foto: Blaž Verbič

Muzej Velenje Muzej

foto: Blaž Verbič
Odprto

Poletni odpiralni čas (od 1. aprila do 31. oktobra):

TO–NE od 10. do 18. ure.

Zimski odpiralni čas (od 1. novembra do 31. marca):

TO–NE od 10. do 17. ure.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.
7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva.

Cena delavnic: 5,5 €

Cena učnih ur: od 3 do 5 €.

Stalne razstave

 • Mastodont

  Leta 1964 so v Škalah pri Velenju zaradi posedanja zemljišča opravljali večja zemeljska dela.

  Pri tem je eden od strojnikov odkril ostanke večjih kosti. Izkopavanja je opravil tedanji

  Inštitut za geologijo Univerze v Ljubljani (danes je to Oddelek za geologijo

  Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani), prepariranje pa strokovnjaki iz

  Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.

  Paleontološke raziskave so pokazale, da najdene kosti, okli in drugi deli zobovja pripadajo

  daljnim sorodnikom današnjih slonov, ki so naseljevali Šaleško dolino pred približno 3

  milijoni let. Gre za dve vrsti fosilnih trobčarjev: Anancus arvernensis in Mammut

  (Zygolophodon) borsoni.

  Ostanke vsaj treh živali so našli v treh nivojih na pobočju v Škalah. V tej dolini sta živeli dve vrsti fosilnih trobčarjev: Anancus arvernensis in Mammut (Zygolophodon) borsoni .

  Velenjska kotlina je bila v zgornjem pliocenu deloma zamočvirjena. Analize peloda so

  pokazale, da so tukaj bujno uspevali vlažni toploljubni gozdovi.

  V zbirki so predstavljeni trije okli, drugi zobje in deli okostja, za predstavo o rastlinstvu pa še nekaj fosiliziranih ostankov plodov rastlin tega časa. Plastiko vrste Anancus arvernensis je po modelu iz dunajskega Prirodoslovnega muzeja naredila akademska kiparka Dora Novšak.

  Slika v ozadju je delo slikarja Tomaža Perka in prikazuje Šaleško dolino v času, ko so tam živeli omenjeni trobčarji (anankusi in mastodonti).

 • Afriška zbirka

  Afriška zbirka prikazuje predmete, ki jih je med svojim potovanjem in bivanjem v Afriki zbral češki akademski kipar František Foit. Foit se je na potovanje po Afriki odpravil dvakrat. Prvič je šel na pot leta 1931 z biologom dr. Jiřijem Baumom. S prvega potovanja hranijo v Muzeju Velenje obsežno zbirko fotografij na steklo, ki sta jih raziskovalca posnela med potjo. Kmalu po koncu 2. svetovne vojne se je František Foit v Afriko odpravil drugič, z njim pa je krenila tudi njegova žena Regina. V Afriki sta nameravala ostati približno eno leto, usoda pa je hotela, da sta v Afriki ostala skorajda 24 let. Zaradi težav pri vrnitvi na Češkoslovaško sta se leta 1971 zakonca Foit preselila v Velenje, tam pa je Foit muzeju poklonil svojo bogato zbirko afriških predmetov. Največji in najpomembnejši del zbirke sestavljajo afriške maske in lutke. Stolčki, buče, posode iz gline in lesa, fetiši, orodje, orožje, nakit in glasbila pa omogočajo vpogled v način življenja afriških plemen. Del razstave je namenjen tudi Foitovim umetniškim delom ter predmetom, ki jih je uporabljal pri svojem raziskovalnem delu.

 • Med romaniko in barokom

  Razstava predstavlja prostor Šaleške doline od prvih pisnih omemb doline v 12. stoletju do konca 17. stoletja, ko v dolini začenja izzvenevati srednjeveška družba.

  Postavitev je razdeljena na cerkveni, kmečki in plemiški del. V prvem izstopajo rekonstruiran romanski prezbiterij, trije poznogotski kipi, izbor sakralnega posodja, originalne freske z gradu Švarcenštajn in rekonstruiran kamniti oltar sv. Jošta s Paškega Kozjaka. V drugem delu je rekonstruirana dimnična hiša, bivalni prostor kmečkega človeka in kuhinjsko posodje. V tretjem delu imajo veliko vrednost razstavljeni drobni predmeti, pridobljeni z arheološkimi izkopavanji na gradovih Šalek in Kacenštajn.

 • Stara trgovina in gostilna

  Stara trgovina in gostilna sta rekonstrukciji trgovine z mešanim blagom in gostilne z začetka 20. stoletja. Rekonstrukcija trgovine predstavlja staro vaško trgovine z mešanim blagom, preprosto podeželsko trgovino, kjer so tedanji ljudje lahko kupili vse kar so potrebovali za življenje. Pri rekonstrukciji stare vaške trgovine je uporabljeno originalno pohištvo štirih trgovin iz Šaleške doline in okoli 1500 različnih prodajnih artiklov iz prve polovice 20. stoletja.

  Zbirka stara gostilna se časovno in vsebinsko navezuje na staro trgovino. Prav tako gre za preprosto podeželsko gostilno, dokaj preprosto in robustno opremljeno. Vsa oprema v gostilni je avtentična, še posebej zanimivi pa so preprost točilni pult, glasbena omara iz konca 19. st. in lesen hladilnik na led. Gostilne so v začetku 20. stoletja igrale neprimerno pomembnejšo vlogo, kot jo imajo danes. Bile so središča življenja neke vasi oz. skupnosti, kjer so si ljudje izmenjevali razne novice in nasvete, prostor, kjer so prirejali politične shode, organizirali razne kulturne prireditve in podobno.

 • Ko je Velenje postajalo mesto

  Razstava Ko je Velenje postajalo mesto predstavlja zgodbo Velenja, najmlajšega slovenskega mesta, ter njegov hiter razvoj po drugi svetovni vojni, ko je v le nekaj letih iz majhnega podeželskega trga pod Velenjskim gradom nastalo sodobno mesto, v tistem obdobju v širšem prostoru znano kot "socialistični čudež". V dveh desetletjih po drugi svetovni vojni je iz majhnega trga Velenje, ki je še leta 1948 štel le borih 1.121 prebivalcev, zraslo eno največjih slovenskih družbenih, gospodarskih in kulturnih središč – mesto Velenje. Glavni vzvod takšnega silovitega razvoja po drugi svetovni vojni je bil velenjski premogovnik. ki je zasedel izredno pomembno mesto v načrtih novih jugoslovanskih oblasti za industrializacijo, elektrifikacijo in obnovo gospodarsko zaostale, pretežno agrarne in med vojno porušene Kraljevine Jugoslavije. Gradnja mesta, v katero so bili vključeni najbolj priznani slovenski in nekateri tuji arhitekti, se je začela leta 1957 in že septembra leta 1959 je bila svečana otvoritev novega mestnega središča. Mesto je bilo zasnovano kot mesto moderne, po tedaj vodilnih evropskih arhitekturnih in urbanističnih smernicah. Že v začetku šestedesetih je postalo ena od ikon socialistične Jugoslavije, ali kot so ga najpogosteje označevali - "socialistični čudež", katerega so v naslednjih letih obiskale množice obiskovalcev, najrazličnejših političnih in gospodarskih delegacij, pomembnih posameznikov, med katerimi so bili tudi nekateri državniki.

 • Šaleška dolina 1941–1945

  Razstava predstavlja obdobje 2. svetovne vojne v Šaleški dolini, ki je bila v tem času prizorišče številnih partizanskih akcij in njihovih napadov na okupatorjeve postojanke, predvsem pa območje številnih bojev med partizanskimi in okupatorjevimi enotami.

 • Grajska kapela

  V grajski kapeli v severozahodnem obrambnem stolpu gradu je na ogled baročna umetnost iz cerkve sv. Jurija v Škalah, ki so jo v petdesetih letih dvajsetega stoletja zaradi izkopavanja premoga in posledičnega ugrezanja zemljišča porušili.

 • Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje

  Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje predstavlja zelo bogat in raznolik razvoj likovnega ustvarjanja na Slovenskem od začetka 20. do začetka 21. stoletja. Na stalni razstavi je na ogled 64 del slovenskih umetnikov, ki predstavljajo razvoj slikarstva pri nas.

 • Zbirka kiparja Cirila Cesarja

  Galerijske zbirke muzeja poleg zbirke sodobne slovenske umetnosti obsegajo še zbirko del kiparja Cirila Cesarja.

Pedagoški programi

 • Bilo je nekoč. Na obisku pri malem mastodontu Mastiju

  Obdobje prazgodovine zajame pedagoški program, ob katerem si ogledamo razstavo mastodontov, ki so živeli v Šaleški dolini pred približno dvema milijonoma let. Okostja prednikov slona so našli ob urejanju okolice jezer, ki so v Velenju nastala ob ugrezanju pokrajine zaradi izkopavanja premoga. Maketa mastodonta v naravni velikosti, predstavljene kosti in okli ter kopiji mastodontovega zoba in kosti, ki sta namenjena tipanju, ponujajo obiskovalcem posebno doživetje. Ker so mastodonti živeli pred nastopom zadnje ledene dobe, ki je povzročila tudi njihovo izumrtje, nam ta podatek služi kot uvod v pogovor o značilnostih pokrajine, rastlinstva in živalstva v času pred zadnjo ledeno dobo ter v času ledene dobe. Program dopolnimo s predstavitvijo zgodbe in pesmijo o pravljičnem mastodontu ter delavnicami, starejši otroci pa se lahko preizkusijo tudi v izdelavi odlitka mastodontovega zoba. Izdelamo masko mastodonta in izdelek povezan s prazgodovinskimi živalmi in rastlinami.

  | OŠ/1, 2 |
 • Urška in Miha v Afriki

  Afriška zbirka, ena izmed treh afriških zbirk v Sloveniji, prikazuje predmete, ki jih je med svojim potovanjem in bivanjem v Afriki zbral češki akademski kipar František Foit. Največji in najpomembnejši del zbirke sestavljajo afriške maske in lutke. Stolčki, buče, posode iz gline in lesa, fetiši, orodje, orožje, nakit in glasbila pa omogočajo vpogled v način življenja afriških plemen. Ob obisku zbirke dobijo učenci bližnji stik z življenjem na drugi celini, s pomočjo uporabnih predmetov, glasbe, petja in poslušanja zgodb, pa lahko primerjajo načina življenja v domačem okolju in v tujini. Izdelamo afriško masko, afriško ogrlico in talisman.

  | OŠ/1, 2 |
 • Življenje na srednjeveških gradovih

  Mogočna grajska stavba, ki se vzpenja nad modernim Velenjem, ponuja odlično osnovo za spoznavanje življenja v srednjem veku. Kamniti portal z vklesano grajsko rožo, ki predstavlja viteško zaobljubo, železna vrata, grajske sobane, strelne line, obrambni stolpi, stranišča, vodnjak in cisterna ponujajo mnogo iztočnic za pogovor in razmišljanje o tem, kako je potekalo življenje na gradovih. Zbirka srednjeveškega orožja, posode in drobnih arheoloških najdb pa omogočajo še pristnejšo predstavo o srednjeveškem vsakdanu. Izdelamo viteški šlem, meč in kronico.

  | OŠ/1,2 |
 • Sprehod skozi preteklost Velenja

  Zgodovina in z njo povezani učni načrti nam ponujajo veliko možnosti za raziskovanje muzejskega gradiva. Preteklost lahko raziskujemo s pomočjo zgodovinskih virov, spoznamo muzej kot ustanovo in se seznanimo z delom strokovnjakov, ki delajo v muzejih. Nadvse zanimiv je za učence prikaz dela arheologov, v katerem se lahko preizkusijo tudi sami. Pri programu sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enoto iz Celja. Seznanimo se z delom arheologa in sestavljamo ter lepimo glinene ploščice.

  | OŠ/2, 3 |
 • S časovnim strojem skozi 750-letno zgodovino Velenja

  S »časovnim strojem« (računalniško projekcijo) se podamo po različnih obdobjih lokalne preteklosti, predstavitev, ki je pripravljena ob časovnem traku in mnogih fotografijah iz različnih obdobij, pa je dopolnjena z raznolikimi aktivnostmi, ki nam omogočajo neposredno sodelovanje v programu.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Ohranjamo velikonočne šege in navade

  Ob programu, s katerim spoznavamo velikonočne šege in navade pripravljamo priložnostno razstavo. Velikonočni čas ponuja in odpira mnogo tem za pogovor in omogoča ustvarjanje na načine, ki so, posebej v mestih, včasih že nekoliko pozabljeni. V različnih tehnikah barvamo jajca, naučimo se izdelati rože iz krep papirja, naredimo si snop in še kakšno pomladno presenečenje.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Zgodovinski viri in njihovo hranjenje

  Zgodovina in z njo povezani učni načrti nam ponujajo veliko možnosti za raziskovanje muzejskega gradiva. Preteklost lahko raziskujemo s pomočjo zgodovinskih virov, spoznamo muzej kot ustanovo in se seznanimo z delom strokovnjakov, ki delajo v muzejih. Nadvse zanimiv je za učence prikaz dela konservatorjev, v katerem se lahko preizkusijo tudi sami. Učenci prinesejo svojo fotografijo, ki jo nato opremijo za shranjevanje v fototeki. Opremljen fototečni list odnesejo domov. Učenci od doma prinesejo predmete iz lesa, kovine, keramike ali porcelana. Konservator jim pokaže, kako se z najosnovnejšo konservacijo predmet zaščiti, nato osnovno konservacijo opravijo tudi sami.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Vloga srednjeveških gradov in podobe iz življenja na gradu

  Pogovarjamo se o gradu kot središču zemljiškega gospostva. Obhodimo grad in spoznamo obrambne dele stavbe, življenje na gradovih in obleganje gradov v srednjem veku. V zbirki Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem si ogledamo predmete, najdene na gradovih v dolini. Ob računalniški projekciji podoživimo srednjeveško življenje. Skozi vprašanja utrdimo znanje o vlogi gradov in življenju v srednjem veku. Najboljše čakajo tudi simbolične nagrade.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Obleka naredi človeka: zgodovina oblačilne kulture na Slovenskem

  V sodelovanju z učiteljicami gospodinjskega pouka smo pripravili program Obleka naredi človeka. Učenci se ob računalniški projekciji in priložnostni razstavi seznanijo z zgodovino oblačenja ter s tradicionalnimi postopki pridelave volne in lanenega platna. Poseben izziv za marsikaterega udeleženca predstavlja delavnica, na kateri se naučijo vezenja, šivanja in tkanja na preprostih statvah. Učenci po zgledu tkanja s statvami ročno prepletajo niti in izdelajo majhno tkanino, izvezejo monogram na robček in izdelajo preprost izdelek iz filca.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Foitovo potovanje po Afriki

  Češki akademski kipar František Foit je med svojim potovanjem in bivanjem v Afriki zbral predmete, ki so danes na ogled v eni izmed treh afriških zbirk v Slovenijii, v afriški zbirki na Velenjskem gradu. Največji in najpomembnejši del zbirke sestavljajo afriške maske in lutke. Stolčki, buče, posode iz gline in lesa, fetiši, orodje, orožje, nakit in glasbila pa omogočajo vpogled v način življenja afriških plemen. Ob obisku zbirke dobijo učenci bližnji stik z življenjem na drugi celini, s pomočjo uporabnih predmetov, glasbe, petja in poslušanja zgodb, pa lahko primerjajo načina življenja v domačem okolju in v tujini. Z učenci višjih razredov se posvetimo tudi geografskim značilnostim afriške celine, svoje znanje pa udeleženci dopolnijo z izpolnjevanjem delovnih listov. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Spoznavajmo kulturno-zgodovinske znamenitosti Šaleške doline

  Muzealci lahko ponudimo šolam tudi programe, s pomočjo katerih učenci spoznavajo kulturno dediščino domačega okolja. Velenje s svojo več kot 750–letno preteklostjo ni samo sodoben »socialistični čudež«, Šaleška dolina kot dolina gradov pa z jezeri in z mnogimi zelenimi površinami ponuja obilico pomembnih in zanimivih točk, na katerih se je vredno ustaviti in o njih izvedeti nekaj več. Danes nekoliko v ozadju, včasih pa središče Šaleške doline, je tudi mesto Šoštanj, ki prav tako ponuja mnogo pomembnih zgodb o preteklosti. Ekskurzijo lahko dopolnimo z ogledom ene od enot Muzeja Velenje po izbiri (Velenjski grad, Kavčnikova domačija, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilova domačija). Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3, SŠ |
 • Kaj nam pripovedujejo stari kamni

  V atriju Velenjskega gradu si ogledamo lapidarij, kjer so svoje mesto našli trije kamniti »spomeniki«. Skozi njihovo zgodbo, ki se začenja v času, ko so tudi naši kraji sodili v okvir rimskega imperija, jih spoznamo kot pomemben zgodovinski vir za preučevanje preteklosti, spoznamo pomen kulturne dediščine in pravilne časovne opredelitve dogodkov. V delavnici se preizkusimo v klesanju v kamen.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Kipar in oblikovalec Ciril Cesar

  Stalna kiparska zbirka akademskega kiparja Cirila Cesarja na Velenjskem gradu ponuja vpogled v kiparjev ustvarjalni opus ter njegov umetniški razvoj. Razstava nas popelje skozi realistične figure, portretno kiparstvo, ekspresivno figuraliko, javno kiparstvo, steklene konstrukcije … Na vodstvu učencem predstavimo umetnikove pomembne življenjske prelomnice in kako se te odražajo v njegovih delih. Skozi igro primerjave se učenci naučijo opazovati in povezovati; pogovorimo se o portretu, javnem spomeniku ter spoznajo Cesarja kot uspešnega industrijskega oblikovalca. Na ustvarjalni delavnici se bodo učenci preizkusili v (avto)portretu ter v skupinah, z igro svetlobe, poustvarili Cesarjeve steklene skulpture.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Muzejska učna ura v gosteh

  Ker se zavedamo, da je včasih težje priti do nas ali pa vam obisk pri nas vzame preveč časa, vam ponujamo možnost, da naše pedagoške programe ali pa predstavitve naših muzejskih razstav, ki se navezujejo na učno snov, ki jo morajo učenci poznati, izvedemo tudi kot učne ure v vaši šoli. Poleg navedenih pedagoških programov lahko s pomočjo raziskav, razstav in predmetov iz naših muzejskih zbirk zelo dobro predstavimo različne mejnike v preteklosti Šaleške doline: razvoj protestantizma in reformacije, čas druge svetovne vojne, nastanek in razvoj mesta Velenje ter obdobje osamosvojitve Slovenije. Muzejska učna ura traja eno šolsko uro, na njej pa izbrano temo predstavimo s pomočjo računalniške projekcije in muzejskih predmetov. Cena izbranega programa je 25 eur, za obiske v šolah izven Šaleške doline pa bomo tej ceni dodali še znesek naših potnih stroškov.

foto: Blaž Verbič
Foto: Blaž Verbič

Muzej usnjarstva Muzej

Foto: Blaž Verbič
Odprto

Poletni odpiralni čas (od 1. aprila do 31. oktobra):

TO–NE od 10. do 18. ure.

Zimski odpiralni čas (od 1. novembra do 31. marca):

TO–NE od 10. do 17. ure.

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka v skupini, 1,8 € za študenta v skupini, 7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva.

Cena delavnic: 5,5 €.

Cena učnih ur: od 3 do 5 €.

Pedagoški programi

 • Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta

  Znanje o tehniški in industrijski dediščini lahko osnovnošolci zelo dobro izpopolnjujejo v šoštanjski enoti Muzeja Velenje, v Muzeju usnjarstva na Slovenskem. Najmlajši se lahko ob usnjarskem vajencu Juretu, otrokom namenjenemu liku, ki dopolnjuje razstavne prostore, seznanijo z razvojem usnjarstva in z njim povezanimi obrtmi, ki so bile značilne za Šoštanj. Izdelamo usnjen copatek, zapestnico in lonček za pisala.

  | OŠ/ 1 |
 • Industrializacija skozi zgodbo Muzeja usnjarstva na Slovenskem

  Muzeju usnjarstva na Slovenskem, šoštanjska enota Muzeja Velenje, omogoča osnovnošolcem zelo dobro izpopolnjevanje znanja o tehniški in industrijski dediščini. Učencem višjih razredov predstavimo razvoj od obrti do industrije ter industrializacijo in z njo povezanimi stroji in napravami. Zabaven kviz, na katerega učenci odgovarjajo skupinsko. Izdelamo usnjene zapestnice. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Kulturna dediščina Šoštanja

  Poudarek učne ure je na predstavitvi kulturne dediščine Šoštanja, nekdaj upravnega in gospodarskega središča Šaleške doline. Kulturno dediščino kraja učenci spoznavajo ob projekciji starejšega filmskega gradiva, ogledu stavbne dediščine mesta in pripovedovanju lokalnih povedk v Vili Mayer. Ogledajo si tudi Spominski park pred OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Pri programu sodelujemo z Vilo Mayer. Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3, SŠ |
 • Industrializacija – stroji in naprave

  Učenci spoznajo zgodovinski razvoj strojev in naprav ter goriv za njihov pogon. Proučijo sestav in delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem ter razložijo njihovo delovanje. Opredelijo vrste gibanj na različnih napravah in strojih. Spoznajo model računalniško vodenega stroja. Pri programu sodelujemo s Srednjo strojno šolo Šolskega centra Velenje. Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3, SŠ |
 • Znamenite šoštanjske osebnosti

  Učenci spoznajo nekatere pomembne osebnosti, ki so zaznamovale Šoštanj in Slovenijo 19. in 20. stoletja: Mihaela Vošnjaka, dr. Josipa Vošnjaka in Franza Xaverja Woschnagga, Frana Mayerja in Ivana Napotnika. Na dvorcu Gutenbüchel spoznajo preteklost dvorca in njegove arhitekturne značilnosti. Pri programu sodelujemo z Vilo Mayer in dvorcem Gutenbüchel. Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3, SŠ |
Foto: Blaž Verbič

Kavčnikova domačija Muzej

Foto: Blaž Verbič
Odprto

Odprto po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Pedagoški programi

 • Življenje nekoč

  Pomlad  ali jesen na Kavčnikovi domačiji

  Spoznavanje življenja nekoč lahko učencem najbolj pristno predstavimo v avtentičnem okolju Kavčnikove domačije, 400 let stare dimnice. Domačija omogoča aktivno sodelovanje pri kmečkih opravilih značilnih za različne letne čase. Tako se lahko učenci jeseni preizkusijo v »prešanju« sadja. Kako drugačno je bilo življenje nekoč otroci najbolje občutijo, ko v dimnični celici Kavčnikove domačije zakurimo v ognjišču in se po vsem prostoru vije dim, za zabavo pa poskrbimo tudi s pastirskimi igrami. Otroci v ustvarjalnih delavnicah izdelujejo izdelke, povezane letnimi časi in opravili, ki so za ta čas značilna.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
Foto: Blaž Verbič

Grilova domačija Muzej

Foto: Blaž Verbič
Odprto

Odprto po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Pedagoški programi

 • Življenje nekoč na Grilovi domačiji

  V avtentičnem okolju Grilove domačije, v ekomuzej preurejene viničarije, lahko učencem pristno predstavimo življenje nekoč. Domačija omogoča aktivno sodelovanje pri kmečkih opravilih značilnih za različne letne čase, sodelovanje z mnogimi društvi pa omogoča obiskovalcem še bolj podrobno poznavanje izbrane tematike. Izdelamo izdelke iz naravnih materialov, prilagojene letnemu času obiska.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
Foto: Blaž Verbič

Hiša mineralov Muzej

Foto: Blaž Verbič
Odprto

TO–NE od 10. do 17. ure, za najavljene skupine po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini,
1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena učnih ur: 3 €.

Pedagoški programi

 • Minerali

  Hiša mineralov ponuja na ogled bogato geološko zbirko najrazličnejših mineralov, najdenih v Sloveniji in po svetu. V učni uri učenci izvedo, kaj minerali sploh so, kako nastanejo, kje jih najdemo in kaj lahko z njimi počnemo. Najzanimivejše minerale si lahko otroci ogledajo pod mikroskopom, pedagoški program pa dopolnimo z delovnimi listi. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
Foto: Blaž Verbič

Spominski center 1991 Muzej

Foto: Blaž Verbič
Odprto

Odprto po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini, 
1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Cena učnih ur: od 3 do 5 €.

Pedagoški programi

 • Kako je nastajala naša država

  Učenci se bodo v Spominskem centru 1991 seznanili z nastankom Republike Slovenije in z aktivnostmi, ki so v času osamosvajanja potekale v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Učna ura bo posvečena pogovoru o nastanku države, njenih simbolih, narodni zavesti in domoljubju. Izdelamo državne simbole Slovenije.

  | OŠ/1, 2 |
 • Slovenija 1991

  Spominski center 1991 predstavlja obdobje osamosvajanja Republike Slovenije v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Učenci se bodo seznanili z razlogi za osamosvojitev in z dogajanji na naših tleh v času pred, med in po osamosvojitvi. V pogovoru z veterani vojne za Slovenijo bodo iz prve roke izvedeli, kako je sicer kratko obdobje vojne na slovenskih tleh potekalo in si ogledali orožje, uniforme in druge predmete iz časa osamosvajanja. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/2, 3 |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole