Goriški muzej - Kromberk - Nova Gorica Muzej

Odprto

zimski urnik:
TO - PE od 9. do 17. ure,
NE, prazniki od 10. do 18. ure,
SO – po dogovoru,


letni urnik: 
TO-PE od 10. do 18. ure,
NE, prazniki od 12. do 20. ure,
PO, SO – po dogovoru

Zaprto: 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra, 25. decembra.

Vstopnina:  2 € (predšolski otroci brezplačno), 3 € cena z vodstvom (1 € za predšolske otroke).

Prost vstop: 8. februarja, 18. maja,  3. decembra.

Cena delavnic: 3 € (2 € za predšolske otroke).

Naslov

Grajska cesta 1,
Kromberk, 5000 Nova Gorica

Telefonska številka

T: 05 335-98-11,
T: 05 335-98-20

Stalne razstave

 • Zbirke, razstave, galerije

  Lapidarij

  Galerija starejše likovne umetnosti

  Kulturno-zgodovinska zbirka

  Galerija primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja

  Občasne etnološke, arheološke in zgodovinske zbirke

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Starostno prilagojena vodstva po muzejskih zbirkah Goriškega muzeja (stalnih in občasnih razstavah)

   

  | V, OŠ, SŠ |
 • Čarobna škatla interpretacij

  Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja Gotike do konca 19. stoletja. Umetnost 20. stoletja pa bodo spoznali na prav poseben način – s Čarobno škatlo interpretacij. Čarobna škatla v sebi skriva majhne predmete, ki so povezani z likovnimi deli iz Galerije primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja. Učenci s tipanjem izberejo po en predmet, nato pa ga skupaj poskušamo umestiti k enemu ali več likovnim delom. Pri tem odkrivanju oz. igri, ni napačnih odgovorov. Na tak način obkrožimo vso galerijo, učenci pa ob pomoči kustosa spoznajo motive, tehnike, materiale, oblike in še kaj.

  | V/4, OŠ |
 • Jaz rišem v galeriji

  Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja Gotike do konca 20. stoletja. Spoznali se bodo z likovnimi slogi in tehnikami ustvarjanja na področju kiparstva in slikarstva v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci delavnice si bodo v drugem delu izbrali njim najljubše likovno delo v stalni zbirki in ga poskušali kopirati s pomočjo svinčnika in barvic.

  | OŠ, SŠ |
 • Naj oživijo slike

  Na delavnici se udeleženci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja Gotike do konca 20. stoletja. Nekatere slike bodo udeleženci spoznali na prav poseben način: razdelili se bodo v majhne skupine in izžrebali likovna dela, ki jih bodo s pomočjo interpretacije in igralskih sposobnosti oživili. Slikam lahko dodajo dialoge ali monologe ter druge zvočne efekte. Skupine si bodo nato izmenjale svoje interpretacije izbranih slik.

  | OŠ, SŠ |
foto: arhiv Goriškega muzeja

Grad Dobrovo Muzej

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

TO–PE: 10.00–12.00 in 13.00–15.00,
SO, NE, prazniki: 13.00–17.00,
PO in izven urnika: po dogovoru

Zaprto: PO, 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra, 25. decembra zaprto.

Vstopnina: 1,5 € (predšolski otroci brezplačno), 2,5 € z vodstvom    (1 € za predšolske otroke).

Cena delavnic: 3 € (2 € za predšolske otroke).

Naslov

Grajska 10,
Dobrovo

Telefonska številka

05 395 95 86,
05 335 98 11

Stalne razstave

 • Galerija Zorana Mušiča
 • Grajska zbirka – poskus rekonstrukcije

  (Baguerjeva zbirka)

foto: arhiv Goriškega muzeja

Vila Bartolomei Muzej

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

TO, ČE od 10. do 15. ure,
SO, NE od 14. do 18. ure,  

Zaprto: 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra, 25. decembra.

 

Vstopnina: 1,5 € (predšolski otorci brezplačno) , 2 € z vodstvom (1 €  predšolski otroci).

Cena delavnic:  3 € (2 € predšolski otroci).

Naslov

Pod vinogradi 2,
5250 Solkan

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Stalne razstave

 • Restavratorska razstava Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri

Občasne razstave

 • ZAČASNA MEJA. Življenje in hrepenenje v coni A (september 2018 - avgust 2019)

  Razstava obeležuje 71-letnico nastanka zahodne slovenske meje. Posveča se orisu življenja na območju Julijske krajine pred nastankom meje leta 1947 in s spomini prebivalcev odstira kompleksne odnose v pokrajini v času zavezniške vojaške uprave (ZVU). Obdobje ZVU je za prebivalce pomenilo prehod iz pomanjkanja v blagostanje, izhod iz revščine in začetek novega, povojnega življenja. Obenem pa je nova začasna zavezniška oblast na ozemlje vnašala novo negotovost, nacionalne napetosti ter nasilje, ki je še kako dalo misliti, da konec vojne ni prinesel dokončnega miru. Plesal se je boogie-woogie in začel se je boj za novo, pravično mejo.

  Učna ura: Slovenska zahodna meja skozi 20. stoletje (OŠ/3, SŠ)

  Vodenje: Pregledno vodenje po občasni razstavi (OŠ, SŠ),

  Delavnice: Muzejski predmet spregovori, Zgradili bomo Novo Gorico! (vse za V/5+, OŠ/1, 2)

  Izdelaj svojo čutaro (OŠ/2)

  | V/ 5+, OŠ/ 1, 2, 3, SŠ |

Pedagoški programi

 • Arheopeskovnik: spoznajmo poklic arheologa

  Kot pravi arheologi, otroci, odkrivajo predmete v arheopeskovniku, jih prepoznajo, rišejo, razvrščajo in pripravijo za muzejsko razstavo. Pri tem se spoznajo tudi z materialno kulturo določenega obdobja.

  | OŠ/2, 3 |
 • Kako so izdelovali posodje v prazgodovini

  Otroci se bodo praktično spoprijeli z delom prazgodovinskih lončarjev in izdelali posodo po originalni predlogi na prastar način.

   

  | OŠ/ 1, 2, 3, SŠ |
 • Kako so se igrali naši predniki

  Udeleženci delavnice si bodo najprej ogledali razstavo Igre moje mladosti, na kateri bodo spoznali številne igre in igrače, s katerimi so se igrali njihovi starši oz. stari starši. Med igrami je tudi nekaj družabnih iger, ki se jih današnji otroci ne igrajo. Na delavnici bodo nekaj takšnih iger spoznali, jih izdelali in se jih naučili igrati. Igre bodo na koncu delavnice odnesli domov.

  | V/4, OŠ/1, 2 |
 • Rekonstrukcija posodja

  Udeleženci delavnice s pomočjo konservatorja-restavratorja najprej teoretično, nato pa še praktično spoznajo osnovne konservatorsko-restavratorske postopke na keramiki: iskanje in določevanje posameznih delov in števila posod, sestavljanje in lepljenje, lahko tudi dopolnjevanje manjkajočih delov in njihovo barvno toniranje. Praktičnemu delu sledi ogled stalne razstave Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri v Vili Bartolomei v Solkanu.

  | OŠ/ 2,3 |

Muzejska zbirka Ajdovščina Muzej

Odprto

PO–PE po dogovoru,
SO, NE, prazniki od 13. do 18. ure.

Vstopnina: 1 € ,
2 € z vodstvom.

Cena delavnic: 3 €.

Naslov

Ob starem mlinu,
5270 Ajdovščina

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Stalne razstave

 • Fosili Slovenije iz zbirke Stanislava Bačarja
 • Arheološka razstava Rimska Castra

Pedagoški programi

 • Castra – ogled ostalin in zbirke v Ajdovščini

  Otroci se bodo podali na pot okoli ostankov obzidja, odkrivali bodo podobo antičnega mesta na tleh današnje Ajdovščine ter življenje za časa Rimljanov. Ogledu na terenu sledi še obisk Muzejske zbirke Ajdovščina.

   

  | OŠ/ 1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv Goriškega muzeja

Kolodvor Nova Gorica Muzej

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

PO–PE od 13. do 17. ure,

zimski urnik:
PO–PE od 13. do 17. ure, ,

SO, NE, prazniki od 13. do 17. ure,

poletni urnik:
PO–PE od 13. do 17. ure,

SO, NE, prazniki od 13. do 19. ure.

Vstopnina: 1 € ,
2 € z vodstvom.

Naslov

Kolodvorska pot 8,
5000 Nova Gorica

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Informacije

T: 05 335 98 11

Stalne razstave

 • Državna meja na Goriškem 1945–2004
foto: arhiv Goriškega muzeja

Muzejska zbirka Pristava Muzej

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

PO - PE  od 13. do 17. ure,

SO, NE, prazniki od 13. do 17. ure (zimski urnik),

SO, NE, prazniki od 12. do 18. ure (poletni urnik).

Vstopnina: 1€ (predšolski otroci brezplačno),                                                               2€ cena z vodstvom (1€ za predšolske otroke).

Naslov

Kostanjeviška cesta 32,                                                                          5000 Nova Gorica

Telefonska številka

T: 0590 23847

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva
  | VV, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv Goriškega muzeja

Vojaški stražni stolp Vrtojba

foto: arhiv Goriškega muzeja
Odprto

Odprt vse dni v letu.

prost vstop

Naslov

Vrtojbensko polje,
5290 Šempeter

Stalne razstave

 • Na ogled so fotografije življenja ob meji.

Muzejska zbirka Miren Muzej

Odprto

Odprto vse dni v letu.

Naslov

Mirensko pokopališče,
5291 Miren

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Stalne razstave

 • Spomni se name

Muzejska zbirka heroja Mihajla v Šempasu Muzej

Odprto

Odprto po dogovoru.

Naslov

Šempas 136,
5261 Šempas

Telefonska številka

T: 05 335 98 11

Spominska hiša Alojzija Gradnika Medana Muzej

Odprto

Odprto: po dogovoru.

Vstopnina: 1 € ,
2 € z vodstvom.

Naslov

Medana, 5212 Dobrovo

Telefonska številka

T: 05 395-95-86,
T: 05 335-98-11

Informacije

T: 05 395-95-86

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole