foto: arhiv PMB

Posavski muzej Brežice Muzej

foto: arhiv PMB
Odprto

november - februar: TO–SO od 8. do 16. ure,
NE in prazniki od 13. do 16. ure,

marec - maj in september–oktober: TO–SO od 10. do 18. ure,
NE in prazniki od 14. do 18. ure,

junij–avgust: PO–SO od 10. do 20. ure,
NE in prazniki od 14. do 20. ure.

Po predhodnem dogovoru (vsaj 48 ur pred prihodom) je za najavljene skupine mogoč obisk zunaj urnika.
Muzej je zaprt 1. 1., 1. 11., 24., 25. in 31. 12.

Vstopnina:
organizirane skupine nad 10 oseb: študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci: 2,5 €

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, brezposelni, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a ter drugih stanovskih društev, povezanih z muzejsko dejavnostjo, turistični vodniki in spremljevalci skupin in invalidov ter novinarji (z dokazili).

Cena delavnic: od 1 do 5 €

Cena učnih ur - pedagoški programi: 1 €

Naslov

Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice

Telefonska številka

07/ 466 05 17
031 708 737

Stalne razstave

 • Arheološka zbirka

  Predstavlja bogata arheološka najdišča v Posavju v prazgodovini in starem veku (Dobova, Libna, Drnovo pri Krškem).

 • Etnološka zbirka

  Z več sto razstavljenimi predmeti iz vsakdanjega življenja ponazarja kulturno dediščino ter pojasnjuje načine življenja in ustvarjalno kulturo domačega prebivalstva v 19. in 20. stoletju.

 • Kmečki upori in reformacija

  V zbirki Kmečki upori in reformacija je v fotografiji, besedi in z orožjem prikazano burno 16. stoletje. Izpostavljen je tudi faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1584 – prvi prevod svetega pisma v slovenščino, muzej pa hrani tudi izvirnik.

 • Bürger – mestjan – meščan

  Razstava priča o življenju premožnejših meščanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje, času narodnostnega gibanja, ki se je odražal tudi v Posavju.

 • Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990

  Zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 s fotografijo, z besedo in s predmeti predstavlja dogajanje v novejši zgodovini Posavja.

 • Umetnostnozgodovinska zbirka

  Obsega posvetno in cerkveno umetnostno dediščino slikarjev in kiparjev 17. in 18. stoletja, izbor donacije Alenke Gerlovič ter spominsko galerijo ustanovitelja, zbiratelja in dolgoletnega ravnatelja muzeja – slikarja Franja Stiplovška.

 • Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška dvorana

  Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška dvorana so izjemni spomeniki baročnega stenskega slikarstva na Slovenskem.

Pedagoški programi

 • Vodeni ogled

  Ogled je namenjen vsem starostnim stopnjam z namenom seznanjenja z vsebinami vseh zbirk v muzeju. Z aktivnim sodelovanjem udeleženci spoznajo stalne zbirke muzeja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Ustvarjalnost v muzeju

  Vodeni ogled in vsebinska razlaga o ustvarjalnosti v različnih materialih, oblikah, predmetih itd., v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci z aktivnim sodelovanjem s pomočjo delovnega lista spoznajo načine ustvarjanja, tako umetnostnega kot praktičnega.

  | V, OŠ |
 • »Voda« v muzeju

  S pomočjo delovnega lista in razlage udeleženci »iščejo« in s tem raziskujejo vseprisotnost vode kot enega izmed osnovnih elementov skozi vse zbirke. »Najdejo« jo lahko v predmetih, poslikavah in na fotografijah.

  | OŠ/2, 3 |
 • »Les« v muzeju

  Udeleženci s pomočjo delovnega lista in razlage po zbirkah opredelijo, za kaj vse je bil in je še uporaben les, vrste lesa in njegov pomen za ljudi v preteklosti in danes. Tematski ogled se lahko izvaja z delavnico Spoznajmo les.

  | OŠ/2, 3 |
 • Grad na »brežcu«

  Z ogledom gradu in na njegovem primeru spoznajo namen gradnje gradov, obrambnih zidov in utrdb. V zbirkah se seznanijo z načinom življenja v gradovih. Rešujejo delovni list.

  | V, OŠ/1, 2 |
 • Podobe prazgodovine

  S pomočjo razstavljenih predmetov opredelijo pojem prazgodovine in delitev na kameno in kovinske dobe. Ugotavljajo, katere materiale so uporabljali in na kakšne načine. S pomočjo delovnega lista naredijo primerjavo s poznejšimi obdobji na primerih verovanja, načinih pokopavanja umrlih, vrst posodja in orodja, orožja …

  | OŠ/1, 2 |
 • V času rimskega imperija

  V zbirki se seznanijo z rimsko mestno naselbino na našem območju – Neviodunum (danes Drnovo). Spoznajo način življenja v času rimskega imperija s pomočjo razstavljenih predmetov in razlage.

  | OŠ/2, 3 |
 • Kako so živeli pradedki in prababice

  Z ogledom etnološke razstave in skozi razlago posameznih predmetov se seznanijo z načini prazničnega ter vsakdanjega življenja in dela pred več kot 100. leti. Seznanili se bodo s kmečkimi opravili ter pomenom reke Save nekoč in danes.

  | V, OŠ/1, 2 |
 • Stoletje kmečkih uporov in reformacije

  V zbirki Kmečki upori in reformacija se učenci oz. dijaki s pomočjo pisnega in materialnega gradiva ter z dodatno razlago seznanijo z dvema kmečkima uporoma: vseslovenskim leta 1515 in hrvaško-slovenskim leta 1573. Ob faksimilih Dalmatinove Biblije se pogovorimo o pomenu reformacije za Slovence.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Barok – čas absolutizma in obilja

  Učenci oz. dijaki se seznanijo z barokom kot zgodovinskim in umetnostnim slogom 17. in 18. stoletja, ko je vladal absolutizem, čas moči, obilja in razkošja. Z ogledom gradu in s predstavitvijo baročne umetnosti se seznanijo z zgodbami in legendami, uprizorjenimi na fresko poslikavah, na oljnih podobah ter v kiparskih delih.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Bürger – mestjan – meščan

  V zbirkah Bürger – mestjan – meščan in Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 se učenci oz. dijaki seznanijo z družbenim in družabnim življenjem meščanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje, narodnim preporodom in narodnostnim ter kulturnim bojem med brežiškimi Slovenci in Nemci.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Časi »Pod devetimi zastavami«

  Učenci oz. dijaki se v zbirki novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 seznanijo s pestrim dogajanjem v 20. stoletju. Snov zajema narodno prebujanje in oblikovanje narodne zavesti, gospodarsko in kulturno življenje pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama, okupacijo, tragično usodo prebivalstva med drugo svetovno vojno, upor proti okupatorju ter povojni čas obnove in življenje v Jugoslaviji, vse do njenega razpada in osamosvojitve Slovenije.

  | OŠ/3, SŠ |
 • »Lepo je (bilo) v naši domovini biti mlad«, delavnice o času 1950–1990

  Učenci oz. dijaki se v zbirki novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 seznanijo s časom med letoma 1950 in 1990. Na delavnicah izdelajo svoj strip po vzoru starejših stripov, primerjajo dnevno sobo izpred približno 40 let in jo primerjajo z današnjo (obe narišejo), se seznanijo s tovorno ladjo Brežice in na zemljevid izrišejo pot ladje, spoznajo znane Posavce, si enega izberejo in naredijo opis na karton.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Grško-rimska mitologija skozi baročne freske

  Učna ura je namenjena dijakom in je zasnovana na predstavitvi zgodovinskih korenin grškega verovanja o izvoru sveta in religije. Predstavitev se začne s tremi rodovi bogov, nadaljuje z mitom boga Zeusa in z razlago prizorov bogov, boginj in junakov, upodobljenih na fresko poslikavah Viteške dvorane in stopnišča gradu Brežice.

  | SŠ |
 • Po sledeh zgodovinskih obdobij

  Z učenci si bomo muzejske razstave ogledali po zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do sodobnosti. V pomoč bo delovni list, s katerim bodo učenci lahko tudi samostojno odkrivali dele posameznih razstav. Učna ura je primerna predvsem za učence 5. razredov, ki se prvič srečajo z zgodovinskimi obdobji.

  | OŠ/2, 3 |
 • Vsak muzejski predmet ima svojo zgodbo

  Ob vodenem ogledu stalnih zbirk spoznajo vrsto predmetov, ki pojasnjujejo življenje v različnih obdobjih. Seznanijo se z nalogami muzeja in s poklici. Na delavnici si ogledajo nekaj izbranih predmetov, enega narišejo in popišejo na svoj prvi »muzejski list«. Ob tem se seznanijo z načinom »popisovanja« in shranjevanja predmetov v muzeju.

  | OŠ/2, 3 |
 • Ko iz črepinj spet nastane posoda

  Seznanijo se s pojmom arheologija in s poklicem arheologa. Seznanijo se s predmeti, izkopanimi v Posavju od prazgodovine do starega veka (čas rimskega cesarstva) in z načini restavriranja in konserviranja različnih predmetov. Na delavnici črepinje sortirajo in zlepijo.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • V času vitezov in grajskih gospodičen

  Ob ogledu muzejske zbirke se seznanijo s pojmom vitez, z načinom življenja viteza in njegovo opremo. V Viteški dvorani preizkusijo za otroke primerno viteško opremo (čelada, oprsnik, meč in rokavice) ter krinolino in tančico. Kot dodatna ponudba (dodatno plačilo) je možna izdelava ščita z enim od grbov v gradu Brežice ali lesenega obeska v obliki ščita.

  | V, OŠ 1, 2 |
 • Spoznajmo les

  Na delavnici se učenci seznanijo z različnimi vrstami lesa, njegovo uporabo in izdelki. V praktičnem delu izdelajo preprosto igro iz lesa. Delavnica lahko poteka v povezavi s tematskim ogledom »Les v muzeju«.

  | OŠ |
 • Izdelovanje mozaika

  Seznanijo se s pojmom mozaik, z zgodovino in s tehnologijo izdelave. Narišejo načrt in iz mozaičnih kock izdelajo svoj mozaik. V primeru večje skupine se delavnica dopolnjuje z učno uro »Podobe prazgodovine« ali  »Ustvarjalnost v muzeju« ali »V času rimskega imperija«.

  | V, OŠ |
 • Izdelovanje intarzije

  Seznanijo se s pojmom intarzije, z zgodovino in s tehnologijo izdelave. Izdelajo svojo intarzijo v lesu.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • »Ptički se ženijo«

  Etnološka delavnica o krušni dediščini v preteklosti in sodobnosti ter šege na valentinovo, gregorjevo in druge dneve, ko se po slovenskem izročilu ženijo ptički. Učenci se seznanijo s pripravo in pomenom vsakdanjih in prazničnih kruhov. V praktičnem delu iz gline izdelujejo ptičke, katere v delavnici Posavskega muzeja posušimo, žgemo v peči in jih tako obdelane v nekaj dneh izročimo učencem. Delavnica se izvaja v času okoli 14. februarja in 12. marca.

  | OŠ |
 • Kdo je bobek

  Spoznali bodo zgodbo Slamica, ogeljček in bobek. Sledi delo po kotičkih: ustvarjanje v glini, spoznavanje naravnih materialov s senzornimi vrečkami, poustvarjanje zgodbe in s pomočjo slikovnega gradiva spoznavali naravne procese.

  | V |
 • Zrna skrita v strok

  V kotičkih bodo spoznavali različne stročnice. Primerjali jih bodo s tipanjem s pomočjo senzornih vrečk in jih razlikovali po zvoku, z vrtavko in fižolčki igrali Marjanco, poslušali zgodbo, kjer nastopajo stročnice in izdelali semensko kroglico, iz katere lahko zraste pravi fižol.

  | OŠ/1, 2 |
 • Izdelovanje nakita iz tolčene medeninaste pločevine

  Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali nakit s tehniko tolčenja, in najdenem zlatem nakitu s Sajevc, bodo udeleženci z omenjeno tehniko izdelali nakit (en kos večjega, npr. zapestnico ali dva manjša, npr. prstan in broško) in ga okrasili z značilnim vzorcem, sestavljenim iz bunčic, koncentričnih krožcev in črtic v različnih zaporedjih in kombinacijah.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Znanja in veščine iz depoja

  Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za zahtevnejše in daljše delavnice z večkratnimi obiski, ki jih izvajajo sodelavci restavratorsko-konservatorske delavnice muzeja na temo veščin in spretnosti s področja:

  - obdelave lesa (izdelava intarzij, rezbarjenja, zlatenja, imitiranje lesa z barvami t. i. flodranje),
  - obdelave kovin (oblikovanje kovin po vzoru najdb iz prazgodovine),
  - obdelave gline (oblikovanje gline in peka predmetov po rimskem vzoru) ter
  - ustvarjanje v fresko tehniki (poslikave na sveži omet) po vzoru fresko poslikav gradu Brežice.
  Pri vseh delavnicah bomo spoznali  lastnosti materialov, zgodovino in razvoj posamezne tehnike ter jih v praktičnem delu tudi dobro usvojili. Izdelke bodo učenci in dijaki lahko odnesli seboj za spomin in vzpodbudo za nadaljnje ustvarjanje.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Spoznavanje dela v muzeju

  Dijaki bodo v spremstvu strokovnega delavca, s pomočjo delovnega lista in skozi pogovore s kustosi raziskovali, pridobivali in utrjevali znanja zgodovinskih obdobij in različnih področij (arheologija, etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina) in se pobliže seznanili z muzejskimi vsebinami. V restavratorsko-konservatorski delavnici bodo sodelavci na praktičnih primerih prikazali svoje delo

  | SŠ |
foto: arhiv PMB
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole