foto: arhiv LM

Loški muzej Škofja Loka Muzej

foto: arhiv LM
Odprto

poletni čas:TO–NE od 10. do 18. ure,
zimski čas: TO–NE od 10. do 17. ure,
Za predhodno najavljene skupine tudi v ponedeljek.

Vstopnina: osnovnošolci, srednješolci z vodstvom 3,6 €, abonmajski popusti.

Cena delavnic: 3 € ali 3,6 €.
Cena učnih ur:  1,2 € ali 3,6 €.

Naslov

Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

Telefonska številka

04/ 517 04 00
04/ 517 04 12

Stalne razstave

 • Kulturnozgodovinske zbirke

  Loško gospostvo, Gradovi, Mesto, Cehi,  Škofjeloški pasijon, Življenje pisatelja Ivana Tavčarja in njegove žene Franje Tavčar, Visoško pohištvo

 • Umetnostne zbirke

  Srednjeveška umetnost, Dražgoški oltarji, Umetnost 17. in 18. stoletja, Umetnost 19., 20. in 21. stoletja, Umetniška pot slikarja Ivana Groharja.

 • Etnološke zbirke

  Črna kuhinja, svetila, Stavbarstvo, Poljedelstvo, živinoreja, čebelarstvo, prehrana, promet, Sitarstvo, klekljarstvo, Klobučarstvo, glavnikarstvo, Platnarstvo, barvarstvo, Mali kruhek, umetno cvetje.

 • Zbirka novejše zgodovine

  20. stoletje na Loškem.

   

 • Prirodoslovna zbirka

   Živalstvo loškega ozemlja.

   

 • Arheološka zbirka

  Poselitev loškega ozemlja od starejše kamene dobe do leta 973, Stavbna zgodovina gradu, dvižni most.

Pedagoški programi

 • Klasično vodstvo po muzeju

  Vodeni ogled po stalni muzejski postavitvi, ogled temeljev gradu in grajskega dvižnega mostu. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji mladih obiskovalcev, vsebuje pripovedke in legende.

  | OŠ/3.–9. razred, SŠ |
 • Vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

  Program se odvija v starem mestnem jedru in mlade seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Skriti zaklad - vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

  Program se odvija v starem mestnem jedru in otroke na igriv način seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke.

  | oš/1, 2 |
 • Vodstvo v romarski cerkvi v Crngrobu

  Vodeni ogled romarske cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Kulturni dan v muzeju

   Program sestavimo iz treh dejavnosti. Npr:

  - voden ogled muzeja, Skriti zaklad, muzejska delavnica Loški grb

  - voden ogled muzeja, muzejska delavnica Kaligrafija, učna ura Pisana Loka

  - voden ogled muzeja, muzejska delavnica Kaligrafija, voden ogled. c. Marijinega oznanjenja v Crngrobu

  - muzejska učna ura Po poti Visoške kronike, muzejska delavnica tradicionalne obrti Cvetje ali  Tkanje, voden ogled Tavčarjevega dvorca na Visokem

  - muzejska učna ura iz etnologije s križankama, voden ogled Škoparjeve hiše, muzejska delavnica tradicionalne obrti Cvetje ali  Tkanje

  - muzejska učna ura iz arheologije, voden ogled starega mestnega jedra, muzejska delavnica Prazgodovinska ogrlica

   

   

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Učna ura iz zgodovine, literarne zgodovine, etnologije, likovne umetnosti

  Učne ure so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk in vsebujejo učni list, ki je vključen v ceno: Loško gospostvo. Gradovi. Mesto, Cehi; Pisatelj dr. Ivan Tavčar;  Etnološka križanka 1 in 2, Križanka Svetila, Freska.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Učna ura Po poti Visoške kronike

  Obiskovalci v spremstvu vodnika  odkrivajo prizorišča, kjer se je  dogajala Tavčarjeva Visoška kronika. V muzeju se seznanijo z življenjem in delom pisatelja in z dediščino visoških Kalanov. Nato sledijo Izidorjevi pripovedi: ogledajo si temelje grajskega stolpa, kjer je bila zaprta Agata, spremljajo njeno pot z gradu v mesto in naprej do sotočja Selške in Poljanske Sore. Spoznavajo simboliko vode in pregovore. Ogledajo si lokacijo kovačnice, kjer se je Izidor izučil za kovača, mestno šolo, ki jo je obiskoval, Kamniti most, ki ga je prečkal lažnivi Marks, ko je bežal iz mesta.

   

  | OŠ/3 , SŠ |
 • Učna ura iz novejše zgodovine

  Učencem in dijakom predstavimo posledice prve svetovne vojne in dogajanje v času druge na širšem škofjeloškem območju, življenje med vojno ter povojno izgradnjo in obnovo. Učni list je vključen v ceno.

  | OŠ/3.– 9. razred, SŠ |
 • Učna ura iz arheologije Poselitev loškega ozemlja

  Otroci spoznajo življenje v porečju obeh Sor od starejše kamene dobe dalje.  Učna ura je zasnovana interaktivno, otroci se lahko dotikajo muzejskih predmetov. Vsebuje učni list.

  | OŠ/5. - 9.r., SŠ |
 • Učna ura iz zgodovine Priprava na maturo

  Osvetljuje maturitetne vsebine: slovenski prostor v srednjeveškem Rimskem cesarstvu, zemljiško gospostvo, srednjeveška kolonizacija in njene posledice, značilnosti srednjeveških mest.

  | SŠ, maturanti |
 • Učna ura Pisana Loka v starem mestnem jedru Škofje Loke

  Po ogledu zbirke Mesto se učna ura nadaljuje v mestnem jedru, kjer mladi spoznavajo kulturnozgodovinske spomenike srednjeveške Loke. Vsebuje učni list.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Pripovedke ob grajskem kaminu

  Ob zakurjenem grajskem kaminu otrokom prebiramo pripovedke o kamnitem mostu, škofjeloškem grbu in starem stolpu, se sprehodimo po muzeju in pokažemo, kako deluje grajski dvižni most.

  | V/ 5, OŠ /1. razred |
 • Po poti gradov in loški grb

  Po ogledu maket dveh škofjeloških gradov preizkusijo, kako deluje grajski dvižni most v muzeju. Povzpnejo se na bližnji na Krancelj do ruševin Zgornjega stolpa, nato sledi vlivanje obeska po vzoru gotske pečnice, najdene na Kranclju.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Škofjeloški grb

  V zgodovinski zbirki spoznajo pripovedko o nastanku škofjeloškega grba in izdelajo njegov mavčni odlitek. Ali pa iz kartona izrežejo ščit in nanj naslikajo svoj grb.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Kaligrafska delavnica

  "Škofjeloški rokopis" iz leta 1466 z najstarejšim poimenovanjem mesecev v slovenščini je izhodišče, da s kaligrafsko pisavo izpišejo svoj srednjeveški horoskop.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Tkanje s tkalsko deščico

  Ko si ogledajo zbirko o platnarstvu, se preizkusijo v dejavnosti, ki je bila nekdaj zelo razširjena na Škofjeloškem - s tkalsko deščico, s katero so nekoč tkali trakove, stkejo zapestnico.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Cehovski izveski oz. Ključi

  Po vzoru izveskov, ki so na ogled v cehovski zbirki, izberejo svoj obrtniški znak in ga oblikujejo iz papirja.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Praznična noša

  Ogledajo si praznično narodno nošo in spoznajo obrti, ki se navezujejo na oblačilno kulturo, izrežejo oblačila iz zgibanke in jih pobarvajo.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Poslikajmo skrinjo

  Otroci barvajo in sestavljajo modele kmečkih in meščanski skrinj, ki so si jih ogledali v etnološki zbirki muzeju.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Poslikajmo panjsko končnico

  Po predstavitvi starega kmečkega orodja in življenja na kmetiji sledi spoznavanje panjskih končnic, nato pa barvanje različnih motivov s panjskih končnic iz muzeja.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Cvetje iz papirja

  Po ogledu zbirke o umetnem cvetju se preizkusijo v tej dejavnosti, ki je bila nekdaj zelo razširjena.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Postavimo grad

  Najprej si ogledajo arheološke najdbe z Zgornjega stolpa na Kranclju, nato po vzoru makete gradu sestavljajo svoj grad iz papirja - delo v skupini.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Prazgodovinska ogrlica

  Ko si ogledajo arheološko zbirko, izdelajo ogrlico po vzoru ogrlice iz jame Kevderc na Lubniku.

  | V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv LM
foto: arhiv LMŠK

Muzej na prostem na grajskem vrtu s Škoparjevo hišo, mlinom in kozolcem Muzej

foto: arhiv LMŠK

Brezplačen voden ogled.

Informacije

Mira Kalan
04/ 517 04 04
mira.kalan@loski-muzej.si

Stalne razstave

 • Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja

  Sodi v tip hiše s črno kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov. Na grajskem pobočju so na ogled kmečki mlin in stope.

Pedagoški programi

 • Pripovedke pri teti v Škoparjevi hiši

  Program se odvija v avtentičnem okolju muzeja na prostem na grajskem vrtu. Otrokom predstavimo, kako so živeli v Škoparjevi hiši pred 100 in več leti. Ugotovimo, da je hiša krita s skriljem, da ima lesene žlebove, da so bili sestavni del kmečke hiše tudi hlev, skedenj in svinjak. Spoznali bodo črno kuhinjo in stare kuhinjske pripomočke, krušno peč, star šivalni stroj in druge uporabne predmete v hiši. V razgovoru z otroki vseskozi primerjamo življenje nekoč in danes.

  | V/5+, OŠ/1 |
 • Vodeni ogled

  V prvobitnem okolju si otroci ogledajo hišo in gospodarske objekte ter pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov.

  | OŠ/1, 2 3, SŠ |
 • Od zrna do kruha – kruh kot vrednota

  Program poteka  v  prvobitnem okolju Škoparjeve hiše in otroke seznanja z dediščino peke kruha pri nas, simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrste žit, kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv LMŠK
Foto: Arhiv Loškega muzeja

Galerija Franceta Miheliča Galerija

Foto: Arhiv Loškega muzeja
Odprto

Za skupine po dogovoru.

Vstopnina: mladina z vodstvom 2 €.
Prost vstop: dva spremljevalca vsake skupine.

Naslov

Spodnji trg 1
4220 Škofja Loka

Telefonska številka

04/ 517 04 04

Informacije

Mira Kalan
04/ 517 04 04
mira.kalan@loski-muzej.si

Stalne razstave

 • Znani in neznani France Mihelič - slikarska razstava

  Zbirka likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki, kjer večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.

Občasne razstave

 • Razstava članov Združenja umetnikov Škofja Loka

Pedagoški programi

 • Vodstvo
  | OŠ/9. razred, SŠ, maturanti |
foto: Vito Debeljak

Visoška domačija pripoveduje Muzej

foto: Vito Debeljak
Odprto

poletna sezona:PE od 16. do 19. ure, SO in NE od 10. do 18. ure, za skupine po dogovoru.

Vstopnina: mladina z vodstvom 2,30 €.
Prost vstop: dva spremljevalca vsake skupine.

Naslov

Visoko v Poljanski dolini

Informacije


Mira Kalan
(04) 517 04 04
mira.kalan@loski-muzej.si

Stalne razstave

 • Štiri nove zbirke v obnovljenih prostorih Tavčarjeve domačije

  Zbirke prikazujejo vzpon in zaton družine Kalan, pisatelja Ivana Tavčarja in njegovo soprogo Franjo na Visokem ter obnovljeno in delujočo, ambientalno opremljeno kuhinjo iz 19. st.

Pedagoški programi

 • Voden ogled zbirk Stavbna zgodovina in obnova Visoške domačije, Kalanov rod, Ivan in Franja Tavčar na Visokem, Kuhinja iz 19. stoletja

  Voden ogled domačije, štirih novih zbirk, družinske grobnice in spomenika pisatelju Ivanu Tavčarju, ki je delo akad. kiparja Jakoba Savinška. Domačija je skoraj 250 let pripadala družini Kalan, ki jo  pisatelj Tavčar opisuje v zgodovinskem romanu "Visoška kronika". Mladi obiskovalci spoznavajo usodo nekdanjih lastnikov, življenje in delo pisatelja, politika in gospodarstvenika Tavčarja in njegove soproge Franje, prosvetne in humanitarne delavke. Poudarek je na povezavi dogajanja v romanu z življenjem na domačiji v teku štirih stoletij.

  | OŠ/ 8. in 9. razred, SŠ |
foto: arhiv LMŠL
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole