Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Muzej

Odprto

enota MODERNA GALERIJA:
TO–NE
od 10. do 18. ure, 
1. januarja, 27. aprila, 1. maja, 1. novembra in 25. decembra: zaprto.

Vstopnina: učenec/dijak, 2,5 €,
skupina učencev/dijakov 2 €.

Cena delavnic: vstopnina + vodstvo 3 €,
vstopnina + vodstvo + delavnica 4 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Naslov

Windischerjeva 2,
1000 Ljubljana

Telefonska številka

T: 01 241 68 00
F: 01 241 68 25

E-poštni naslov

izobrazevanje@mg-lj.si

Spletne povezave

Spletni naslov:
www.mg-lj.si

Spletni naslov pedagoških programov:
http://www.mg-lj.si/si/izobrazevanje/

Informacije

Adela Železnik,
Lucija Cvjetković,
izobrazevanje@mg-lj.si

Stalne razstave

 • 20. stoletje/Kontinuitete in prelomi

  Razstava se začenja z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, konča pa z desetdnevno vojno v času osamosvojitve Slovenije. Postavitev vključuje avantgardo dvajsetih let in drugo rekonstrukcijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta (1927), ki sta jo vodila Dragan Živadinov in Miha Turšič (Zavod Delak), partizansko umetnost, fotografijo in pregled umetnostnega sistema na Slovenskem v 20. stoletju.

Pedagoški programi

 • Vrtec na obisku

  Enourno vodstvo z delavnicami po stalni razstavi v Moderni galeriji je prilagojeno starosti predšolskih otrok. Otroci se s pomočjo zanimivih zgodb seznanijo s prostori muzeja in ljudmi, ki delajo v njem ter se na delavnicah učijo gledati umetnine in raziskovati svet moderne in sodobne umetnosti.

  | V |
 • Delavnica plus (+)

  Dvodnevna delavnica PLUS (+), ki vključuje dela, razstavljena v Moderni galeriji (MG+) in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM). Na prvi pogled sta popolnoma različna, a vendar ju povezuje en majhen znak. Kaj vse predstavlja plus (+) oz. kaj je tisto, kar povezuje naša dva muzeja? Prvi dan bomo spoznali MG in svet umetnosti ter poiskali, katera umetniška dela so plus (+) med moderno in sodobno umetnostjo. Vse to nam bo pomagalo naslednji dan pri raziskovanju MSUM-a in sodobne umetnosti.

  | OŠ/1 |
 • Vodeni ogled razstave

  Vsa vodstva v Moderni galeriji so interaktivna in temeljijo na pogovoru ter aktivnem vključevanju učencev v spoznavanje umetnosti. Prilagojena so starosti učencev in dijakov. Galerijski pedagog ob ogledu umetnin vodi pogovor, učenci poleg informacij o umetnosti in njenem razvoju spoznajo tudi temeljne pojme o odnosu pisnega in likovnega izražanja, interpretacije in likovne kritike.

  | OŠ, SŠ |
 • Tematska in specializirana vodstva

  Tematska vodstva (Kaj je moderna umetnost?, Umetnost in igra, Umetnost in družba) in specializirana vodstva oz. vodstva z določenim tematskim poudarkom (Fotografija, Realizem in abstrakcija, Avantgarda in sodobna umetnost) po stalni razstavi Moderne galerije smo zasnovali z namenom, da učenci podrobneje spoznajo različne vidike (moderne) umetnosti, pa tudi povezavo umetnosti in družbe.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Vodstva z delavnico

  Po polurnem uvodu na stalni ali občasni razstavi učenci/dijaki pod vodstvom likovnega in galerijskega pedagoga ustvarjajo v posebnem prostoru v galeriji. Na voljo imajo več vrst ustvarjalnih delavnic, ki so usklajene z uvodnim vodstvom oz. vodstvom s poudarkom in prilagojene njihovi starosti in zanimanju. Vodstva so prilagojena starosti učencev in dijakov.

  | OŠ, SŠ |
 • galeURA (interdisciplinarna ura v galeriji)

  Galerijski pedagog v sodelovanju z učiteljem/profesorjem pripravi gradivo za katero koli učno uro, pri kateri uporabi likovno umetnost ali galerijsko gradivo v okviru medpredmetnega povezovanja (npr. um. zgodovina – zgodovina: Vpliv vojn na likovno umetnost 20. stoletja; um. zgodovina – slovenski jezik: Avantgarda ...). Interdiciplinarna muzejska učna ura je prilagojena starosti učencev in dijakov in pripravljena v sodelovanju z njihovim učiteljem/profesorjem.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Priprava na maturo

  Vodstvo po stalni postavitvi zbirke Moderne galerije (razstavi 20. stoletje/Kontinuitete in prelomi), na katerem razstavljena umetniška dela slovenske umetnosti 20. stoletja povezujemo s posameznimi poglavji, temami in vprašanji iz maturitetnega programa. Poseben poudarek je na razpravi o delih, ki jih morajo dijaki znati podrobneje analizirati pri maturitetnih nalogah odprtega tipa.

  | SŠ |

Muzej sodobne umetnosti Metelkova Muzej

Odprto

torek-nedelja: od 10. do 18. ure
1. januarja, 27. aprila, 1. maja, 1. novembra in 25. decembra zaprto.


učenec/dijak: 2,5 €,
skupina učencev/dijakov: 2 €.

Cena delavnic: vstopnina + vodstvo: 3 €,
vstopnina + vodstvo + delavnica: 4 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Naslov

Maistrova 3,
1000 Ljubljana 

Telefonska številka

T: 01 2416 800
F: 01 2416 825
    

E-poštni naslov

izobrazevanje@mg-lj.si    

Spletne povezave

Spletni naslov:
www.mg-lj.si

Spletni naslov pedagoški programov:
http://www.mg-lj.si/si/izobrazevanje/

Informacije

Adela Železnik,
Lucija Cvjetković,
izobrazevanje@mg-lj.si
    

Stalne razstave

 • Sedanjost in prisotnost

Pedagoški programi

 • Vrtec na obisku

  Enourno vodstvo z delavnicami po stalni razstavi v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je prilagojeno starosti predšolskih otrok. Otroci se s pomočjo zanimivih zgodb seznanijo s prostori muzeja in ljudmi, ki delajo v njem ter se na delavnicah učijo gledati umetnine in raziskovati svet sodobne umetnosti.

  | V |
 • Delavnica plus (+)

  Dvodnevna delavnica PLUS (+), ki vključuje dela, razstavljena v Moderni galeriji (MG+) in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM). Na prvi pogled sta popolnoma različna, a vendar ju povezuje en majhen znak. Kaj vse predstavlja plus (+) oz. kaj je tisto, kar povezuje naša dva muzeja? Prvi dan bomo spoznali MG in svet umetnosti ter poiskali, katera umetniška dela so plus (+) med moderno in sodobno umetnostjo. Vse to nam bo pomagalo naslednji dan pri raziskovanju MSUM-a in sodobne umetnosti.

  | OŠ/1 |
 • Vodeni ogledi razstave

  Interaktivni vodeni ogledi po stalni (Sedanjost in prisotnost) in občasnih razstavah Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Učenci in dijaki po občutku razporedijo različno gradivo (citate, umetnostne kritike, literarna besedila ...) k različnim umetniškim delom na razstavi in skupaj z galerijskim pedagogom razpravljajo o svojih odločitvah. Galerijski pedagog z vprašanji vključuje učence in dijake v vodeni ogled in tako spodbuja sodelovanje. Vodstva so prilagojena starosti učencev in dijakov.

  | OŠ, SŠ |
 • Tematska in specializirana vodstva

  Tematska vodstva (Kaj je sodobna umetnost?, Umetnost in konflikt, Umetnost in znanost) in specializirana vodstva oz. vodstva z določenim tematskim poudarkom (Novi mediji, Družbena kritika, Performans) po stalni razstavi Muzeja sodobne umetnosti Metelkova smo zasnovali z namenom, da učenci/dijako podrobneje spoznajo različne vidike (sodobne) umetnosti, pa tudi povezavo umetnosti in družbe.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Vodstva z delavnico

  Po polurnem uvodu na stalni ali občasni razstavi učenci/dijaki pod vodstvom likovnega in galerijskega pedagoga ustvarjajo v posebnem prostoru v galeriji. Na voljo imajo več tipov ustvarjalnih delavnic, ki so usklajene z uvodnim vodstvom oz. vodstvom s poudarkom in prilagojene njihovi starosti in zanimanju. Vodstva so prilagojena starosti učencev in dijakov.

  | OŠ, SŠ |
 • muzeURA

  (interdisciplinarna ura v galeriji) Galerijski pedagog v sodelovanju z učiteljem/profesorjem pripravi gradivo za katero koli učno uro, pri kateri uporabi likovno umetnost ali galerijsko gradivo v okviru medpredmetnega povezovanja (znanost, računalništvo, ekologija, zgodovina itn.). Interdiciplinarna muzejska učna ura je prilagojena starosti učencev in dijakov in pripravljena v sodelovanju z njihovim učiteljem/profesorjem.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole