foto: Teo Hrvoje Oršanič

Kozjanski park Muzej

foto: Teo Hrvoje Oršanič
Odprto

PO – PE od 8. do 15. ure, možnost ogleda po dogovoru tudi  zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: mladina 0,8 €,
skupina več kot deset oseb 0,5 €.

Prost vstop: v vseh objektih  z izkaznicami ICOM, SMD in PRESS, ogled rastlinske čistilne naprave in srednjeveškega trga v Podsredi. 

Cena delavnic: od 1,5 € do 3 €.

Stalne razstave

 • Ogled multimedijske predstavitve Kozjanskega parka

Pedagoški programi

 • Travniški sadovnjaki

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Ekološko kmetovaje

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Drevesni očaki

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Suhi travniki

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Čebelar

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Gozd

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Gruska jama – nastanek, razvoj, življenje

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Reka Bistrica od izvira do izliva

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka

 • Spoznavanje kamnin, fosilov, mineralov, reliefnih oblik

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Biodiverziteta in zavarovana območja

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Orientacijski pohod

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Kulturna dediščina Kozjanskega parka

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Način življenja na srednjeveških gradovih

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Kaligrafija

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Trški način življenja

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Mlinarstvo

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

 • Življenje družine velikega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20.stoletja

  Izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah Kozjanskega parka.

foto: Barbara Plošrajner

Grad Podsreda Muzej

Odprto

Od 1. aprila do 31. oktobra TO–NE od 10. do 18. ure.
Za skupine je obisk mogoč po dogovoru tudi v zimskem času.
Prost vstop: 18. maja in 27. septembra za posameznike

Vstopnina: mladina 2,5 €,
skupina več kot deset oseb 2 €.

Cena delavnic: od 1,5 € do 3 €.

Telefonska številka

03 800 71 00
03 800 71 08

Informacije

Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si
 Valerija Slemenšek, valerija.slemensek@kp.gov.si

             

Stalne razstave

 • Informacijsko središče Kozjanskega parka
 • Grad

  Grajska kuhinja z odprtim ognjiščem, grajska ječa, renesančna dvorana, obrambni stolp, grajsko podstrešje, grajske kašče, grajska klet;

 • Zbirka grafičnih listov

  Spoznavanje srednjeveških gradov in srednjeveške oblačilne kulture.

 • Dokumentarna razstava o gradu

  Zgodovina gradu, najstarejše upodobitve, stavbna zgodovina, sanacija gradu.

 • Steklarska razstava

  Razstavljeni predmeti kažejo del bogate tradicije kozjanskih gozdnih steklarn – glažut.

 • Stalna slikarska razstava umetniških del Franceta Slane:

  razstavljenih je 36 del v tehniki olje na platno iz vseh obdobij umetnikovega ustvarjanja.

Slovensko-bavarska hiša v Podsredi Muzej

Vstopnina: mladina 0,5 €, skupina več ko deset oseb 0,4 €, možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Prost vstop: ustvarjalne delavnice v velikonočnem in božičnem času.

Naslov

Podsreda 36, Podsreda

Informacije

Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Stalne razstave

 • Razstava

  Razstava starih sort jabolk ob Prazniku kozjanskega jabolkain priložnostne razstave.

Levstikov mlin v Podsredi Muzej

Odprto

Možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Vstopnina: mladina 0,8 €,
skupina več kot deset oseb 0,5 €.

Naslov

Podsreda 74, Podsreda

Informacije

Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Stalne razstave

 • Spoznavanje domačih obrti

  Spoznavanje domačih obrti, pomena mlinarstva in reke Bistrice ter njene vodne sile, vrste žit nekoč in danes.

Javerškova domačija Muzej

Odprto

Možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Vstopnina: mladina 0,5 €,
skupina več kot deset oseb 0,4 €.

Naslov

Podsreda 93, Podsreda

Informacije

Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Stalne razstave

 • Stalna postavitev

  Rojstna hiša Titove matere Marije Javeršek s  predstavitvijo kmečkega življenja konec 19.st.

Kolarjeva domačija na Trebčah Muzej

Odprto

Možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Vstopnina: mladina 0,5 €,
skupina več kot deset oseb 0,4 €.

Informacije

Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Stalne razstave

 • Domačija Ane Kolar

  Domačija Ane Kolar je odprta kot muzej v spomin na obiske Josipa Broza Tita v letih 1934 in 1941 ter urejena kot naravoslovna učilnica na prostem.

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole