Muzej slovenske policije

Odprto

Odprto: po predhodni najavi
PO–PE  od 8. do 15. ure,
praviloma za polnoletne osebe.

 

Vstop prost.

Vodstvo po zbirkah je obvezno.

Naslov

Rocenska cesta 56,
1211 Ljubljana Šmartno

Telefonska številka

T: 01 428 42 16

Stalne razstave

 • Komu je muzej namenjen?

  Muzej je namenjen strokovni in obči javnosti. Za strokovno javnost je muzej pomembno učilo, ker seznanja z dokazanimi primeri kaznivih dejanj in odkritjem njihovih storilcev ter načini odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj, za občo javnost pa je seznanitev z različnimi oblikami kriminalitete pomembna iz preventivnega vidika. Posameznika opozori, da dodatno poskrbi za lastno varnost in varnost svojega premoženja ter tako zmanjša možnost, da postane žrtev kriminala.

 • Oddelek o razvoju varnostnega sistema

  Prikazuje zbirke o vojni za samostojno Slovenijo.

 • Kriminalistični oddelek

  prikazuje kazniva dejanja v naslednjih zbirkah:

  Krvni delikti,

  Akcija SPRAVA,

  Forenzični laboratorij,

  Premoženjski delikti,

  Ilegalni prehodi preko državne meje,

  Gospodarska kriminaliteta,

  Ilegalne droge,

  Zbirka izvrševanja kazenskih sankcij.

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole