foto: arhiv GBJ

Galerija Božidar Jakac Galerija

foto: arhiv GBJ
Odprto

TO–NE od 9. do 18. ure  (april–oktober),
od 9. do 16. ure (november–marec).

Vstopnina: 2€ otroci in dijaki, 1,5€ skupine otrok in dijakov nad 10 oseb, 8€ družinska vstopnica (starša in njuni otroci), 3€ študenti.

Prost vstop: imetniki kartic ICOM, SUZD, SMD, novinarji in umetniki, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni z dokazilom in varovanci VVZ.

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Naslov

Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

Telefonska številka

07/ 49 88 140
07/ 49 88 148

Stalne razstave

 • Božidar Jakac
 • Tone Kralj
 • France Kralj
 • Grafični kabinet Bogdana Borčića
 • Zoran Didek
 • France Gorše in Jože Gorjup
 • Janez Boljka
 • Pleterska zbirka
 • Forma viva
 • Gorjupova galerija v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Občasne razstave

 • Nekdanja samostanska cerkev
 • Prostori lapidarija
 • Lamutov likovni salon
 • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  Vodstva, likovne delavnice, predavanja.

  | V, OŠ,SŠ |

Pedagoški programi

 • Prvič v galerijo ...

  Prvi stik z likovno umetnostjo je izjemno pomemben, zato so programi igrivi in ustvarjalni. Sprehod med skrbno izbranimi likovnimi deli, ob katerih se razvija sproščena komunikacija, povežemo z ustvarjalno delavnico, v kateri lahko slikajo, kiparijo ali ustvarijo grafiko v tehniki monotipije.

  | V/+3, OŠ/1 |
 • Vodenje po stalnih in začasnih razstavah

  Ob vodenem ogledu udeleženci spoznavajo dela umetnikov na stalnih in občasnih razstavah. Fondi Galerije Božidar Jakac omogočajo poglobljeno spoznavanje del na papirju (risba, grafika) ter slikarstva in kiparstva v obdobju ekspresionizma.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Skozi stalne zbirke

  Udeleženci spoznavajo izbrane likovne zbirke ustanove, umetnike in njihov likovni izraz ter posebnosti ustvarjanja v posameznih likovnih tehnikah. Ogled povežemo s poustvarjanjem v delavnici, kjer teoretična spoznanja prenesemo v lastno ustvarjanje/kiparstvo, slikarstvo, grafika.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Les kot kiparski material

  Forma viva je ena najprepoznavnejših likovnih zbirk Galerije Božidar Jakac. Vseh petdeset let obstoja mednarodnega kiparskega simpozija kiparji ustvarjajo v hrastovem lesu. Sprehod med mogočnimi skulpturami omogoča vpogled v razvoj kiparstva v drugi polovici 20. stoletja.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Grafika in grafične tehnike

  Galerija Božidar Jakac je znana po svojih grafičnih zbirkah; omenimo dela Bogdana Borčića, Božidarja Jakca, Franceta Kralja in Toneta Kralja, ki jih udeleženci spoznajo  med vodenim ogledom. Poustvarjajo lahko v tehnikah monotipije, suhe igle, kolografiji, linorezu …

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Poglobitev v umetnino

  Umetniška dela nastajajo kot refleksija na različna stanja družbe, v kateri živi umetnik. Stalne razstave Galerije Božidar Jakac s svojo pestrostjo udeležencem ponujajo ustvarjalno okolje za razmišljanje o umetnosti in prepoznavanje konteksta likovnega dela.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Po kostanjeviških poteh Plečnikove prijateljice Emilije Fon

  Ob spoznavanju mesta na otoku obiskovalci spoznajo urbanistično zasnovo in arhitekturno podobo naselja,  odkrivajo tudi posebnosti načina življenja v malem mestnem jedru. Izpostavljeni so projekti, ki jih je po naročilu Emilije Fon za Kostanjevico na Krki načrtoval arhitekt Jože Plečnik.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Ustvarjalnice

  Program mesečnih delavnic za  posamezne udeležence, ki potekajo od aprila do oktobra. Pri snovanju izhajamo predvsem iz občasnih razstavnih programov, deloma pa tudi iz stalnih razstav. Ustvarjalne delavnice praviloma vodijo umetniki, ki se našemu občinstvu predstavljajo skozi program občasnih razstav. Ustvarjalnice predstavljajo dinamično in zelo kvalitetno obliko likovnega izobraževanja.

  | V5+, OŠ/1, 2 |
 • Galerijske počitniške delavnice

  Delavnice praviloma organiziramo v juliju in avgustu za  posamezne udeležence.  Po navadi potekajo 3 do 5 dni. Udeleženci se pod mentorjevim vodstvom posvečajo izbrani temi s področja slikarstva, kiparstva ali grafike. Program vodijo umetniki, ki so skozi razstavne programe ali dejavnosti v okviru Forme vive povezani z našo ustanovo. Galerijske počitniške delavnice so namenjene osnovnošolcem kot oblika poglobljenega spoznavanja različnih ustvarjalnih pristopov in tehnik na likovnem področju. 

  | OŠ/1, 2, 3 |
foto: arhiv GBJ
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole