foto: arhiv NG

Narodna galerija Galerija

foto: arhiv NG
Odprto

TO–NE od 10. do 18. ure,
vsak četrtek v mesecu do 20. ure, 

1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra zaprto,
24. in 31. decembra od 10. do 15. ure.

 

Vstopnina: 8 € stalna zbirka/ 5 € občasna razstava
Šolske skupine: 4 €.
Vstopnina in vodstvo vrtci 1,30 EUR ali brezplačno.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu, predšolski otroci, častni člani NG, Prijatelji NG, člani Galovega kluba, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za umetnostno zgodovino, in ALUO, Pedagoška fakulteta - Likovna pedagogika, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, novinarji, invalidi, spremljevalci invalidov, brezposelne osebe, maturanti programa umetnostna zgodovina.

Vodstvo in ustvarjalna delavnica: 5 €
Vodstvo in delovni zvezek:
5,5 €.

 

                    

Naslov

Prešernova 24,
1000 Ljubljana

Telefonska številka

01/ 24 15 415
01/ 24 15 414
01/ 24 15 435

E-poštni naslov

Prijave zbiramo na:
dejavnosti@ng-slo.si

Stalne razstave

 • Stalna galerijska zbirka

  Vključuje temeljna dela slovenskih in evropskih slikarjev od srednjega veka do vključno 20. stoletja.

  Opisi nekaterih najbolj priljubljenih umetnin so dostopni preko različnih digitalnih vodnikov (QR oznake, avdiovodniki, aplikacija Nexto).

 • Zoran Mušič (1909–2005)

  Iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič – Narodni galeriji podarjena in posojena dela.

  V novi postavitvi stalne razstave Zorana Mušiča je na ogled 45 umetnin. Postavitev sledi kronologiji in ciklom znotraj Mušičevega ustvarjalnega opusa.

  Ob razstavi so za obiskovalce dostopni tudi avdiovodniki. 

Pedagoški programi

 • Kje je Gal?

  V Galovi sobi bomo najprej prebrali Galovo pismo in izvedeli za njegove skrite želje. Otrokom bo Gal razkril tudi svoje najzelenejše slike v galeriji. Za raziskovalni galerijski potep nam je pripravil zeleno skrinjo s skrivnostnimi predmeti, vonji in zvoki. Na koncu ogleda bomo ponovno pokukali v Galovo sobo in odkrili presenečenje pred vratci njegove spalnice. Galerijske umetnine bomo poustvarili z nevidnimi risali in jih razkrili z uporabo vodenih barvic in gobic. Otroke bomo povabili, da svojo najljubšo sliko narišejo pred izvirnimi umetninami ali pa v vrtcu.

  | V |
 • Galerijsko živalsko kraljestvo

  Živalske sledi nas bodo popeljale po galeriji in nas pripeljale do upodobitev najrazličnejših divjih in domačih živali. Poslušali bomo, kako se oglašajo, in si ogledali, kako so jih slikarji naslikali – včasih jih komajda prepoznamo. Ponovili bomo kakšen živalski pregovor in basen ter zapeli katero od pesmic, ki opisujejo naše živalske prijatelje.
  Na delavnici bomo v tehniki drgnjenke izdelali vsak svojo najljubšo žival in z odtiskovanjem različnih naravnih in umetnih materialov upodobili njihove luske, perje ali kožuh.

  | V, OŠ/1 |
 • Mušičevi konjički

  Konjički so bili priljubljeni motiv slikarja Zorana Mušiča, ki je svoja dela ves čas navezoval na Kras in na kraške podobe. Ogledali si jih bomo na razstavi in raziskali živahne barve in ritem slik. Likovne elemente Mušičevih del bomo ponazorili z gibom in z zvokom in jih povezali z izštevankami, vsebino slik pa približali s pesmicami in pravljicami, v katerih nastopajo te plemenite živali. Zoran Mušič je ustvarjal v različnih likovnih tehnikah, jih preizkušal in kombiniral. Tudi otroci bodo v delavnici preizkušali različne učinke posebnih barvic, s katerimi lahko dosežemo vtis barvnih svinčnikov, voščenk ali akvarela. Izhodiščni motiv bodo igrivi konjički, ki jih bomo pobarvali in okrasili z različnimi vzorci in na koncu ob njih odtisnili še podkvice.

  | V, OŠ/1 |
 • Zaplesane impresije

  Župančičeve uganke in pesmice o drevesih in zgodbe (o otroštvu) Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matija Jama in Mateja Sternena nas bodo uvedle v motivni svet slovenskih impresionistov. Upodobitve dreves in različnih letnih časov bomo z gibom uprizorili ob zvokih Orffovih instrumentov in ob različni glasbi. Potipali bomo debli breze in macesna in površini primerjali s slikarskimi sledmi čopiča in lopatice. Otroci se bodo preizkusili v impresionističnem slikanju s prsti na velike formate. Kakor pravi slikarji bodo uporabili tudi slikarske lopatice.

  | V, OŠ/1 |
 • Galova skrinja

  Iz pravljičnega Galovega sveta nas bo zelena skrinja s ključnimi predmeti vodila do motivno raznolikih umetnin v galerijskih prostorih. Otroci bodo aktivni opazovalci, odkrivanje in doživljanje umetnin pa bomo spodbujali z različnimi zvoki, vonji, materiali in z gibi. Z Galovimi domislicami in z interaktivnim pristopom bomo otrokom celostno doživljajsko predstavili temeljne slikarske motive. Skupaj bomo razpletali in domišljijsko nadgrajevali na slikah upodobljene zgodbe. Na koncu bomo pogledali še v Galovo sobo, kjer se Galu porajajo najbolj zelene misli.

  | OŠ/1 |
 • O strašnem zmaju in drugih legendah

  Kakšno je bilo življenje v srednjem veku, se je zelo razlikovalo od današnjega? Otrokom bomo ob slikah, kipih in freskah predstavili legende o priljubljenih svetnikih in jih povezali z vsakdanjim življenjem. Poučili jih bomo tudi o tem, kako so umetnine nastajale in kakšne nevšečnosti so jih doletele.
  Otroci bodo izdelali atribut sv. Jurija – premikajočo se figuro zmaja iz papirja, in z odtiskovanjem lusk poustvarili kožo te strašne pošasti.

  | OŠ/1 |
 • Galerijske slike in ljudske pripovedke

  Ob raziskovanju krajinskih slik iz obdobja romantike se bomo spomnili izbranih slovenskih ljudskih pripovedk. Izvedeli bomo, kako je velikan Hrust »zgradil« Šmarno goro, zakaj je Zlatorog jezno razril planinski raj pod Triglavom, čemú so nad brezskrbnimi pastirji razočarane vile v jezi ustvarile Blejsko jezero, in spoznali dva povodna moža – tistega, ki je izginil v valovih Ljubljanice, in tistega, ki je ustvaril Cerkniško jezero. Ob umetninah bomo srečali tudi slikarje krajinarje in njihov način dela.

  | OŠ/1, 2 |
 • Zgovorne slike

   Ustavili se bomo ob treh različnih motivih: ob žanru, ob zgodovinskem prizoru in ob portretu. Vsi upodobljenci so zelo zgovorno naslikani. Obrazi in kretnje sporočajo njihove besede in misli, ki jih bomo poskušali izluščiti in ujeti na lesene tablice ter tako ustvariti stripovski prizor. Razred razdelimo na tri skupine. Po uvodni predstavitvi treh slikarjev iz treh različnih obdobij bo vsaka skupina z besedami v oblačkih po svoje razložila po eno sliko. Učenci bodo svojo najljubšo sliko razširili v stripovsko zgodbo z uporabo markerjev in tuša.

  | OŠ/2, 3 |
 • Mušičevi grički in konjički v grafičnih tehnikah

  Čeprav je slikarski, grafični in risarski mojster Zoran Mušič večino zrelega življenja preživel na tujem, je motive ves čas navezoval na domače kraške prizore. Ob umetniških delih bomo prepoznavali likovne motive in se podrobneje seznanili z grafičnimi tehnikami. Razložili bomo proces izdelave grafike in označevanje odtisov in primerjali značilnosti različnih grafičnih tehnik. Nekatere pripomočke in podlage, ki jih potrebujemo za izbrane tehnike, bodo imeli učenci priložnost videti v živo in jih vzeti v roke. V galerijski grafični delavnici si bomo ogledali tiskarsko prešo, nato pa se podrobneje seznanili s tehniko suhe igle ter ročno odtisnili risbo, vpraskano na stare zgoščenke.

  | OŠ/2, 3 |
 • Delovni zvezek: Galerijski ABC

  Za učence druge triade smo pripravili delovni zvezek z nivojsko zastavljenimi nalogami. Raziskovalne naloge v zvezku so razdeljene v tri dele: prvih pet nalog je namenjenih četrtošolcem, drugih pet nalog petošolcem in zadnjih osem nalog šestošolcem. Učenci bodo zvezek lahko uporabljali več let. Postopoma jih bo vodil po razstavnih dvoranah, skozi različna umetnostna obdobja. Četrtošolci bodo odkrivali predvsem religiozne motive srednjega veka in baročnega časa, petošolci bodo spoznavali baročne posvetne motive, šestošolci pa se bodo posvetili umetnosti realizma in impresionizma. Z nalogami v delovnem zvezku spodbujamo učence k aktivnemu opazovanju razstavljenih umetnin, k veččutnemu doživljanju prizorov in k razmišljanju o umetninah, ki nas spomnijo tudi na aktualna moralna, družbena in ekološka vprašanja. 

  | OŠ/2 |
 • Pesmi v galeriji

  V stalni zbirki si uvodoma ogledamo nekaj slik, ki se vsebinsko povezujejo z biblijo ali se naslanjajo na antične pisce. Ustavili se bomo pred različnimi neposredno spoznavnimi motivi, tako da bodo učenci sposobni razlikovati portret, krajino, tihožitje, žanr. Dela predstavimo najprej z verzi pesnika Andreja Rozmana Roze, ki je za izbrane galerijske slike zložil pomenljive, slikovite, poučne in razigrane pesmi. V galerijski ogled so vključeni tudi portreti literatinje in literatov Luize Pesjak, Ivana Tavčarja, Otona Župančiča in Ivana Cankarja.
  Pesmi iz galerije, kakor je naslovljena zbirka Rozovih upesnjenih slik, bodo v drugem delu dejavnosti spodbuda za učence, da se še sami preizkusijo v kovanju verzov na temo galerijskih slik.

  | OŠ/2, 3 |
 • Razkošni barok

  V baročni zbirki bomo izpostavili najpomembnejše avtorje in njihova dela. S pomočjo didaktičnih pripomočkov bomo prepoznavali značilnosti baročno razgibanih umetnin, z dijaki pa osvetlili tudi ikonografske razlage. Posebno pozornost bomo namenili Robbovemu vodnjaku in se pogovorili o njegovi uporabni, okrasni in simbolni vlogi. Ob poslušanju različnih zvokov bomo ugotovili, kaj vse se je v poltretjem stoletju dogajalo okrog njega in kakšen je njegov pomen danes.

  Ogled lahko dopolnite s tonskim risanjem detajlov oziroma celote Robbovega vodnjaka z uporabo grafitov ali oglja.

   

  | OŠ/3 |
 • Antični miti in junaške pripovedke

  V stalni zbirki si bomo ogledali izbrane upodobitve antičnih bogov in junakov. V pripovedih o prvem prijatelju ljudi, Prometeju, o Avrori oziroma Zarji, ki vsako jutro preleti nebo, o kaznih, ki so doletele Akteona in Danaide, o usodi Andromede in drugih bomo poiskali še danes aktualna vprašanja in nauke za sodobni vsakdanjik.
  Antične bogove in junake povezujejo supermoči. Učenci oziroma dijaki bodo razmislili, kakšna je njihova supermoč in jo prelili v atribut po svoji izbiri. Atribut bomo izdelali v tehniki kolažiranja.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Od srednjega veka do moderne

  Pregledna vodstva za osnovnošolce so prilagojena starosti učencev in učnemu programu. Po stalni zbirki se sprehodimo skozi vsa umetnostna obdobja in spoznamo ključne slovenske umetnike in njihova dela, ki so nastajala od srednjega veka vse do moderne. Obnovimo tudi znanje o motivih v umetnosti. Naša osrednja skrb je: učence oziroma dijake pri ogledu motivirati, da aktivno opazujejo in razpravljajo o umetninah. Za lažje razumevanje in podoživljanje umetnosti uporabimo različne didaktične pripomočke.

  Po vnaprejšnjem dogovoru pripravimo vodstva, osredotočena na posamezno slogovno obdobje ali motiviko. Pregledna in tematska vodstva je možno izvesti tudi v tujem jeziku.

  Na voljo sta dve dejavnosti: risanje pred umetninami v tehniki suhega pastela ali izdelovanje slane akvarelne krajine, pri kateri spoznavamo različne nove teksture v slikarstvu s pomočjo tehnike mokro na mokro.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Slovenski impresionisti in njihov čas

  V stalni zbirki predstavimo štiri slikarje Ivana Groharja, Matijo Jamo, Mateja Sternena in Riharda Jakopiča, njihove življenjske zgodbe in ključne umetnine. Spoznamo način slikanja impresionistov in tipične motive, ki so jih upodabljali. Znanje lahko preizkusimo s pomočjo učnega lista, ki služi tudi kot mini plakat. Ogled zaključimo z družabno igro Impresionistični spomin.

  Na voljo sta dve dejavnosti: Prepovedana črna s poudarkom na impresionistični uporabi barv in poustvarjanju motivov v tehniki oljnega pastela ali Kontrast in harmonija z ogledom kratkega videoposnetka o impresionističnem načinu slikanja ter delavnico, na kateri slikamo na barvni papir.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Konec šole? Mularijo v galerijo!

  STILSKA PREOBRAZBA: Kakšne so bile modne zapovedi pred dvesto, tristo leti? Dame s preščipnjenim pasom, s sivimi lasmi in belo napudrano kožo, grofje v petkah in z lasuljami, možakarji plemenitega rodu, ki preoblečeni v meščansko nošo igrajo karte in veseljačijo … Z galerijsko kostumsko igro izkusite, kako je bilo živeti v preteklosti.

  MOJI PRIJATELJI: Kaj povezuje prijatelje, sošolce, kakšne stvari počnete skupaj? Ob izbranih umetninah bomo ugotavljali, kako so ljudje včasih preživljali svoj prosti čas v družbi. Umetniška dela bomo sodobno predelali in vanje vnesli svoje in obraze prijateljev.

  | OŠ/3 |
 • Likovni natečaj - v okviru šole ali doma

  V letu 2022 se spominjamo 150. obletnice rojstva slovenskega slikarja Matije Jame. Matija Jama je bil med našimi impresionisti največji popotnik. Med iskanjem motivov se je selil iz kraja v kraj, primerne lokacije pa je iskal na kolesu ali z vozom. Vabimo vas, da tudi vi ujamete vtise iz svojega kraja in jih predstavite, pa naj bo to vaš najljubši kotiček ali pa značilnost in znamenitost, po kateri je kraj poznan. Naj tudi vas prevzame želja po ustvarjanju na prostem – lotite se izziva in nam pokažite svoje naselje, mesto, vas … tako, kot jih vidite in občutite sami. Uporabite lahko katerokoli likovno tehniko oziroma tehnike po želji med seboj kombinirate.
  Izdelke pošljite do vključno ponedeljka, 16. maja 2022 na naslov Narodna galerija, Puharjeva 9, Ljubljana, pripis: za likovni natečaj »Vtisi iz mojega kraja«. Ne pozabite na osnovne podatke: ime in priimek, naslov, starost in razred, vaš kontakt (e-naslov) in šolo ter mentorja, če je izdelek nastal pod strokovnim vodstvom.
  Žirija bo izbrala najboljša dela, ki bodo nagrajena in razstavljena v Narodni galeriji. Nagradili bomo tudi mentorje.
  Vse likovne rešitve, prispele v fizični obliki, bo pregledala komisija. Najboljših 10 izdelkov po izboru komisije bo nagrajenih. Skupaj z izdelki širšega izbora (do 30 del v fizični obliki, do 100 del v plakatni obliki) bodo razstavljeni v Narodni galeriji in predstavljeni na galerijski spletni strani. Vsa prejeta dela bomo udeležencem natečaja vrnili po zaključku razstave.

  | OŠ/ , 2, 3 |
 • PrisluhniMi

  Delavnica temelji na metodologijah BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking. Delavnica gradi na metodologijah BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking. Predstavlja interaktiven, praktičen, poglobljen in zabaven način spoznavanja likovne umetnosti. Dijaki bodo podrobneje spoznali sliki Poletje Ivane Kobilca in Doma Jožefa Petkovška ter izbrana dela Zorana Mušiča. Aktualne teme, ki se jih bomo med drugim dotaknili ob slikah, so: vpliv podpore staršev in prijateljev, odnosi v družini, strah pred spremembami, podjetnost, družinska obrt, odhod v tujino ...

  | SŠ |
 • Priprave na maturo

  Na preglednem vodstvu po stalni zbirki bomo analizirali izbrana umetniška dela, ki so vključena v predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Orisali bomo kulturnozgodovinske okoliščine, temeljne slogovne in vsebinske značilnosti posameznih obdobij in umetniških del, razložili pomembnejše pojme, ki se ob tem pojavljajo in jih dijaki morajo poznati, in izpostavili tudi vodilne predstavnike in avtorje izbranih del.
  Za samostojno ponavljanje snovi in reševanje v galeriji, v šoli ali doma je na voljo brezplačen interaktivni mobilni kviz, s slikovnim gradivom in vprašanji, povzetimi po maturitetnih polah iz preteklih let: 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=app.loco.narodnagalerija

  | SŠ |
 • Program obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce

  Prvi del: Interaktivna delavnica, ki temelji na uporabi metodologij BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking, bo v povezavi z ogledom stalne zbirke in stalne razstave del Zorana Mušiča spodbujala veščine, ki jih mladi potrebujejo v sodobnem svetu. Predstavlja interaktiven, predvsem pa drugačen način spoznavanja galerijskih slik.
  Drugi del: Dijaki bodo spoznali muzejska poklica kustosa in konservatorja-restavratorja. Oba bosta predstavljena s praktičnimi nalogami, ki se jih bodo lotili dijaki: od pravilnega rokovanja z umetninami in njihovega inventariziranja, do prepoznavanja retuše, pozlate, domodelacije … Več o tem bodo dijaki izvedeli tudi ob reševanju brezplačnega kviza v mobilni aplikaciji Narodna galerija. Na kratko bomo osvetlili tudi poklic bibliotekarja, ki skrbi za gradivo galerijske knjižnice.

  | SŠ |
 • Kulturno-naravoslovni dan v galeriji in Arboretumu Volčji Potok

  Izbirate lahko med dvema tematskima sklopoma. Vsebine se bodo v galeriji in parku dopolnjevale.Raziskovalni ogled z ustvarjalno delavnico v galeriji:
  Drevesa: V galeriji bodo učenci glede na izbrano temo spoznavali bidermajerske in impresionistične krajine, način slikanja in drevesa na slikah impresionistov, ki jih bomo povezali s pesmimi Otona Župančiča.

  Cvetlice: V drugem modulu bodo učenci spoznavali različne vrste tihožitij, še posebej cvetlična, skupaj z njihovimi drobnimi spremljevalci – žuželkami.
  Glede na izbrano temo boste lahko izbirali med dvema delavnicama: risanje dreves s tušem in dodajanjem tekstur listov, lubja in mahu z odtiskovanjem ali sestavljanje kompozicije cvetličnega tihožitja v tehniki kolaža, ki mu bomo dodali žuželke, oblikovane iz žice.

  Na sprehodu skozi Arboretum bodo učenci v živo videli nekatere od v galeriji naslikanih cvetlic in dreves in glede na letni čas obiska spoznali še številne nove, skupaj z živalskimi prebivalci parka. 

foto: arhiv NG
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole