foto: Tomo Jeseničnik

Muzej na prostem Rogatec in dvorec Strmol Muzej

foto: Tomo Jeseničnik
Odprto

Od aprila do oktobra TO–NE od 10. do 18. ure,
Po dogovoru zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 3 € osnovnošolci,  3,50 € dijaki, študenti.
Popust za skupine več kot dvajset oseb.

Prost vstop: ob napovedanih dnevih in javnih prireditvah.

Cena delavnic: od 4,40 € do 5 €.

Cena učnih ur: od 4 € do 13,20 € .

Naslov

Ptujska cesta 23,
3252 Rogatec

Telefonska številka

03/ 81 86 200
03/ 81 86 204

Stalne razstave

 • Muzej na prostem Rogatec

  Srednještajerska kmetija subpanonskega tipa (originalni, preneseni objekti ljudske stavbne dediščine) in rekonstrukcije obrtniških delavnich predstavljajo ljudsko stavbarstvo in kulturno izročilo na območju Obsotelja od preloma 18. do sredine 20. stoletja. Muzej je kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil nominiran za nagrado Evropski muzej leta.

 • Okusimo dediščino

  Doživljajske delavnice, etnografski prikazi rokodelstva, šeg in delovnih opravil vsak ČE in SO popoldne po programu (gl. mesečni napovednik na www.rogatec.si). Celovit sklop pedagoško andragoških programov pod nazivom Okusimo dediščino je prejel priznanje Slovenske turistične organizacije BRONASTI SEJALEC 2010.

  Brez predhodne najave in doplačila. Program je namenjen posamičnim obiskovalcem muzeja in primeren za vse starostne skupine in družine.

  | V, OŠ, SŠ |

Pedagoški programi

 • Žulike moje babice

  Doživljajske etnografske delavnice in ogled Muzeja na prostem

  Udeleženci v treh manjših skupinah izmenično (3 x 20 min.)  obiskujejo tri izbrane delavnice in po navodilih mentorja izvajajo posamezne delovne postopke. V njih neposredno sodelujejo: odkrivajo dediščino z vsemi svojimi čutili in doživljajo svojo lastno izkušnjo na razumski in emocionalni ravni. V večini delavnic nastane izdelek, ki si ga odnesejo domov. Delo v delavnicah se je izkazalo kot učinkovit motivacijski uvod v ogled muzeja. Z vsebinskimi in metodičnimi prilagoditvami je program primeren za vse starostne skupine.

   Na izbiro je 15 vsebin: Peka kruha ali žulik v črni kuhinji muzejske hiše / Čebelarska delavnica / Zeliščarska delavnica / Obisk pri kovaču / Pletenje iz ličja - izdelava zapestnice / Rože iz papirja / Voščilnice z žigi iz krompirja / Hoja na hoduljah / Ljudska glasbila - izdelava nunalce / Plesna delavnica / Sezonska opravila na kmetiji / Kamnoseška delavnica – izdelava priponke z magnetkom / Darilna vrečka iz starega papirja / Polstenje – izdelava obeska kroglice / Od trske do LED svetilke.

  | V, OŠ, SS |
 • Stara mama, stari ata so mi povedali

  ogled muzeja na prostem z vodstvom in etnografski prikazi

   

  Program ogleda muzeja ljudskega stavbarstva vključuje 3 prikaze domačih obrti, šeg ali delovnih opravil. Na izbiro so: pletenje iz šibja ali ličja, kamnoseštvo, ročno kovanje v muzejski kovačiji, velikonočne košarice iz testa, sezonsko pogojena opravila na kmetiji.

   

  V okviru ogleda muzeja se vodič z obiskovalci ustavi pri treh izbranih vsebinah. Možnost neposredne komunikacije z rokodelci/demonstratorji, ki predstavijo posamezno rokodelsko tehniko oz. delovni postopek in izdelke.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Med plemiči in kmeti

  Je program sestavljen iz programov »Žulike moje babice« in »Življenje na gradu« (glej opisa programov). Med ogledi Muzeja na prostem in dvorca Strmol s pomočjo pogovora in primerjav spoznavamo ljudsko in grajsko stavbarstvo, ter bivalno kulturo obeh. Privlačno ponazoritev ponuja  Kuharca, razstava Pokrajinskega muzeja Celje, ki je postavljena v nenavadnem razstavnem prostoru – na podstrešju dvorca. V delavnicah obiskovalci sami odkrivajo in doživljajo svojo lastno izkušnjo dediščine. V konjušnici se preizkusijo v ježi pod nadzorom usposobljenega mentorja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Rogatkova pot - literarno kulturni sprehod

  Na sprehodu od rojstne hiše Jožeta Šmita (Muzej na prostem Rogatec) do trga Rogatec, dvorca Strmol in nazaj do konjušnice in muzejske kovačije učenci izbirajo varno pot, preko igric, izštevank, ljudskih pesmi in ugank spoznajo življenje in delo pesnika Jožeta Šmita in marsikaj o kulturni dediščini.

  | OŠ/2, 3 |
 • Viva arhItektVra In Viva MateMatika!

  Arhitekturna delavnica. Udeleženci izdelajo vsak svojo maketo stanovanjske hiše v Muzeju na prostem Rogatec - vaja iz prostorske predstavljivosti. Spoznavamo lesne vezave in govorimo o gradbenih materialih v ljudski in grajski arhitekturi. Izračunamo ploščino oz. prostornino izbranega prostora ali stavbe v muzeju. Kronogram – predstavitev pojma in sestava osebnega kronograma. Medpredmetno povezovanje.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Rogatko in njegove dejavnice

  Maskota »Rogatko« s pomočjo kataloga popelje obiskovalce  po interaktivnih točkah v muzeju. To so učno doživljajske in gibalne igre: »Oblačila iz skrinje«, »Kako nastane tkanina«, »Tipalni zaboj«, »Les(e)ne uganke«, »Štajerski plot iz šibja«, »Poženi kolo«. Možnost sodelovanja v nagradni igri. Primerno za družine z otroki. Na voljo brez doplačila in najave.

foto: arhiv MPR
foto: arhiv ustanove

Dvorec Strmol Muzej

foto: arhiv ustanove
Odprto

Od aprila do oktobra TO–NE od 10. do 18. ure,
po dogovoru zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 3 € osnovnošolci,  3,5 € dijaki, študenti.
Popust za skupine več kot dvajset oseb.

Prost vstop: ob napovedanih dnevih in javnih prireditvah.

Cena delavnic: od 4,4 € do 10 €.

Cena učnih ur: od 4,3 € do 10,9 € .

Naslov

Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

E-poštni naslov

info@rogatec.si

Stalne razstave

 • Rekonstrukcije

  Kot stalne razstave so rekonstruirane: grajska sprejemnica z delovnim kabinetom (baročni bivalni ambient), grajska kapela z baročnimi freskami, dve slavnostni dvorani s klasicistično poslikavo, črna kuhinja v nekdanjem srednjeveškem stolpu.

  Renesančno stavbno tkivo z ohranjeno tlorisno zasnovo in obočnimi sistemi ter močan vpliv baroka, ki mu je dal bogato notranjščino in privlačno poslikavo fasad, ga uvrščajo med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.

 • Razstava sodobne evropske likovne umetnosti

Občasne razstave

 • Občasne muzejske ter likovne razstave

Pedagoški programi

 • Moj dedek rokodelec

  Doživljajske rokodelske delavnice  in ogled dvorca Strmol

   Udeleženci v treh manjših skupinah izmenično (3 x 30 min.)  obiskujejo tri izbrane delavnice in po navodilih mentorja izvajajo posamezne delovne postopke: spoznajo osnovno tehniko in materiale in oblikujejo preprost izdelek, ki si ga odnesejo domov. Z vsebinskimi in metodičnimi prilagoditvami je program primeren za vse starostne skupine. Program poteka v Rokodelskem centru Rogatec na dvorcu Strmol. Sledi ogled dvorca z vodenjem.

   Na izbiro so: oblikovanje gline ali stekla, ročno tkanje, pletenje iz šibja ali ličja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Med plemiči in kmeti

  Je program sestavljen iz programov »Žulike moje babice« in »Življenje na gradu« (glej opisa programov). Med ogledi Muzeja na prostem in dvorca Strmol s pomočjo pogovora in primerjav spoznavamo ljudsko in grajsko stavbarstvo, ter bivalno kulturo obeh. Privlačno ponazoritev ponuja Kuharca, razstava Pokrajinskega muzeja Celje, ki je postavljena v nenavadnem razstavnem prostoru – na podstrešju dvorca. V delavnicah obiskovalci sami odkrivajo in doživljajo svojo lastno izkušnjo dediščine. V konjušnici se preizkusijo v ježi pod nadzorom usposobljenega mentorja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Rokodelske delavnice kot tehniški dan

  Obiskovalci v manjših skupinah izmenično obiskujejo dve izbrani rokodelski delavnici. Na voljo so: lončarska delavnica - oblikovanje skledice na vretenu / tkalska delavnica - tkanje zapestnice na tkalskem glavniku / pletenje iz šibja - izdelava koška iz šibja / polstenje - izdelava etuija za mobilni telefon. Lokacija: Rokodelski center Rogatec na dvorcu Strmol. Sledi tematski ogled muzeja ali dvorca.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Tudi jaz sem umetnik – Naslikam si fresko!

  Po vodenem ogledu dvorca Strmol program poteka v dveh skupinah izmenično: rešujejo učni list in v umetniški delavnici s slikanjem na sveži mavec naredijo lastno majhno fresko, ki jo kot spominek odnesejo domov

  | OŠ/2 |
 • Življenje na gradu

  Učenci dopolnijo svoje znanje o življenju na gradu s pomočjo razgovora in konkretnega vodenja po Dvorcu Strmol. Na koncu ogleda rešijo učne liste.

  | OŠ/2, 3 |
 • Zgodovinska evropska dvojka

  Gledališki prizor domišljijskega srečanja matere in sina, Marije Terezije in Jožefa II. v letu 1775 na dvorcu Strmol v Rogatcu.
  Mini gledališka predstava s hudomušnimi zapleti in dvogovori posreduje gledalcu osnovna zgodovinska dejstva in pomaga osvetliti pogled na družbena razmerja v času razsvetljenega absolutizma, ki je vplival tudi na življenje v takratnih slovenskih deželah. Primerno za osmošolce in dijake. Skupinski kviz po predstavi omogoča zabaven preizkus znanja.

  | OŠ, SŠ |
foto: arhiv ustanove
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole