Muzej krščanstva na Slovenskem Muzej

Odprto

PO–NE od 8. do 17. ure za skupine
ob obvezni predhodni najavi,

TO–SOB ob 10., 12., 14. in 16.uri in NE ob 14. in 16. uri za posameznike.

učenci, dijaki, študentje 3 €.
(za skupine ob obvezni predhodni najavi)

Prost vstop: predšolske skupine, osebe s posebnimi potrebami, imetniki kartic ICOM, SMD in SUZD.

Cena delavnic: 3 €.

Ogled z delovnim listom: 1 € doplačila k vstopnici. 

Stalne razstave

 • Zgodovina krščanstva na Slovenskem

  Stalna razstava Zgodovina krščanstva na Slovenskem je prva taka razstava pri nas. Postavljena je kronološko v dvanajstih razstavnih prostorih. S pomočjo vodnikov se obiskovalci seznanijo s 1700 let dolgo zgodovino krščanstva na naših tleh.

 • Življenje za samostanskimi zidovi

  Na stalni razstavi je predstavljena bogata zgodovina stiške opatije, najstarejšega še delujočega samostana na Slovenskem. S pomočjo vodnikov si obiskovalci med drugim lahko ogledajo meniške delavnice, lekarno p. Simona Ašiča, zbirko liturgičnega posodja, cerkvenega tekstila …

 • Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev

  Stalna razstava odstira svet srednjeveških pisarjev in knjižnih slikarjev, katerih mnoga znanja in veščine smo do danes že davno pozabili. Po naročilih tedanjih samostanov so nam zapustili neprecenljive knjižne dragocenosti, ki »temačni« srednji vek prikažejo v povsem drugačni luči.

   

Pedagoški programi

 • Časo-stično-potovanje patra Alberta

  Delovni list v obliki stripa je odlična popestritev klasičnega ogleda Cistercijanske opatije Stična. Učenci se s pomočjo izmišljenega lika patra Alberta odpravijo na časovno potovanje skozi zgodovino od ustanovitve samostana do današnjih dni. Med ogledom opazujejo, raziskujejo in dopolnjujejo manjkajoče dele stripa.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Muzej skozi zgodbo – kamišibaj

  Otroci preko zgodb spoznajo srednjeveškega pisarja Bernarda, pogumnega viteza Jurija in čevljarja brata Celestina. Zgodbe povežejo z muzejskimi predmeti. Ogledajo si rekonstrukcijo srednjeveške pisarske delavnice, poučijo se o starih obrteh in opazujejo predmete, ki so jih ljudje nekoč uporabljali pri vsakdanjem življenju.

  | V/ 3+, OŠ/ 1 |
 • Mali restavrator

  Učenci si ogledajo restavratorsko delavnico in spoznajo delo muzejskega konservatorja-restavratorja. Prejmejo delovni list s sliko »poškodovane umetnine«, jo poiščejo v muzeju in kot mali restavratorji umetnini na delovnem listu dorišejo manjkajoče dele.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Pisarski mojster Bernard

  Učenci na kaligrafski delavnici spoznajo, kako so v 12. stoletju nastajali rokopisi. Prejmejo kaligrafska peresa in črnilo ter se naučijo pisati v protogotici – pisavi stiških romanskih rokopisov.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Srednjeveška iniciala

  Delavnica predstavi poklic srednjeveškega knjižnega slikarja. Učenci spoznajo materiale in barve ter po srednjeveškem postopku s pomočjo pergamentne šablone naslikajo svojo inicialo.

  | OŠ/ 3, SŠ |
 • Svetla stran temačnega srednjega veka

  Kaligrafska delavnica je namenjena spoznavanju drugačnega srednjega veka. Učenci razmišljajo o trajnosti medijev za prenos znanja nekoč in danes. S kaligrafskim peresom in črnilom se preizkusijo v vlogi srednjeveških pisarjev.

  | OŠ/ 3, SŠ |
foto: arhiv MKS
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole