Pomurski muzej Murska Sobota Muzej

Odprto

TO - PE od 9. do 17. ure,
SO od 9. do 13. ure,
NE od 14. do 18. ure.

Vstopnina: otroci in mladina 2 €
Skupine (najmanj  deset oseb) 1,5 €.

Prost vstop: 8. februarja, 18. maja, 21. junija, 3. decembra,  predšolski otroci, imetniki kartic PRESS, ICOM, ICOMOS; SMD, SAD, SED, ZZDS, SUZD, DRS.

Cena delavnic: od 1,5 € do7 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Naslov

Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota

Telefonska številka

02/ 527 17 06
02/ 535 1451
02/ 521 1155

Stalne razstave

 • Med preteklostjo in prihodnostjo

  Stalna razstava, leta 1999 nagrajena s posebnim priznanjem European Museum of the Year Award, vas popelje v razburljivo in poetično zgodbo o življenju prebivalcev ob reki Muri, kot jo je pisal čas od prazgodovine do danes.

Občasne razstave

 • Učna ura na razstavi Čez ta prag me bodo nesli…

  Učenci na učni uri temeljito spoznajo stare šege ob smrti v Pomurju, ki so se do danes skoraj povsem opustile. Predstavili jim bomo čas, ko so ljudje umirali doma in šege, povezane z nastopom smrti, odhodom pokojnika od doma ter njegovim pokopom. Skupaj bomo prišli do pomembnega spoznanja, in sicer, da sta življenje in smrt neločljivo povezani, naša življenja pa je zato vredno živeti. Čas izvajanja: oktober 2017-junij 2018.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Izdelava igralnih kart in igra Durak

  Delavnica je povezana s staro šega bedenja ob mrliču, skupinskim nočnim sedenjem ob njem. Zbrani so ob umrlemu molili in peli mrtveče pesmi, pozno ponoči pa so igrali tudi družabne igre, med katerimi je bila priljubljena igra s kartami, imenovana Durak. Udeleženci si bodo izdelali karte in se naučili igrati to igro. Čas izvajanja: oktober 2017-junij 2018.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Povedke o smrti

  Ljudske povedke o smrti, zbrane na terenu, vsebujejo verovanja in predstave o smrti, kar kažejo številne zgodbe o t. im. džilejrih, brezglavjekih, cahnih itn. Otrokom bomo pripovedovali te zgodbe, nato pa jih bodo otroci dramatizirali z igro vlog. Čas izvajanja: oktober 2017-junij 2018.

  | V +4, OŠ/1, 2 |

Pedagoški programi

 • Božične delavnice

  V božičnem času smo za otroke pripravili različne delavnice. Za predšolske otroke je na voljo delavnica izrezovanja, barvanja in postavljanja papirnatih figuric za jaslice. Figurice so narejene po originalnih figuricah iz jaslic iz začetka 20. stoletja. Za šolske otroke smo pripravili delavnico peke in krašenja medenjakov  in delavnico izdelovanja okraskov iz slame za novoletno jelko.

  | V/4+, OŠ/1, 2, 3 |
 • Vüzenske delavnice

  Za vüzenske delavnice smo pripravili pester program. Izbirate lahko med pritrkavanjem na zvon, hojo s hoduljami, izdelovanjem velikonočnega zajčka iz koruznega ličja in izdelovanjem remenk z batik tehniko.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Izdelava eksperimentalne fotografije po navdihu fotografa Jožeta Kološe 

  Učenci si ogledajo Kološev kabinet umetniške fotografije in spoznajo pojem realistične in eksperimentalne fotografije. Nato izkusijo postopek razvijanja fotografij v temnici: na fotopapirju sestavijo lastno kompozicijo, jo razvijejo ter si izdelajo eksperimentalno fotografijo.

   

  | OŠ/2, OŠ/3, SŠ |
 • Izdelovanje razglednice

  Učencem predstavimo zgodovino razvoja razglednic in stare razglednice iz izbirke muzeja. Nato z izrezovanjem motivov iz kopij razglednic in z risanjem okrasnih okvirčkov izdelajo svojo razglednico po vzoru razglednic iz začetka 20. stoletja, ko so le-te bile oblikovno najlepše.

   

  | OŠ/3, SŠ |
 • Vibenov vodnjak

  Učenci iz deščic in količkov, ki predstavljajo pomanjšane dele rimskega vodnjaka, razstavljenega na stalni razstavi, sestavijo uporabno leseno škatlico, v katero lahko odlagajo pisala. Deščice lahko tudi pobarvajo.

  | OŠ/2, 3 |
 • Izdelava klobuka

  Učencem se predstavijo različne vloge, ki jih je klobuk imel v preteklosti, od tega, da je varoval ljudi pred zunanjimi vplivi do dejstva, da se je s klobuki izkazoval družbeni položaj ljudi. Učenci nato izdelajo klobuk iz časopisnega papirja in ga okrasijo z okraski, ki jih izdelajo.

   

  | OŠ/2, 3, SŠ. |
 • Muzejska učna ura: Svetila nekoč

  Kakšna svetila so uporabljali v časih pred izumom električne žarnice? Odgovor na to vprašanje otrokom prikažemo s pomočjo kopij svetil iz naših muzejskih zbirk. V temi bomo prižgali svetila iz različnih obdobij: antično oljenko, srednjeveško svetilko, čelešnik in laterno ter ugotavljali, kakšno svetlobo so posamezna svetila nudila. Učno uro zaključimo z iskanjem originalnih svetil na stalni razstavi.

   

  | V/3+, OŠ/1 |
 • Življenje v cimprači

  Ob rekonstrukciji dela cimprače in njenih notranjih prostorov otroci spoznajo pojem cimprače. Predstavimo jim črno kuhinjo in ižo ter skupaj ugotavljamo, zakaj so stene v kuhinji črne. Ob izbranih predmetih otroci spoznajo, kje in kaj so nekdaj kuhali, iz česa so jedli. Na koncu prisluhnejo pogovoru med dedkom in vnukom Vančekom.

  | V/4+, OŠ/1, 2 |
 • Gremo v muzej

  Učenci spoznajo muzej skozi delo različnih strokovnjakov, ki delujejo v muzeju. Tako npr. ob prazgodovinski zbirki predstavimo arheologa in njegovo delo ter predmete, ki jih proučuje, ob zbirki starih razglednic delo zgodovinarja ipd. Pokukamo pa tudi v restavratorsko delavnico, kjer si ogledajo delček postopka konserviranja/restavriranja predmeta, ki je času obiska učencev v obdelavi.

  | OŠ/1 |
 • Bivališča skozi čas

  Bivališča ljudi so se skozi čas ves čas spreminjala, kar učenci na nazoren način ob primerih rekonstrukcij spoznajo na učni uri. Ogledajo si bivališče v prazgodovini, spoznajo bivanjsko kulturo na gradovih in dvorcih ter začasno bivališče turških vojakov. Cimprače so bile dom večini prebivalstva v Pomurju na začetku 20. stoletja, a v času med obema svetovnima vojnama bivanjska kultura postopoma postane sodobnejša, kar prikazuje značilni interier spalnice iz medvojnega časa. Učna ura se zaključi z ogledom dnevne sobe iz 60-ih let 20. stoletja

  | OŠ/2 |
 • Decembrski obdarovalci

  Kakšen je izvor Miklavža, Božička in Dedka mraza, treh značilnih decembrskih obdarovalcev? Učenci odgovor na to vprašanje izvedo na učni uri, na kateri spoznajo še eno, danes že izumrlo, decembrsko obhodnico. Čas izvajanja: 5.-23. december 2016

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Prazgodovina v Pomurju

  O prvih neznanih prebivalcih naše pokrajine nam pripovedujejo več tisoč let stari predmeti na razstavi. Naštejemo nekaj krajev v Pomurju, kjer so obstajala prazgodovinska naselja. Učenci ugotavljajo materiale, tehnike izdelave, namembnost teh najstarejših predmetov in opravijo poskus vrtanja luknje v kamen. Spoznajo, v kakšnih skupnostih in bivališčih so najstarejši prebivalci Pomurja živeli, kaj so jedli, katere obrti so obvladali, v kaj so verjeli.

  | OŠ/2, 3 |
 • Antika

  Na učni uri si ogledamo značilne predmete rimske kulture na razstavi: oljenko, rimske novce, predmete iz stekla ter podrobnost na enem kosu keramike – okras v podobi Amorja, rimskega boga ljubezni. Izpostavimo pa še posebno obliko nagrobnega spomenika – gomilo ter dva tisoč let stari rimski vodnjak. Učno uro zaključimo z ogledom rimskega nagrobnika na grajskem stopnišču, na katerem so natančno izklesani trije davni prebivalci iz tega časa.

  | OŠ/2, 3 |
 • Gradovi v Prekmurju

  Učenci spoznajo posamezne gradove v Prekmurju in rodbine, ki so najdlje živele v njih. Ogledajo si rekonstrukcijo odpadne jame, odkrite pri soboškem gradu in ob ogledu originalnih koščkov iz jame ugotavljajo, kakšne predmete so te črepinje nekoč sestavljale. Na dveh portretih grofov Szápáry učenci spoznajo zunanji videz plemičev. Učno uro zaključimo v baročnem salonu, prostoru, ki je v največji meri ohranil svojo izvirno podobo iz časov, ko so v gradu živeli grofi. Ponazorimo sprejem gostov v salonu ter predstavimo dragocene predmete iz zapuščine družine Szápáry.

  | OŠ/2, 3 |
 • Turki v naših krajih

  Učenci si ogledajo značilna orožja turške vojske (jatagani, karabinka, turška sablja) in preberejo del besedila iz t.im Martjanske pogodbe, iz katerega skušajo razbrati, kako so turški vpadi vplivali na tukajšnjo življenje. Spomin na turške vpade se je ohranil v ljudskem slovstvu, zato učencem pripovedujemo nekaj pripovedk.

  | OŠ/3 |
 • Reformacija

  Prekmurski protestantski pisci so zaslužni za izid prve tiskane knjige v prekmurščini, ki so ji sledile še druge, prav tako v knjižni prekmurščini. Učenci prisluhnejo avdio posnetku odlomka iz Predgovora v knjigi Nouvi zakon, avtorja Štefana Küzmiča ter mu sledijo v zapisani obliki, nato prekmurski knjižni jezik primerjajo s slovenskim knjižnim jezikom

  | OŠ/3, SŠ |
 • O baroku v baročnem salonu

  Najbolj imeniten notranji prostor v soboškem dvorcu je baročni salon. Učenci doživijo baročno vzdušje, ki ga najbolj izrazito ustvarijo baročne stenske slikarije. Te so primer iluzionističnega slikarstva. Na primerih stenskih slikarij, likovnih del in notranje opreme spoznajo značilnosti baroka v vsem njegovem sijaju.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Vstop v moderno dobo: 19. stoletje v Pomurju

  Učenci se ob izbranih muzejskih predmetih seznanijo s pospešenim razvojem urbanizma in arhitekture v Pomurju v drugi polovici 19. stoletja. Z opazovanjem muzejskih predmetov ugotavljajo, katere gospodarske panoge so se v tem času. Prav tako spoznajo, da je slovensko narodno prebujanje odmevalo tudi pri nas, saj se je v tem času pojavil izraz »Pomurje«.

  | OŠ/3 |
 • Pomurje v 20. stoletju

  Učno uro začnemo z letom 1918, ko se konča prva svetovna vojna in razpade Avstroogrska monarhija. Učenci spoznajo nestabilne politične razmere v letu 1919 v Prekmurju ter gospodarsko in družbeno življenje v medvojnem času, za katerega so značilna izseljevanja v ZDA. Zavrtimo in prisluhnemo tudi gramofonu, ki so ga izseljenci iz ZDA poslali domačim v Prekmurje. Nato se seznanijo z okupacijo v času druge svetovne vojne in tragično usodo prekmurskih judov. Na podlagi razstavljenih predmetov ugotavljajo značilnosti povojne družbe in na ambientalni postavitvi dnevne sobe naštevajo novosti, ki so se v povojnem času vpeljale v vsakdanje življenje.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Otroške igre in igrače nekoč

  Kakšne so bile igre in igrače v otroštvu naših dedkov in babic? Otroci odgovor dobijo in doživijo na delavnici, kjer takšne igrače izdelajo in se z njimi ter drugimi starimi igračami igrajo (brnkefca, marjanca, hoja s hoduljami itn.)

  | OŠ/1 |
 • Soboški grad iz geometrijskih likov

  Gradovi in dvorci niso vsakdanje zgradbe, ampak več stoletij stare stavbe z mogočno gradbeno zasnovo. Učenci na podlagi opazovanja severne strani soboškega gradu, ki je najbolj reprezentativna, grad razčlenijo na posamezne geometrijske like, jih izrežejo iz papirja in jih s tehniko kolaža sestavijo v obliko gradu ter z barvicami narišejo njegove detajle. Poleg prepoznavanja geometrijskih likov v konkretni zgradbi spoznajo stavbne značilnosti soboškega gradu.

  | OŠ/1 |
 • Indašnje malarske mujštre

  Originalni motivi iz starih šablon, s katerimi so pleskarji v Pomurju nekdaj pleskali na stene sob, so v okviru delavnice uporabljeni kot šablona za izdelavo odtisov na papir ali na bombažne majice.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Kako se je gradila cimprača

  Otroci s sestavljanjem deščic spoznajo način gradnje cimpranih hiš, končni izdelek pa je večnamenska šatulja.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Doživetje prostora

  Učenci prejmejo poseben muzejski delovni zvezek v dveh jezikih (slovenščina, madžarščina) in dveh narečjih (porabsko, hetiško narečje), ki na zanimiv način nudi spoznavanje domače kulturne dediščine in kulturne dediščine naših sosedov. Vsebuje šest tematskih poglavij: muzej in muzejski predmeti, ljudsko stavbarstvo, ljudska prehrana, ljudska noša, ljudska glasba in ljudske otroške igre. Učencem predstavimo izbrano temo in ob tem skupaj rešujemo igrive naloge v delovnem zvezku. Delavnico še popestrimo z igro s kartami Spomin na drugačen način in z interaktivno aplikacijo. Oba navedena pripomočka sta prav tako oblikovana v programu Doživetje prostora.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Prazgodovinski lončarji

  Na delavnici učenci iz gline izdelajo kopijo bakrenodobne skodelice, ki so jo arheologi izkopali pri Krogu. Izdelajo jo s tehniko svaljkanja, kot so izdelovali posode v prazgodovini ter okrasijo z brazdastim vrezom, prav tako značilnim za ta čas.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Arheološka delavnica: izdelava antične oljenke

  Učenci na delavnici s pomočjo kalupa izdelajo antično oljenko iz gline - svetilko na olje, ki so jo v naše kraje prinesli Rimljani. Predstavi se jim čas rimskega antičnega obdobja v Pomurju.

  | OŠ/2, 3 |
 • Delavnica tkanja na tkalski deščici

  Predstavitev tkanja s tkalsko deščico. Na delavnici si učenci stkejo svoj lasten izdelek: zapestnico ali knjižno kazalo.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
foto: Tomislav Vrečič

Beltinski grad

Rokodelske delavnice in domače dejavnosti, Grad Muzej

Naslov

Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad

Telefonska številka

02/ 551 88 60
02/ 551 88 63
031 354 149

Stalne razstave

 • Predstavitev domačih dejavnosti

  (žganjekuha in zeliščarstvo) in rokodelskih obrti (lončarstvo, tkalstvo, kolarstvo, kovaštvo)

  Z njimi želimo ohraniti dediščino Prekmurja oziroma Pomurja, obrti in dejavnosti predstaviti širši javnosti ter spodbuditi delujoče posameznike, naj ustvarjajo na izkušnjah in znanju izginulih obrti in domačih dejavnosti.

Büjraštvo na reki Muri, Ižakovci Muzej

Naslov

Mladinska ulica 2
9231 Beltinci 

Telefonska številka

 02/ 541 35 80

Stalne razstave

 • Razstave o utrjevanju Murinih nabrežij in bregov

Oloris, Lendava Muzej

Naslov

Galerija - Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

Stalne razstave

 • Oloris – prazgodovinska naselbina pri Dolnjem Lakošu

Domačija pisatelja Miška Kranjca Muzej

Naslov

Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Telefonska številka

02/ 5776 750
02/ 5776 752

Stalne razstave

 • Stalna muzejska razstava

  V  preurejeni hiši je sedaj Domačija Miška Kranjca, kjer je na ogled v izvirni ohranitvi pisateljeva delovna soba s knjigami, v preostalih prostorih pa je obiskovalcem na ogled njegova življenjska pot, literarno, politično in uredniško delo,  pa tudi skromen literarni prispevek njegovega brata Ignaca (Nacija).

Spominska soba dr. Frana Kovačiča, Veržej Muzej

Naslov

Puščenjakova 1
9241 Veržej

Telefonska številka

051 654 778 

Stalne razstave

 • Stalna muzejska postavitev

  Fran Kovačič, dr. filozofije, duhovnik, aktiven sodelavec Zgodovinskega društva Maribor. Kovačič se ni politično udejstvoval, vendar je kot zgodovinar in narodni delavec leta 1918 postal član Narodnega sveta za Štajersko. Tako je kot izvedenec za slovensko etično mejo sodeloval v jugoslovanski delegaciji leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu. S svojim zgodovinskim in statističnim gradivom je aktivno podprl slovenske narodne zahteve glede Maribora in zaledja ter si posebej prizadeval, da je bilo Prekmurje priključeno Jugoslaviji.

Spominska soba Štefana Hozjana, Brezovica Muzej

Naslov

Gasilski dom PGD Brezovica
Brezovica 47b
9225 Velika Polana

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole