foto: arhiv ZMT

Etnološka zbirka Mlakarjevo stanovanje Muzej

foto: arhiv ZMT
Naslov

Ulica prvoborcev 26, Hrastnik

Informacije

Zasavski muzej Trbovlje

Stalne razstave

 • Stalna razstava

  Stanovanje, imenovano po rudarju in predvojnemu komunistu Francu Mlakarju, je v edini  še ohranjeni štiristanovanjski hiši v nekoč številčni rudniški koloniji Resnica. Z izvirno stanovanjsko opremo tedanjega časa nazorno predstavlja socialne razmere večinskega delavskega razreda v obdobju med vojnama.

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Med “hauzi” oz. igre na “hofu”
  Ogled rudarskega stanovanja »in situ« iz časa Kraljevine Jugoslavije omogoča spoznavanje življenja tedanjega prebivalstva Zasavja, izdelava igrač in izvajanje iger na »hofu« pa seznanitev z življenjem otrok med »hauzi«. | V5+, OŠ/1,2 |
 • Knapusk kvrtir
  V prvem delu učne ure z delovnimi listi otroci poiščejo »preživele« pogovorne izraze za poimenovanje stanovanjske opreme rudarskega stanovanja; v drugem delu poiščejo njihov izvor in jih dopolnijo z zdajšnjim poimenovanjem (lahko tudi v šoli). Tako spoznajo vlogo in pomen ohranjanja nesnovne dediščine pri spoznavanju in razumevanju preteklosti. | OŠ/3 |
foto: arhiv ZMT
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole