Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko - Grad Gewerkenegg Muzej

Odprto

TO–NE od 10. do 17. ure.

PO zaprto.

Za skupine po dogovoru tudi izven urnika.

Vstopnina: 4,5 € (brez vodenja), 5,5 € (z vodenjem).
Posamezna zbirka: 3 € (brez vodenja), 3,5 € (z vodenjem).

Cena učnih ur: 3,0 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).
Cena delavnic: 3,0 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).

Stalne razstave

 • Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije 

  Pregledni zgodovinski in tehnološki prikaz rudarjenja, razvoja mesta in vpogled v življenje ljudi, povezanih z rudnikom. Geološka zbirka je z več kot 2.600 primerki med večjimi stalnimi zbirkami te vrste v Sloveniji. Posebnost je posoda z živim srebrom, edino tekočo kovino pri normalni temperaturi, na kateri plava jeklena krogla.

 • Mejniki 20. stoletja

  Razstava prikazuje najpomembnejše dogodke, ki so se zgodili na območju Idrije in njene okolice med prvo svetovno vojno, med italijansko in nemško zasedbo, v času odpora proti okupatorju, v obdobju povojne obnove in graditve ter se  konča z zapiranjem rudnika živega srebra in nastankom samostojne slovenske države.

 • Po sledi Merkurja: Idrija-Almadén

  Nova stalna razstava predstavlja dediščino živega srebra, ki jo od leta 2012 na Unesco Seznamu svetovne dediščine predstavljata največja rudnika živega srebra na svetu! Izpostavljamo zgodovinske, trgovske in industrijske povezave med največjima rudnikoma živega srebra na svetu ter dediščino živega srebra umeščamo v globalne okvire, opredeljujemo njeno vlogo v svetovni zgodovini in izpostavljamo njene vplive na današnjo podobo sveta.

 • Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina

  Zgodba o ročno klekljani idrijski čipki in njenih izdelovalkah – klekljaricah, ki so stoletja s prodajo čipk bogatile proračun rudarskih družin. Posebno dragocen je Jovankin prt, eden največjih ohranjenih klekljanih izdelkov iz 70. let 20. stoletja, namenjen soprogi takratnega predsednika Tita. S pomočjo videoposnetka se je mogoče celo poizkusiti v umetnosti klekljanja!

 • Spominska soba Franceta Bevka (1890–1970)

  Pisatelj, kulturni delavec ter velik borec za slovenski jezik in slovenski narod v najtežjih časih primorske zgodovine. Na ogled je pohištvo, bogata knjižnica in kopica drobnih predmetov iz pisateljeve delovne sobe v Ljubljani

Pedagoški programi

 • Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije

  Učna ura je namenjena pridobivanju  temeljnega znanja o Idriji: geografski umestítvi na zemljevidu, kronološkem pregledu, bogati zgodovini mesta in idrijskega rudnika živega srebra, s poudarkom na spoznavanju kemijsko-fizikalnih lastnosti živega srebra in cinabaritne rude, trgovini z živim srebrom ter tehniški dediščini rudnika. Učenci in dijaki se seznanijo s socialno zgodovino rudarske Idrije in njenimi posebnostmi: od kulinarike do idrijskih čipk.

   

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Idrija na časovnem traku

  Za boljše razumevanje vzrokov in posledic v zgodovini je dobrodošlo tudi poznavanje časovnega traka. Na učni uri se učenci seznanijo s časovnim trakom in njegovo izdelavo,  spoznajo, kaj je zgodovina in kdo se z njo ukvarja, utrdijo razumevanje stoletij in tisočletij, spoznajo časovna obdobja, zlasti novi vek, spoznajo zgodovino Idrije ter njen razvoj primerjajo z mejniki v slovenski in svetovni zgodovini.

   

  | OŠ/1, 2 |
 • Življenje na gradu

  Kakšno je bilo nekoč življenje na gradovih? Na postavljeno vprašanje skušamo odgovoriti s pomočjo predstavitve o nastanku in vlogi gradov v preteklosti, grajskih prebivalcih, ob čemer izpostavimo zgodovino in posebnosti idrijskega gradu glede na  druge slovenske gradove, pridobljeno znanje pa nato utrdimo s pomočjo praktičnega ogleda grajskega kompleksa.

   

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Skrivnosti srebrnih sledi

  Živo srebro je skrivnostna in redka kovina v zemeljski skorji, katere izjemne lastnosti so pomembno vplivale na razvoj družbe in okolje. Učna ura na razstavi Po sledi Merkurja: Idrija-Almadén odstira »skrivnosti« živega srebra na inovativen in interaktiven način. Mladim obiskovalcem omogoča vlogo aktivnih raziskovalcev in prinaša odgovore na vprašanja: zakaj je živo srebro tekoče, ali res raztaplja kovine, katere stare civilizacije so ga uporabljale in kateri so bili najpogostejši načini rabe. S predstavitvijo t. i. »Merkurjevega kroga« spoznamo posledice kroženja živega srebra v okolju,  dediščino živega srebra umestimo v globalne okvire in opredelimo njeno vlogo v svetovni zgodovini.

  | OŠ 1, 2, 3, SŠ |
 • Idrijska čipka

  Življenje rudarskih žena je bilo neločljivo povezano s klekljanjem čipk. Razstava Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina izvirno prikazuje večstoletno tradicijo izdelovanja klekljanih čipk na Idrijskem ter Idrijo umešča na slovenski in evropski zemljevid klekljarskih središč. Učenci in dijaki se seznanijo z idrijsko čipko, pripomočki za klekljanje, trgovino s čipkami in njihovo uporabo v preteklosti in danes. Spoznajo pomen čipkarske šole za nadaljevanje tradicije klekljanja ter se tudi sami preizkusijo v tej veščini. Učna ura z delovnim listom.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Spominki z odtisom idrijske čipke in zapestnica iz klekljanih niti

  S pomočjo ustvarjalne delavnice, ki vključuje ogled stalne razstave Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina in likovno delavnico, otroci z izdelavo spominka, na katerega odtisnejo idrijsko čipko (magnetek, obesek, broška), spoznavajo uporabno vrednost idrijske čipke. Poleg tega se naučijo še  temeljnega elementa idrijske čipke – celega premeta in si iz štirih niti izdelajo kitico, ki je lahko zapestnica ali ogrlica, na katero obesijo izdelani spominek.

   

  | OŠ/2, 3 |
 • Muzejski predmet in poklic kustos (izvaja tudi Cerkljanski muzej)

  Učna ura je namenjena spoznavanju dela kustosov v muzeju, predvsem v  povezavi s predmeti: kakšne predmete hrani muzej, zakaj je hranjenje pomembno, kaj s predmeti počnemo, kako jih opišemo, kateri podatki so posebno pomembni.

  | OŠ/1, 2, 3 |
foto: arhiv MMI
foto: arhiv MMI

Idrijska rudarska hiša Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

TO–NE od 10. do 17. ure
s spremstvom vodnika iz muzeja.

Za skupine po dogovoru tudi izven urnika.

PO zaprto.

Vstopnina: 3 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Naslov

Bazoviška 4
5280 Idrija

Telefonska številka

05/ 37 26 600

Pedagoški programi

 • Idrijska rudarska hiša in življenje rudarskih družin

  Ob obisku značilne rudarske hiše se učenci in dijaki seznanijo z njeno arhitekturno podobo, značilnimi bivalnimi prostori in notranjo opremo. Spoznajo način življenja rudarjev in njihovih družin v preteklosti, način preživljanja prostega časa, pa tudi nekatere idrijske kulinarične posebnosti. Učna ura z delovnim listom.

   

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv MMI
foto: arhiv MMI

Idrijska kamšt - rudniška črpalka iz leta 1790 Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

TO–NE od 10. do 17. ure
s spremstvom vodnika iz muzeja.

Za skupine po dogovoru tudi izven urnika.

Vstopnina: 3 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Naslov

Vodnikova
5280 Idrija

Telefonska številka

05/ 37 26 600

Pedagoški programi

 • Idrijska kamšt

  Na primeru kamšti se učenci seznanijo z načinom delovanja tovrstnih črpalk. 

  Učna ura z delovnim listom je primerna za izvedbo tehniških in naravoslovnih dni v okviru učnih načrtov.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Vodni pogoni

  Za tiste, ki jih tehnika še posebno zanima, priporočamo ogled zbirke rudniških strojev in naprav z različnimi pogoni v jašku Frančiške (vodne turbine, parni stroji, kompresorji in obdelovalni stroji).

  Učna ura z delovnim listom je primerna za izvedbo tehniških in naravoslovnih dni v okviru učnih načrtov.

  | OŠ/3, SŠ |
foto: Dunja Wedam
foto: arhiv MMI

Partizanska tiskarna Slovenija – avtentičen spomenik iz časa druge svetovne vojne Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

od 15. aprila do 15. oktobra,
PO–NE od 9. do 16. ure.

Za skupine po dogovoru tudi izven urnika.

Vstopnina: 3 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Naslov

Vojsko 64
5280 Idrija

Telefonska številka

05/ 37 26 600

Pedagoški programi

 • Postani partizanski tiskar za en dan

  V okviru vodenega ogleda učenci in dijaki spoznajo delovanje partizanske tiskarne v času  druge svetovne vojne in  izvirno opremo. Oskrbnik  prikaže tiskanje na pravem tiskarskem stroju, po dogovoru pa imajo udeleženci učne ure možnost oblikovati lasten letak.

   

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv MMI
foto: arhiv MMI

Cerkljanski muzej Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

TO–PE od 9. do 15. ure,
SO, NE in prazniki od 10. do 17. ure. 

Zaprto: PO,  1. januarja,  za veliko noč, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra.

Za skupine po dogovoru tudi izven urnika.

Vstopnina: 3 € (brez vodenja),
4 € (z vodenjem).

Posamezna zbirka: 3 € (brez vodenja), 3,5 € (z vodenjem).

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Cena učnih ur: 3 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).
Cena delavnic: 3 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).

Naslov

Bevkova 12,
5282 Cerkno

Telefonska številka

05/ 372 31 80

Stalne razstave

 • Cerkljanska skozi stoletja

  Pregledna razstava s fotografijami, dokumenti in  več kot dvesto  izvirnimi predmeti predstavlja izbrana področja iz življenja preprostega človeka in gospodarjenja v tem prostoru v zadnjih  tisoč letih.

 • Pust je kriv! – Pripoved o cerkljanskih laufarjih

  Razstava,  namenjena cerkljanskim pustnim šemam. Laufarji, ena bolj znanih tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji, so bili v letu 2014 razglašeni za živo mojstrovino državnega pomena. Njihova največja posebnost so izrezljane lesene larfe. Na razstavi je predstavljenih vseh  petindvajset  likov, obred in zgodovina laufarije v Cerknem.

Pedagoški programi

 • Cerkljanska laufarija

  Stare šege in navade, še posebno pustovanja, so del naše neprecenljive in raznolike dediščine. Cerkljanski laufarji so poleg kurentov edini, ki imajo svojo muzejsko predstavitev. V okviru učne ure z delovnim listom sta poleg likov predstavljena zgodovina in sam pustni obred.

   

  | OŠ/1, 2, 3 |
foto: arhiv MMI
foto: arhiv MMI

Partizanska bolnica Franja Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

od 1. aprila do 30. septembra:
PO–NE od 9. do 18. ure;

od 1. oktobra do 31. oktobra:
PO–NE od 9. do 16. ure, od 1. novembra do 31. marca, le v primeru ugodnih vremenskih razmer za najavljene skupine.

Vstopnina: 4,5 € (brez vodenja), z vodenjem  5,5 € (z vodenjem).

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Naslov

Dolenji Novaki pri Cerknem
5282 Cerkno

Telefonska številka

05/ 37 23 180

Simbol humanosti in tovarištva.

Pedagoški programi

 • Partizanska bolnica Franja – vzgoja za mir

  Partizanska bolnica Franja je bila zaradi povodnji, ki jo je prizadela 18. septembra 2007, skoraj povsem uničena. Sledila je njena popolna rekonstrukcija in maja 2010 je bila ponovno odprta za obiskovalce. Kljub izgubi  izvirne materialne dediščine ostaja simbol mednarodnega povezovanja in odpora, predvsem pa dragocen pomnik humanosti, plemenitosti in tovarištva. Te vrednote izpostavljamo tudi v učni uri in delovnem listu.

   

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv MMI
foto: arhiv MMI

Etnološka in literarna zbirka Zakojca Muzej

foto: arhiv MMI
Odprto

PO–NE od 10. do 16. ure v spremstvu vodnika iz Cerkljanskega muzeja ali oskrbnika Venclja Tušarja, 

Vstopnina z vodenjem: 3 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Naslov

Pri Flandru, Zakojca 1.

Telefonska številka

05/ 37 23 180

Pedagoški programi

 • Življenje in delo pisatelja Franceta Bevka

  (izvaja se v kombinaciji z gradom Gewerkenegg)

  Bevkova spominska soba na gradu Gewerkenegg je delovna soba iz njegovega ljubljanskega stanovanja, kjer je v ospredju predvsem bogat nabor knjig iz njegove knjižnice. Učna ura je namenjena spoznavanju Franceta Bevka kot pisatelja. Ob ogledu njegove domačije v Zakojci pa lahko učenci s pomočjo razbojnika Lazarinija iz Bevkove prve knjige in delovnega lista spoznajo način življenja kmečkih oz. bajtarskih družin v času Bevkovega otroštva, torej ob koncu 19. stoletja. Učni uri z delovnima listoma.

   

  | OŠ/1, 2, 3 |
foto: arhiv MMI
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole