Slovenski šolski muzej

Odprto

PO–PE od 8. do 16. ure,

za skupine po dogovoru tudi zunaj navedenega časa.

Vstopnina: učenci, dijaki, študenti 1 €.

Prost vstop:  predšolski otroci, brezposelni, osebe s posebnimi potrebami, novinarji, člani SMD in ICOM.

Imetniki MOVIT imajo pri nakupu vstopnice 30 % popust.

Cena delavnic: od 1 € do 4 €,

Učna ura: od 3 € do 6 €.

Naslov

Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana

Telefonska številka

01 251 30 24,
031 299 676
051 238 259

Stalne razstave

 • Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

  Je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni. Z izbranimi muzejskimi predmeti po zaokroženih zgodovinskih obdobjih in z drugim zanimivim gradivom (s fotografijami, risbami, zemljevidi, grafikoni, avdio in video posnetki, maketami in ambientalnimi postavitvami) predstavlja šolstvo kot pomemben sestavni del slovenske kulturne dediščine, vključene v evropske pedagoške in kulturne tokove. Stalno razstavo bogati še star šolski razred, ki zaživi s prikazom »žive ure zgodovine«.

Pedagoški programi

 • Vodstva
  | V, OŠ, SŠ |
 • Vodstva z možnostjo reševanja delovnih listov
  | OŠ, SŠ |
 • Vodstva za najmlajše z lutko sovico Zofi
  | V, OŠ/1 |
 • Stara šola za najmlajše

  V šol. l.  2016/17 smo začeli z uvajanjem programa  za učence 1. in 2. razreda: otroke sprejme učitelj oz. učiteljica iz preteklih časov (oblečena po modi iz okoli l. 1900). Otrokom predstavi učilnico in skupaj zaigrajo kratek izsek učne ure. Spoznajo predmete, ki se skrivajo v stari šolski torbi.

  | V, OŠ/ 1. in 2. razred |
 • Učna ura v antični Emoni - trg v antični Emoni v 1. stoletju n. št.

  Udeleženci pod vodstvom učitelja – magistra na izkustveni način spoznajo pouk in način poučevanja in vzgoje. Učenci se spoznajo z latinščino, naučijo se rimske številke do deset, poslušajo zgodbe iz antične mitologije (zgodba o Veneri in Marsu), se pogovarjajo o rimskih bogovih, spoznajo latinska imena za mesece, pišejo s stilusom na voščeno tablico. Učenci in učitelj so oblečeni v rimsko opravo (tunike in togo).

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Vodnikova šola-šola v Ilirskih provincah 1811

  Gospod »vučenik« učence seznani s temeljnim besediščem starejše slovenščine, jim predstavi črkopis tistega časa – bohoričico, jih poduči o opredelitvi gramatike ter nekaj besed skupaj z učenci prevede v francoščino in iz nje.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Nedeljska šola v Avstrijskem cesarstvu leta 1865

  Učenci štejejo do deset in rešujejo preproste besedilne naloge. Naučijo se pesem A. M. Slomška »Ljuba vigred«. Učno uro v stari slovenščini  izvaja gospod učenik.

  | OŠ/1, 2 |
 • Fizika – realka v Avstro-Ogrski leta 1900

  Pri tej učni uri, se učenci s pomočjo starih učnih pripomočkov seznanijo s temelji fizike. Spoznajo fizikalne značilnosti zvoka in izvedejo poskus z vauumsko črpalko.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Računstvo – ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1905

  Učenci spoznajo, kako so se učili računstvo njihovi vrstniki pred sto leti. S pomočjo ruskega računala rešujejo računske naloge seštevanja in odštevanja. Spoznajo stara imena mesecev in z njimi povezana kmečka opravila.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Prirodopis: Domača mačka – ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1907

  Učenci spoznavajo mačko, si jo ogledajo s pomočjo učila in učnih slik, preberejo o njej zgodbo iz berila, se pogovarjajo  o njenih lastnostih ter spoznajo stare slovenske pregovore o tej živali.

  | OŠ/2, 3 |
 • Lepo vedenje – ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1907

  S pomočjo šolskega reda učenci spoznavajo, kako so se morali njihovi vrstniki pred sto leti in več obnašati na poti v šolo, v šoli in na poti nazaj domov, ter kako so bili kaznovani, če so kršili »šolske postave«.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Ročna dela: Prišijmo si gumb! – šola v Kraljevini SHS leta 1926

  Pri učni uri ročnih del se učenci seznanijo s šivalnim priborom in šivajo gumb. Učence se navaja na snažnost in urejenost.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Lepopis – narodna šola v Kraljevini Jugoslaviji leta 1930

  Učenci se seznanijo s pomenom in vlogo lepopisja v šoli, osnove lepopisne pisave pa pridobijo s pisanjem lepopisnih črk s peresnikom in »tinto« na učne liste.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Učna ura za tujce – ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1906

  Namen učne ure iz leta 1906 je, da tuji obiskovalci, ki ne znajo slovenskega jezika oziroma je njihovo znanje pomanjkljivo, začutijo način starega poučevanja v slovenski šoli. Obiskovalci se seznanijo z disciplino in snažnostjo, spoznajo izvor imena Ljubljana, učijo se o Francetu Prešernu in njegovi pesmi »Zdravljica«, naučijo se šteti od 1 do 10 v slovenskem jeziku in spoznajo stare šolske kazni.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Sumerska delavnica

  Na delavnici se udeleženci preizkusijo v pisanju v duhu klinopisa stare Mezopotamije: iz gline oblikujejo pisalno podlago – okroglo tablico, v katero s trstično paličico vtisnejo posebej oblikovane znake naše abecede.

  | V/5+, OŠ/1, 2 |
 • Rimska delavnica

  Delavnica udeležence uvede v pisanje s pisalom stilusom na voščeno tablico. Naučijo se pisanja črk, kakršne so poznali stari Rimljani, in na tablico napišejo poučen latinski izrek.

  | OŠ/2, 3 |
 • Delavnica vezenja

  Udeleženci delavnice spoznajo zgodovino in osnove vezenja, kot so se ga učili v šoli nekdanjih dni. V tehniki vezenja s križci izvezejo inicialko svojega imena ali kak drug motiv. Kot podlaga jim služijo zanimivi vzorci, ki jih hrani muzej.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Strip – Deveta umetnost ni deveta briga

  Učenci podrobneje spoznajo umetnost stripa, kjer besedna in slikovna informacija sodelujeta na poseben način, ki je za mlade zanimiv in privlačen. Skozi razpravo poskušajo najti glavne značilnosti in posebnosti stripovske umetnosti ter spoznati najpomembnejše slovenske stripovske ustvarjalce. Učenci likovno nalogo izpolnjujejo v parih. Vsak par si zamisli izvirno šalo, ki jo nato v obliki stripa nariše in zapiše.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Izdelovanje šolskih zvončkov

  Z uvodnim razgovorom o šolskih in drugih zvoncih, ki jih srečujemo v življenju, učence povabimo k izdelovanju in okraševanju lončenih zvončkov, ki jih po končani delavnici odnesejo s seboj.

  | OŠ/1, 2 |
 • Delavnica lepopisanja

  Pri lepopisnih vajah obiskovalci urijo svoje prste, zapestja in podlahti, seznanijo se s temeljnimi navodili za lepo in pravilno pisanje. Lepopisne vaje zapisujejo v lepopisni delovni zvezek, ki ga po pouku lahko odnesejo domov.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Svet antike

  Na delavnici Svet antike se otroci pogovarjajo o Rimskem cesarstvu in nekaj vidnejših vladarjih. Vstopijo v svet mitologije in spoznajo rimske bogove ter njihove atribute, se seznanijo z osnovami latinskega jezika in skupaj prevedejo pet latinskih pregovorov. V sklepnem delu delavnice pa si izdelajo igralne karte na tematiko antičnega sveta.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Izdelovanje ptičjih hišic

  Na delavnici obiskovalci izdelajo unikatne ptičje krmilnice iz recikliranih materialov in jih napolnijo s semeni. Ko bo prišla zima, bomo uživali v opazovanju zadovoljnih ptic.

  | OŠ/1, 2 |
 • Spomin »Pripovedi rastlin«

  Delavnica z didaktičnimi kartami Spomin –» Pripovedi rastlin«, nastale ob razstavi o šolskem vrtu (ilustracije rastlin: akad. slikarka Simona Čudovan).  Igra združuje znanje, spomin in zabavo. Primerna je za vedoželjneže, ki jih zanimajo narava, botanika in svet zdravilnih zelišč.

  | V, OŠ/1, 2, 3 |
 • Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej

  Vodiču, ki dela v Slovenskem šolskem muzeju, se na poti v službo skrije njegova ljubljenka sovica Zofi. Ker bi rada ostala pri otrocih, njun odhod zavlačuje s številnimi nagajivimi vprašanji. Ji bo uspelo? Udeleženci na poučen in šaljiv način izvedo, kako so se otroci učili in igrali v šoli nekoč. Igrica je nastala pod vodstvom priznanega slovenskega lutkarja Braneta Vižintina.

  Možnost gostovanja v šolah in vrtcih.

   

  | V, OŠ/1, 2 |
 • Muzej na obisku

  Slovenski šolski muzej lahko pride tudi na obisk v vašo šolo, vrtec, knjižnico, kulturni dom ... Naš obisk lahko obogati vaš kulturni dan ali drugo prireditev. Možno je gostovanje s katero od delavnic, z lutkovno igrico ali s predavanji kustosov.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Roditeljski sestanek

  Učiteljem nudimo možnost, da povabijo starše učencev na roditeljski sestanek v muzej, kjer skupaj sedejo v stare šolske klopi in postanejo učenci na eni od učnih ur.

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole