Dolenjski muzej Novo Mesto Muzej

Odprto

Odprto: TO–SO od 9. do 17. ure.

Vstopnina: mladina: 3 €, celoletna muzejska izkaznica za mlade 10 €.

Prost vstop:  posamezni obiskovalci v dneh: 8. 2., 18. 5., 1. 6. in 3. 12., z veljavno izkaznico prijatelji Dolenjskega muzeja, člani SMD, ICOM, ICOMUS, PRESS.

Cena delavnic: 2,5 €.

Cena učnih ur:  od 0,5 do 2 €.

Stalne razstave

 • Arheološka podoba Dolenjske

  Prvič so skupaj predstavljeni vsi najpomembnejši predmeti, ki Dolenjsko in Novo mesto uvrščajo med izjemno evropsko arheološko dediščino in znatno prispevajo k poznavanju evropske prazgodovine.

 • Etnološka razstava

  Prikazuje kmečki in obrtniški (lončarstvo, mlinarstvo, svečarstvo in medičarstvo) način življenja na Dolenjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Samo v Dolenjskem muzeju sta v celoti predstavljeni medičarska in svečarska delavnica.

 • Razstava novejše zgodovine

  Predstavlja čas od konca 19. stol. do leta 1945. Osrednji del razstave je namenjen obdobju druge svetovne vojne na Dolenjskem.

Pedagoški programi

 • Gremo v muzej …

  Otroci se prvič srečajo z muzejem in muzejskimi predmeti. Spoznajo življenje ljudi (tudi otrok) nekdaj in dandanes. Ugotovijo, s kakšnim namenom predmete hranimo in razstavljamo v muzeju in kaj muzej je. Po razmisleku o svojih starih igračah povedo, katero bi darovali muzeju in zakaj.

  | V, OŠ/1 |
 • Arheološki peskovnik

  Ob lutki kneza ali kneginje otroci spoznavajo življenje ljudi v starejši železni dobi na Marofu, sledita ogled najpomembnejših predmetov na arheološki razstavi in iskanje njihovih kopij v arheološkem peskovniku.

  | V, OŠ/1 |
 • Življenje v kameni dobi

  Učenci v skupinah spoznavajo življenje v kameni dobi: izdelajo preprosto orodje in orožje (motiko, sekiro), na kamnu trejo žitno zrnje, tkejo na preprostih statvah, poskušajo zanetiti ogenj, iz gline izdelajo posodo, oblečejo se v živalske kože.

   

  | OŠ |
 • Cvetoči dolenjski halštat

  Spoznavanje življenja halštatskih knezov in kneginj v Novem mestu in na Dolenjskem (8. do 4. stol. pr. n. št.) in ob tem predstavitev situlske umetnosti, ki je najodličnejši dosežek pozne

  prazgodovinske umetnosti v Sloveniji. V Novem mestu je bila odkrita skoraj polovica vseh figuralno okrašenih situl v Sloveniji, najden je bil edini bronast pas na svetu, dolg 124 cm in okrašen v situlski umetnosti.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Arheološki nakit

  Učenci ali dijaki si ogledajo film Steklo in jantar Novega mesta ter stekleni nakit na arheološki razstavi. V delavnici izdelajo sodobne ogrlice po vzoru arheološkega steklenega nakita.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Novo mesto – mesto situl

  Situle iz Novega mesta – Učenci na situlski plašč iz kovinske folije narišejo svojo življenjsko zgodbo in ga sestavijo v situlo.

  | OŠ/2, 3 |
 • Slika v situlski umetnosti

  Učenci ali dijaki v obliki reliefa v tanko folijo vdolbejo izbran prizor s situle, ga opremijo s primernim okvirjem in tako ustvarijo svojo sliko v situlski umetnosti.

   

  | OŠ, SŠ |
 • Ohranimo preteklost

  Učenci in dijaki spoznajo delo konservatorja in restavratorja. V arheološkem peskovniku z delom v skupinah poiščejo lončene črepinje in jih sestavijo v celoto.

   

  | OŠ, SŠ |
 • Moja majica

  Učenci in dijaki s  stiliziranimi motivi v grafični tehniki sitotiska okrasijo majice.

   

  | OŠ/3, SŠ |

Kočevski rog - Baza 20 Muzej

Odprto

Odprto: od 1. aprila do 30. septembra vsak delavnik od 8. do 16. ure; SO, NE in prazniki  v dogovoru z vodnikom.

Vstopnina: 2,5 €.

Prost dostop: dostop do  šestindvajsetih barak na Bazi 20.

Cena delavnic: razstava 1 €, film 1,5 €.

Cena učnih ur: vodenje po Kočevskem rogu mladina 4 €, celodnevno vodenje 10 €.

Stalne razstave

 • Baza 20

  Na Bazi 20 so na ogled vse barake, v katerih je od aprila 1943 do decembra 1944 bivalo politično vodstvo slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja. Ogled šestindvajsetih barak. Prost dostop vse leto.

 • Razstava

  Kočevski rog in Baza 20 med drugo svetovno vojno. Film: Kočevski rog skozi prostor in čas

Pedagoški programi

 • Baza 20

  Baza 20 je bila med drugo svetovno vojno sedež političnega vodstva odporniškega gibanja in je edino, na tako skrit način zgrajeno bivališče vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi. Med ogledom dveh stalnih razstav se obiskovalci seznanijo s pomenom Baze 20, načinom življenja v partizanskih roških postojankah, zlasti bolnišnicah in delavnicah.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Kočevski rog

  Potepanje po Rogu se začne z ogledom predstavitvenega filma in Baze 20. Med vožnjo po Rogu si ogledamo Podsteniško koliševko (vegetacijski obrat), Podstenice (ostanke nekdanje kočevarske vasi), Dvojno brezno (grobišče po vojni pobitih ljudi), žago Rog (ruševine nekoč največje parne žage v srednji Evropi), Črmošnjiško jelko (najdebelejša jelka in drevo v Rogu), Reso (nekdanji kočevarski zaselek) in avtentično ohranjeno partizansko bolnišnico Jelendol z grobiščem. Mogoč je tudi vzpon na Veliki rog. (Ogled mogoč za manjše skupine – z avtomobilom ali kombijem – gozdne ceste ne dovoljujejo vožnje z avtobusom.)

  | OŠ/3, SŠ |
 • Smreka ali jelka?

  V prijetnem gozdnem okolju se bodo učenci naučili prepoznati naše najpogostejše drevesne vrste. Izvedeli bodo tudi marsikaj zanimivega o ekologiji gozda in  življenju divjadi.

  | V, OŠ, SŠ |

Jakčev dom Muzej

Odprto

Odprto: TO–SO od 9. do 17. ure.

Vstopnina: mladina 2 €.

Prost vstop:  posamezni obiskovalci v dneh: 8. 2., 18. 5., 1. 6. in 3. 12., z veljavno izkaznico prijatelji Dolenjskega muzeja, člani SMD, ICOM, ICOMUS, PRESS.

Cena delavnic: 2,5 €.

Naslov

Sokolska ulica 1,
8000 Novo mesto

Telefonska številka

T: 07/373 11 31

Jakčev dom

Stalne razstave

 • Zbirka umetniških del Božidarja Jakca
 • Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto
 • Likovno-pedagoška zbirka Dolenjskega muzeja Novo mesto

Pedagoški programi

 • Od krokija do študijske risbe

  Učenci spoznajo razvoj risbe, in sicer od enostavne risbe – krokija do natančnejše, zahtevnejše risbe – študijske risbe.

  | OŠ |
 • Risanje z ogljem, grafitom ali pastelom

  Učenci spoznajo slikarske razsežnosti tehnik oglja, grafita in pastela.

   

  | OŠ, SŠ |
 • Lavirana risba

  Učenci s tušem in trsko ali gosjim peresom ustvarjajo izmite lavirane risbe.

   

  | OŠ |
 • Monotipija

  Učenci spoznajo monotipijo, mejno tehniko med slikarstvom in grafiko.

   

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Odtis v visokem tisku

  Učenci spoznajo visoki tisk in v tehnikah lesoreza ali linoreza izdelajo svoj grafični odtis.

   

  | OŠ/3, SŠ |
 • Odtis v globokem tisku

  Učenci spoznajo globoki tisk in v tehniki suhe igle izdelajo svoj grafični odtis.

   

  | OŠ/3, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole