Beltinski grad Muzej

Naslov

Mladinska ulica 2
9231 Beltinci

Telefonska številka

02/ 541 35 80 

Stalne razstave

  • Zgodovina zdravstva v Pomurju, Beltinci

    Pomurska zdravstvena zbirka, razstavljena v beltinskem gradu, je oblikovana na gradivu, ki ga je leta zbiral, raziskoval in urejal Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. Lekarniško zbirko, ki predstavlja pomemben del stalne muzejske razstave o zgodovini pomurskega zdravstva, večinoma sestavlja gradivo iz starih lekarn v Beltincih in Murski Soboti. Razstava predstavlja način delovanja javnih lekarn od pojava v Pomurju do konca druge svetovne vojne.

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole