načina življenja v zasavskih revirjih v 20. stoletju.

 • v okviru Turistično informacijskega centra Hrastnik

  Arheološko najdišče Hrastnik – Podkraj

  Hrastniška gospoda

  Steklarna Hrastnik

  Kemična tovarna Hrastnik

  Osnovno šolstvo v Zasavju

  Alojz Hofbauer

  Hrastniški premogovnik

  Društveno in kulturno življenje v Hrastniku

  Kmetijstvo v Hrastniku

  Hrastniška obrt s poudarkom na čevljarstvu

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Pokukajmo v muzej

  Učna ura, pri kateri učenci pod kustosovim vodstvom analizirajo posamezne razstavne vsebine zbirke Mejniki ob poti. Na konkretnih primerih odkrivajo in spoznavajo vlogo muzeja in kustosovo delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

  | V 4+, OŠ/1, 2 |
 • Perkmandelc vam predstavi

  Perkmandelc predstavi rudarja ter njegovo delo s fotografijami, rudarskimi atributi in ambientalno postavitvijo vhoda v rudnik. Učna ura z risanimi predlogami in delovnimi listi.

  | V4+, OŠ/1 |
 • Moj kraj nekoč in danes

  Učenci z vodenim ogledom zbirke in delovnimi listi spoznajo značilnosti domačega kraja (Hrastnik, Zagorje). Pridobljeno znanje utrdijo z izdelavo “panoja” oz. plakata. Fotografsko gradivo dobijo v muzeju.

  | OŠ/1, 2 |
 • Tehnični dan v muzeju: šola nekoč in danes v domačem kraju, pišemo s peresnikom, izdelamo cof …

  Tehnični dan je sestavljen iz treh delov: Pri učni uri se učenci seznanijo z zgodovino šolstva v domačem kraju in spremembami pri pouku od prvih organiziranih oblik poučevanja do danes. Delavnica poteka v sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem iz Ljubljane in temelji na aktivnem sodelovanju vsakega posameznika pri učni uri lepopisa iz leta 1930 ter omogoča izkustveno in čustveno doživetje. V muzejski ustvarjalnici se otroci seznanijo z vsebinami predmeta ročna dela. Praktično se preizkusijo v izdelavi volnenega cofa – pajacka ali šivanja gumba.

  | OŠ/2, 3 |
 • Tehnični dan v muzeju: Muzej se predstavi, S čim so se igrali naši dedki in babice? Naredi sam!

  Tehnični dan je sestavljen iz dveh delov. Pri učni uri se učenci na primeru stalnih in občasnih razstavnih vsebin seznanijo z muzejem kot kulturno institucijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V muzejski delavnici pa se seznanijo z igračami “dedkov” in “babic” oz. delavskih otrok iz prve polovice 20. stoletja. Pod vodstvom demonstratorjev si izdelajo tri različne igrače. Tako jim omogočimo, da sami odkrivajo in spoznavajo vlogo muzeja in kustosovo delo pri ohranjanju materialne in nematerialne dediščine.

  | OŠ/2 |
 • Tehnični dan v muzeju: Lutka v muzeju in lutkovna predstava na marionetnem odru v zbirki Lutke in lutkarji

  Tehnični dan je sestavljen iz treh delov. Pri učni uri z delovnimi listi udeležence seznanimo z različnimi vrstami lutk in jim z ogledom razstave Lutke in lutkarji predstavimo zgodovino lutkarstva v Hrastniku. Nato sledi ogled lutkovne predstave po izboru obiskovalcev v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček iz Hrastnika na čisto pravem marionetnem odru v samem razstavnem prostoru. V muzejski ustvarjalnici Moja lutka jim nato omogočimo, da vsak izdela naprstno in plosko lutko oz. v dvojicah pa še mimično lutko (izdelke odnesejo domov).

  | V5+, OŠ/1,2 |
foto: arhiv ZMT
foto: arhiv ZMT

Spominska hiša Ustanovnega kongresa KPS na Čebinah Muzej

foto: arhiv ZMT
Naslov

Čebine 4, Trbovlje

Informacije

Marija Kuder
040/175 778,
Nevenka Hacin, nevenka.zmt@siol.net

Stalne razstave

 • Stalna razstava

  Razstava na Čebinah je v predelani Barličevi domačiji in predstavlja gospodarske in politične razmere med obema vojnama ter še dobro ohranjeno izvirno opremo v t. i. spominski sobi, v kateri je v noči iz 17. na 18. april leta 1937 potekal ustanovni kongres KPS in bil sprejet Manifest slovenskemu narodu.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
foto: ZMT
foto: arhiv ZMT

Etnološka zbirka Mlakarjevo stanovanje Muzej

foto: arhiv ZMT
Naslov

Ulica prvoborcev 26, Hrastnik

Informacije

Zasavski muzej Trbovlje

Stalne razstave

 • Stalna razstava

  Stanovanje, imenovano po rudarju in predvojnemu komunistu Francu Mlakarju, je v edini  še ohranjeni štiristanovanjski hiši v nekoč številčni rudniški koloniji Resnica. Z izvirno stanovanjsko opremo tedanjega časa nazorno predstavlja socialne razmere večinskega delavskega razreda v obdobju med vojnama.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Med “hauzi” oz. igre na “hofu”
  Ogled rudarskega stanovanja »in situ« iz časa Kraljevine Jugoslavije omogoča spoznavanje življenja tedanjega prebivalstva Zasavja, izdelava igrač in izvajanje iger na »hofu« pa seznanitev z življenjem otrok med »hauzi«. | V5+, OŠ/1,2 |
 • Knapusk kvrtir
  V prvem delu učne ure z delovnimi listi otroci poiščejo »preživele« pogovorne izraze za poimenovanje stanovanjske opreme rudarskega stanovanja; v drugem delu poiščejo njihov izvor in jih dopolnijo z zdajšnjim poimenovanjem (lahko tudi v šoli). Tako spoznajo vlogo in pomen ohranjanja nesnovne dediščine pri spoznavanju in razumevanju preteklosti. | OŠ/3 |
foto: arhiv ZMT
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole