Pokrajinski muzej Kočevje Muzej

Odprto

PO–PE  od 7. do 15. ure,

SO od 10. do  13. ure ali po dogovoru.

 

Vstopnina: 2 €

Prost vstop:  ob dnevih odprtih vrat.

Stalne razstave

 • Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist

  Zbirka risb predstavlja dogajanje v času zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 4. oktobra 1943.

 • Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem

  Prikazana je zgodovina kočevske od njene poselitve do izselitve večinskega prebivalstva v letih 1941-42. Razstava je bila leta 2014 prenovljena.

 • Narod si bo pisal sodbo sam

  Slovenija od ideje do države. Predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo.

 • Predgrad in Predgrajci

  Razstava predstavlja narodopisno podobo vasi in njenih prebivalcev.

 • Cerkve in kapele Župnije Kočevska Reka

  Fotodokumentarna razstava porušenih cerkva in kapel.

 • Vodenje po stalnih razstavah

  Muzej ponuja vodenje po naslednjih stalnih razstavah: Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem; Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist; Narod si bo pisal sodbo sam: Slovenija od ideje do države; Predgrad in Predgrajci.

  | V 3+, OŠ, SŠ |

Občasne razstave

 • • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  V Pokrajinskem muzeju Kočevje letno pripravimo več občasnih razstav, na katerih izpostavljamo dediščino delovnega območja muzeja in jo predstavljamo v luči vpliva na širše okolje. Izvajamo vodstva, predavanja, učne ure, delavnice, pa tudi lutkovne igrice, ki so namenjene lažjemu razumevanju za najmlajše.

Pedagoški programi

 • Kaj je muzej?

  Udeleženci spoznavajo muzej s pomočjo projekcije, vodenega pogovora, muzealij in učnih listov ter si ogledajo vse muzejske prostore.

  | V 3+, OŠ |
 • Preselitev kočevskih Nemcev

  Udeleženci se seznanijo s potekom poselitve Kočevskega, dogajanjem med drugo svetovno vojno in povojnim razvojem. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

  | OŠ, SŠ |
 • Mesto Kočevje

  Udeleženci spoznajo zgodovino mesta od njegovega nastanka do danes. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov. Kot dopolnitev k učni uri je mogoče organizirati tudi sprehod po Kočevju.

  | V 4+, OŠ, SŠ |
 • Gradovi na Kočevskem

  Udeleženci spoznajo, kdaj in kako so nastajali gradovi ter kako so v njih živeli, pa tudi, da je imelo mesto Kočevje svoj grad. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov ali pa naredijo maketo gradu.

  | V 4+, OŠ |
 • Domače obrti

  Predstavitev domačih obrti s posebnim poudarkom na oglarstvu, apneničarstvu, krošnjarstvu in tkalstvu. Pridobljeno znanje učenci utrdijo z reševanjem učnih listov. Kot dopolnitev učne ure se lahko  pripravi tudi delavnico tkanja.

  | OŠ 1, 2 |
 • Rudarstvo

  Udeleženci spoznajo delo in življenje rudarjev. Po dogovoru je mogoč vodeni ogled območja nekdanjega rudnika v Kočevju. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

  | V 3+, OŠ, SŠ |
 • Življenje nekoč

  Udeleženci spoznajo življenje v času pred prvo svetovno vojno (oblačila, prehrana, vsakdanja opravila, higiena, prosti čas ...). Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

  | V 4+, OŠ |
 • Stare igre

  Udeleženci spoznajo, kako so se zabavali nekoč, naučijo pa se tudi nekaterih že napol pozabljenih iger.

  | V 3+, OŠ |
 • Tkanje

  Udeleženci spoznajo tkalsko obrt in svoje ročne spretnosti preizkusijo s tkanjem na tkalski glavnik

  | V 3+, OŠ |
 • Pot Staneta Jarma

  Udeleženci si ogledajo skulpture akademskega kiparja Staneta Jarma na prostem v mestu Kočevje in njegovi okolici.

  | OŠ, SŠ |
 • Sprehod po Kočevju

  Udeleženci na podlagi filma iz leta 1936 spoznajo mesto Kočevje v preteklosti. Nato se skupaj z vodnikom sprehodijo po mestu in skupaj ugotavljajo, kako se je Kočevje spremenilo skozi zgodovino.

  | OŠ, SŠ |

Likovni salon Kočevje Muzej

Odprto

PO – PET od 10. do 12. ure in od 17. do 19. ure,

SO od 13. do 15. ure

Vstop prost.

Cena delavnic: od 1,8 € do 3,6 €.

Cena učnih ur: 2,5 €.

Občasne razstave

 • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  V Likovnem salonu Kočevje predstavljamo samostojne in skupinske predstavitve umetnikov iz Slovenije in tujine. Izvajamo vodstva, ki so namenjena spoznavanju likovne umetnosti in umetniških smeri ter učne ure in delavnice, ki so namenjene spoznavanju razstavljenega fonda.

  | V, OŠ, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole