Pokrajinski muzej Maribor Muzej

Odprto

TO – SO od 10. do 18. ure,
NE od 10. do 14. ure.

Vstopnina: vrtci 1 €, učenci, dijaki, študenti 2 €, za strokovno vodenje + 0,50 €,

Prost vstop: ICOM, PRESS kartice.

Cena delavnic: 2  €.

Naslov

Grajska ul. 2
Maribor

Telefonska številka

T: 02 228 35 51

Stalne razstave

 • Začetki

  zgodovina muzejstva v Mariboru in muzejske zbirke

 • Prvi dotik

  arheologija Maribora in regije

 • Ars pharmaceutica-umetnost lekarništva

  zgodovina lekarništva

 • Med bliščem in bedo srednjega veka

  Maribor z okolico od srednjeveškega nastanka do začetka 18. stol.

 • Ogledni depo pohištva
 • Depo – slikarstvo
 • Depo - kiparstvo
 • Mizarska delavnica
 • Pečarstvo Heričko
 • Pasarstvo Tratnik

  Dislokacija: Orožnova ul. 3

Pedagoški programi

 • Vodstva

  Udeleženci v vodenem ogledu szenanimo z vsemi muzejskimi zbirkami in oglednimi depoji ter z muzejsko stavbo (grajsko arhitekturo)

  | V, OŠ 1, 2, 3, SŠ |
 • Učne ure v muzeju
  | OŠ 2, 3, SŠ |
 • Muzejnice

  Muzejnica je izkustveni pedagoški program, ki ga v muzejskem okolju soustvarjamo z udeleženci ob naših občasnih razstavah.

  | V, OŠ 1 |
 • Kaj je muzej

  Udeleženci spoznajo vlogo muzeja, razlago imena mesta ter njegovega grba, prve poselitve našega prostora in nastanka srednjeveškega mesta ter funkcije grajske stavbe skozi čas.

  | OŠ 1, 2 |
 • Časovni trak

  Ob pomoči preprostega časovnega traku učencem predstavimo posamezna obdobja prazgodovine, rimske antike in srednjega veka. Spoznajo muzealijo kot materialni vir za  interpretacijo preteklosti, hkrati spoznajo tudi dejavnosti muzeja. Skupinsko izdelajo podroben časovni trak obravnavanih obdobij, ga odnesejo v šolo in ga dopolnjujejo do konca šolskega leta.

  | OŠ 2 |
 • Med bliščem in bedo srednjega veka

  Med bliščem in bedo srednjega veka

  | OŠ 2 |
 • Maribor v obdobju osmanske države

  Učenci nase seznanijo z novostmi v oborožitvi in prednosti turške vojske, ki so vplivale na organizacijo obrambe in izgradnjo novih obrambnih stolpov v Mariboru ter grajsko bastijo kot avtentično protiturško obrambno arhitekturo. Ob razstavljenih muzealijah se seznanijo s protestantizmom v Mariboru, z epidemijami kuge in velikimi požari v 16. In 17. stoletju.

  | OŠ 3 |
 • Po sledeh našega mesta

  Učna  ura z delovnim listom traja dve šolski uri. Ura zajema obhod nekdanjega mestnega obzidja, ogled obrambnih stolpov ter nekaterih stavb in spomenikov (mestni grad, sinagoga, kužno znamenje, rotovž, cerkev sv. Janeza Krstnika).

  | OŠ 2, 3 |
 • Poti obrti – pasarstvo

  Učenci se v muzeju seznanijo z obrtmi, nadaljujejo z ogledom pasarskih izdelkov (lestencev) v mariborski stolnici in pot končajo v pasarski delavnici Tratnik.

  | OŠ 2, 3 |
 • Velike stvaritve malih mojstrov

  Razstava likovnih izdelkov, ki prispejo na natečaj – izdelki se asociativno vežejo na občasne razstave.

  | OŠ 1, 2, 3 |
 • Mali simpozij

  Predstavitev referatov osnovnošolcev; vsakokratne teme razpiše muzej in se vsebinsko  navezujejo na muzejske razstave. Bienalno izide zbornik referatov.

  | OŠ 2, 3 |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole